magyar | english

Kórházi ágyak adományozása

2018. JANUÁR 29. Hírek Kari hírek

Az AGAPLESION Kórházszövetségtől a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja részére.


A Magyar - Német Együttműködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) több, mint 10 éve hidat képez a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara, valamint az AGAPLESION Kórházszövetség Frankfurti Diakonissza Klinikák között. Az Alapítvány égisze alatt együttműködő partnerek közötti bizalmi kapcsolat tette lehetővé, hogy az együttműködés kiterjesztésével az AGAPLESION heidelbergi Bethánia Kórházától több, mint 20 darab használt, azonban jó minőségű, a szakmai elvárásoknak megfelelő kórházi (Stiegelmeyer) ágy kerüljön térítésmentesen felajánlásra a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának részére. A felajánlott kórházi ágyak közel 1100 km megtétele után, 2018. január 25-én érkeztek meg a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának Rákóczi úti telephelyére. Reméljük, hogy az adomány hozzájárul a Pécsi Tudományegyetem betegeinek jobb ellátási körülményeinek kialakításához, valamint az orvos-egészségtudományi képzéseken tanulmányokat folytató hallgatók szakmai gyakorlati feltételeinek javításához. Az Alapítvány a jövőben is készséggel támogat olyan további együttműködéseket, szakmai programokat, amelyek eredményeként fejlődik az egészségügyi szolgáltatások minőssége, erősödik a szakmai párbeszéd, megismerhetővé válnak az egyes országokban egészségügyben alkalmazott „jó gyakorlatai” a másik ország számára, és ezáltal elmélyül az Európai Uniós integráció.