magyar | english

IN MEMORIAM Gróf Albertné Mózsik Katalin
(1964 – 2021)

2021. ÁPRILIS 21. Hírek Kari hírek

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar és a Zalaegerszegi Képzési központ dolgozói, volt hallgatói mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy egykori kollégánk, szakalapítónk, oktatónk Gróf Albertné, született Mózsik Katalin életének 57. évében örökre eltávozott.

Gróf Albertné 1992. októberétől kapott a Pécsi Orvostudományi Egyetem akkori rektorától tanársegédi kinevezést, hogy megszervezze és elindítsa az 1993/94-es tanévben az országban elsők között a diplomás ápoló képzést. Ezt megelőzően szakmai pályafutását 1983-tól ápolóként kezdte, majd az egészségügyi főiskola elvégzését követően szakoktatóként dolgozott a Zala Megyei Kórházban, utoljára a II. számú belgyógyászati osztályon. Karunkon a diplomás ápoló képzés kidolgozásában prof. Doris Modlyval vett részt, nagyon elkötelezett volt a főiskolai diplomás ápoló képzés helyi meghonosítása iránt. A későbbiekben a tantervek felújításában, illetve a gyakorlati oktatás megszervezésében vállalt meghatározó szerepet. Az oktatás mellett egyetemi végzettséget szerzett, folyamatosan fejlesztette nyelvtudását, szakmai ismereteit. A 4 éves főiskolai képzés első évfolyamának évfolyamfelelőse volt, így a képzés teljes vertikumának kialakítása fűződik a nevéhez. 1999-ben Főigazgatói dicséretre terjesztették fel.

Példás oktató volt, precíz, megfontolt. Végtelen szeretettel és elkötelezettséggel adta át ismereteit választott hivatásáról a hallgatóságnak. Rengeteg energiát fektetett a képzésbe és ezt a szakmai kíváncsiságot, elhivatottságot várta el hallgatóitól is, akikre nagyon büszke volt. Hallgatói közül sokan váltak sikeres szakemberekké itthon és külföldön egyaránt.

Aztán 1999-ben az élet másfelé irányította, de minden kollégája, tanítványa máig szeretettel emlékezik rá.

 

Emlékét kegyelettel őrizzük.