magyar | english

Stratégiai partnerség a PTE Egészségtudományi Kar és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Kft között

2017. OKTÓBER 26.
11:00

A magyar gazdaság fejlődése szempontjából kulcsfontosságú a magyar szellemi tőke által létrehozott eredmény és termék. Az innovációs tevékenység a mai gazdasági környezetben is nélkülözhetetlen a nemzetgazdasági növekedés és kitörés szempontjából. Alapvető igény piacképes és exportképes termékek és eljárások kifejlesztése.


KUTATÁS-FEJLESZTÉS – OKTATÁS – INNOVÁCIÓ

Stratégiai partnerség a PTE Egészségtudományi Kar

és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Kft között

 

A folyamathoz kulcsfontosságú a tudományos kutatás meghatározó szereplőinek együttműködése, nemzetközi kutatásokba való bekapcsolódásuk, illetve az együttműködés lehetőségének, kereteinek megteremtése. A Bay Zoltán AKK Kft. és a PTE ETK korábbi együttműködése főleg hazai projektekre koncentrált és mind a pályázati mind a K+F tevékenységek során sikeres volt. Kialakításra került a „Népegészségügyi Mozgásprogram Alkalmazás” (NEA) applikáció. Jelenleg az egészségügyhöz és sporttudományhoz kapcsolódóan az alábbi fejlesztések terén működnek együtt a PTE ETK és a Bay Zoltán AKK Kft. munkatársai: telemedicina és smart hospital rendszer fejlesztésének részeként, kórházi információs rendszerhez kapcsolódóan – többek között – vezeték nélküli kommunikációra képes diagnosztikai eszközök kezelésére, az ápolási tevékenységek és költségek tervezésére és monitorizálására is alkalmas ápolási modul interface fejlesztése; 3D testszkenner megalkotása. A két intézmény kölcsönösen támaszkodik egymásra és támogatják egymás munkáját.

Ezen iránylevek mentén nyilvánította ki a Bay Zoltán AKK Kft. és a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar az együttműködési szándékát, kötnek együttműködési megállapodást.

Az együttműködési megállapodás sajtó nyilvános aláírására 2017. október 26-án kerül sor, melyet követően sajtótájékoztatóra kerül sor.

Az együttműködés általános célja, hogy résztvevői kölcsönösen segítsék egymást az innovációs és oktatási tevékenységeikben, továbbá közös kutatás-fejlesztési projekteket indítsanak a jövőben.

 

Időpont: 2017. október 26. (csütörtök) 11 óra
Helyszín: PTE ETK „A” épület I. emelet Tanácsterem (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.)

 

További információ:
Dr. Ács Pongrác oktatási dékánhelyettes
pongrac.acs@etk.pte.hu