magyar | english

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK

2017. JÚLIUS 28. Hírek Kari hírek

Tisztelt Jelentkező!

 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar pótfelvételi jelentkezést hirdet meg alapképzési, mesterképzési, valamint felsőoktatási szakképzési szakok esetén önköltséges finanszírozási formára, (illetve ápolás mesterképzési szak, nappali és levelező munkarend esetében állami ösztöndíjas formára is) azok részére, akik a 2017-es felvételi eljárásban nem vettek részt, illetve akik a 2017. évi általános felvételi eljárás során nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem. A jelentkező a pótfelvételi eljárás során csak egy felsőoktatási intézmény egy képzésére adhat be jelentkezési kérelmet.


A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KARA
ÁLTAL A 2017. ÉVI PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN
MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK

Nappali képzések

 

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz. szint

Munka­rend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

A

N

K

ápolás és betegellátás

ápoló szakirány (Pécs)

300 000 Ft

8

A

N

K

ápolás és betegellátás

dietetikus szakirány (Pécs)

300 000 Ft

8

A

N

K

ápolás és betegellátás

gyógytornász szakirány (Pécs)

300 000 Ft

8

A

N

K

ápolás és betegellátás

gyógytornász szakirány (Zalaegerszeg)

300 000 Ft

8

A

N

K

ápolás és betegellátás

mentőtiszt szakirány (Pécs)

300 000 Ft

8

A

N

K

ápolás és betegellátás

szülésznő szakirány (Szombathely)

300 000 Ft

8

A

N

K

csecsemő- és kisgyermeknevelő

(Szombathely)

200 000 Ft

6

A

N

K

egészségügyi gondozás és prevenció

népegészségügyi ellenőr szakirány (Kaposvár)

300 000 Ft

8

A

N

K

egészségügyi gondozás és prevenció

védőnő szakirány (Kaposvár)

300 000 Ft

8

A

N

K

egészségügyi gondozás és prevenció

védőnő szakirány (Szombathely)

300 000 Ft

8

A

N

K

egészségügyi szervező

(Zalaegerszeg)

300 000 Ft

7

A

N

K

orvosi diagnosztikai analitikus (Kaposvár)

300 000 Ft

8

A

N

K

sport- és rekreációszervezés

rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány

(Pécs)

225 000 Ft

6

 

Részidős képzések

 

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz szint

Munka­rend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képz. idő félév)

A

L

K

ápolás és betegellátás

ápoló szakirány (Pécs)

300 000 Ft

8

A

L

K

ápolás és betegellátás

ápoló szakirány (Szombathely)

300 000 Ft

8

A

L

K

ápolás és betegellátás

mentőtiszt szakirány (Szombathely)

300 000 Ft

8

A

L

K

ápolás és betegellátás

szülésznő szakirány (Szombathely)

300 000 Ft

8

A

L

K

csecsemő- és kisgyermeknevelő

(Szombathely)

200 000 Ft

6

A

L

K

egészségügyi gondozás és prevenció

népegészségügyi ellenőr szakirány (Pécs)

300 000 Ft

8

A

L

K

orvosi diagnosztikai analitikus (Kaposvár)

300 000 Ft

8

A

L

K

sport- és rekreációszervezés rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány (Pécs)

225 000 Ft

6

 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz. szint

Munka- ­rend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség

(félév)

Képz.idő (félév)

F

L

K

orvosi diagnosztikai analitikus (Kaposvár)

200 000 Ft

4

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz. szint

Munka- ­rend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség

(félév)

Képz.idő (félév)

M

N

A

ápolás

 

3

M

N

K

ápolás

400 000 Ft

3

 

Képz. szint

Munka-
rend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség

(félév)

Képz.idő (félév)

M

L

A

ápolás

 

3

M

L

K

ápolás

400 000 Ft

3

M

L

K

egészségügyi menedzser

400 000 Ft

4

M

L

K

fizioterápia

400 000 Ft

3

M

L

K

klinikai laboratóriumi kutató

400 000 Ft

3

M

L

K

népegészségügyi

400 000 Ft

3

M

L

K

sportmenedzser

400 000 Ft

4

M

L

K

tanári [4 félév [egészségügyi tanár]]

400 000 Ft

4

M

L

K

táplálkozástudományi

400 000 Ft

4

A felvételi összpontszám megállapításának lehetőségeit valamint a felvételi eljárásra vonatkozó további információkat a www.felvi.hu honlap tartalmaz.

 

Specializálódás a képzés során

A Kar egészségügyi szervező és orvosi diagnosztikai analitikus, alapképzési szakjai esetében a jelentkezés és a felvétel alapképzési szakra és nem szakirányra történik. A kar az adott specializációt minimálisan 15, a specializációt választó és a specializációválasztási eljárásban meghatározott követelményeket teljesítő hallgató megléte esetében indíthatja el. A minimális indítási létszámtól a kar egyedi döntéssel a kari kapacitások figyelembevételével eltérhet.
A specializáció választás a specializációválasztási eljárás keretében történik, ahol a hallgatói és kari preferenciákon túlmenően a kar figyelembe veszi a hallgató tanulmányi eredményét, illetve egészségi alkalmasságát. A specializációválasztási eljárás részletes szabályait a kar vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

 

ÁPOLÁS MESTER,

Választható specializációk: intenzív szakápoló, sürgősségi szakápoló, aneszteziológiai szakápoló, geriátriai szakápoló, közösségi szakápoló, perioperatív szakápoló.

A Kar ápolás mesterképzési szakja esetében a jelentkezés és a felvétel mesterképzési szakra és nem specializációra történik. A Kar az adott specializációt minimálisan 10, a specializációt választó és a specializációválasztási eljárásban meghatározott követelményeket teljesítő hallgató megléte esetében indíthatja el. A minimális indítási létszámtól a Kar egyedi döntéssel a kari kapacitások figyelembevételével eltérhet.

A specializáció választása az első szemeszterben specializációválasztási eljárás keretében történik, ahol a hallgatói és kari preferenciákon túlmenően a Kar figyelembe veszi a hallgató tanulmányi eredményét, illetve egészségi alkalmasságát. A specializációválasztási eljárás részletes szabályait a Kar vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI  MESTER:

A Kar népegészségügyi mesterképzési szakja esetében a jelentkezés és a felvétel mesterképzési szakra és nem specializációra történik. A Kar az adott specializációt minimálisan 10, a specializációt választó és a specializációválasztási eljárásban meghatározott követelményeket teljesítő hallgató megléte esetében indíthatja el. A minimális indítási létszámtól a Kar egyedi döntéssel a kari kapacitások figyelembevételével eltérhet.

A specializáció választása az első szemeszterben specializációválasztási eljárás keretében történik, ahol a hallgatói és kari preferenciákon túlmenően a Kar figyelembe veszi a hallgató tanulmányi eredményét, illetve egészségi alkalmasságát. A specializációválasztási eljárás részletes szabályait a Kar vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át A tanári mesterképzésről szóló fejezetet.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (a sikeres felvételi eljárást követően) az ápolás és betegellátás, az egészségügyi gondozás és prevenció, az egészségügyi szervező valamint az orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szakokon az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.
A sport- és rekreációszervezés rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány nappali és levelező munkarendjében a motoros alkalmassági vizsga követelményeit a Pécsi Tudományegyetem Felvételi Szabályzatának kari melléklete, valamint a kar honlapján található tájékoztató tartalmazza. A motoros alkalmassági vizsgán nem kell azon jelentkezőnek részt vennie, aki testnevelésből sikeres érettségi vizsgát tett és ezt hitelt érdemlően igazolja.

 

Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány, felsőfokú oklevél.

Többletpontokat igazoló és egyéb, a jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása,.

A pótfelvételi eljárás során jelentkezni (az e-felvételi szolgáltatás keretében) a www.felvi.hu honlapon elérhető elektronikus felvételi rendszerben lehet, előzetes regisztrációt követően.

Az űrlapok kitöltésére 2017. augusztus 7 éjfélig van lehetőség.

Az e-felvételi jelentkezést az űrlapok elmentése után legkésőbb augusztus 7-ig hitelesíteni is kell. A hitelesítést az Ügyfélkapun keresztül, vagy a felületről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára adásával (cím: Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220) lehet megtenni.

Mesterképzésre jelentkezők a felvételi elbeszélgetés (szóbeli) tárgyköreiről a kar honlapján http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/felvetelitargyak.html  tájékozódhatnak.

A mesterképzések esetében a felvételi elbeszélgetés, illetve a sport- és rekreációszervezés rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány esetében a motoros alkalmassági vizsga 2017. augusztus 16-18 között lesz Pécsen, a csecsemő- és kisgyermeknevelő szak esetében az alkalmassági vizsga pedig 2017. augusztus 22-én, Szombathelyen.

Azon jelentkezőknek, akik valamely mesterképzési szakra nem teljes kreditértékkel beszámítható oklevéllel jelentkeznek, előzetes kreditelismerési kérelmet kell benyújtaniuk a karhoz. Az űrlap http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/doc/elozeteskredit_kerelemj.pdf  itt érhető el. (http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/nyomtatvanyok.html oldalon)

A kérelmeket a Kreditátviteli Bizottság folyamatosan fogadja, a benyújtás végső határideje 2017. augusztus 8.

A konzultációs napok pontos dátumát a levelező munkarendű képzésekre vonatkozóan a kar félévkezdéskor teszi közzé.

A ponthatárok kihirdetésére előreláthatólag 2017. augusztus 25- én kerül sor. A felvettek a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a ponthatárok kihirdetését követően 2017. szeptember első napjaiban kaphatják kézhez.