magyar | english

Záróvizsga hirdetmény 2014 után kezdett hallgatóknak

2017. NOVEMBER 24. Hírek Kari hírek

Kedves (volt) Hallgatók!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 2017/2018. tanév keresztféléves záróvizsga időszaka a Karon 2018. február 19-től 2018. február 23-ig tart, melyre a jelentkezés formanyomtatványa az alábbi linkről letölthető:

http://www.etk.pte.hu/public/upload/files/letolthetodokumentumok/Tanulmanyi_osztaly/zarovizsgara-jelentkezes_2018_02.pdf

 

A jelentkezési lapot a Tanulmányi Osztálynak legkésőbb 2018. január 17-ig kell elküldeni, ezt követően kerül megküldésre a záróvizsga időpontokkal kapcsolatos részletesebb tájékoztató. A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők részére a záróvizsgán való részvétel térítésköteles. A 10.000.- Ft-os díjat a következő bankszámlaszámra kell elküldeni ( 10024003-00282716-00000000 ) és a közlemény rovatba mindenképp fel kell tüntetni a jelentkező EHA/Neptun kódját, illetve hogy „ETK- záróvizsga”. (Azon utalások esetében ahol a jelentkező nem a saját számlájáról utal, hanem más utalja helyette, ott a jelentkező nevét is kérjük feltüntetni) Továbbá a szakjához tartozó Képzési Központ PST kódját is (Pécs esetén 250060; Kaposvár esetén: 250061; Szombathely esetén: 250062; Zalaegerszeg esetén: 250063). Az utalásról szóló bizonylatot kérjük a Tanulmányi Osztályra megküldeni legkésőbb 2018. február 9-ig.

 

A szakdolgozat leadási szándéknyilatkozat feltöltésének határideje 2017. december 31. (vasárnap)

A szakdolgozat/diplomamunka leadásának határideje: 2018. január 10. (szerda)

 

A késedelmes leadási határidő (kizárólag abban az esetben, ha a késedelmes leadásra vonatkozó kérelem 2018. január 10-ig megérkezik a Tanszékhez/Intézethez és az elfogadásra is kerül): 2018. január 17. (szerda).

A késedelmes leadás esetében a késedelmi díj 1.000.- Ft/munkanap, tehát annyiszor 1.000.- Ft-ot kell befizetni, ahány munkanapot késik a leadással. A befizetés a fent leírtak szerint történik, a közlemény rovatba „ETK-szakdolgozat késedelmes leadás” kerül. A befizetésről szóló bizonylatot a szakdolgozat/diplomamunka leadásakor le kell adni!

 

Tájékoztatom továbbá, hogy A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 59.§ (8) bekezdése rendelkezik a szakdolgozatokkal Neptun Tanulmányi Rendszerben történő feltöltésével kapcsolatban.

(A szakdolgozatot az Egyetem által meghatározott elektronikus formában kell benyújtani. A hallgató köteles a szakdolgozatát, a témabejelentőt és az egyéb benyújtandó dokumentumokat az Egyetem által biztosított elektronikus rendszerbe feltölteni, és ennek megtörténtéről a szakdolgozat benyújtásakor nyilatkozni. )

 

A fenti rendelkezés alapján kérem, hogy szakdolgozat leadásával egyidejűleg, de legkésőbb 2018. január 10-ig illetve késedelmes leadás esetén legkésőbb 2018. január 17–ig szakdolgozatát töltse fel a NEPTUN tanulmányi rendszerbe!

A szakdolgozat/diplomamunka címével, tartalmával, a konzulens személyével kapcsolatos bármilyen módosítás esetén, kérem a Szakdolgozattal/Diplomamunkával kapcsolatos módosítási kérelmet (letölthető innen

http://www.etk.pte.hu/public/upload/files/letolthetodokumentumok/Tanulmanyi_osztaly/szakdolgozat_modositasi_kerelem_1_2014.pdf ) kitöltve az illetékes Tanszéken/Intézetnél időben leadni szíveskedjenek!

 

A szakdolgozat/diplomamunka formai követelményeinek listáját az alábbi linken http://www.etk.pte.hu/public/upload/files/letolthetodokumentumok/Tanulmanyi_osztaly/szakdolgozat_formai_kovetelmeny_1_2014_j.pdf  található lista segítségével tudják ellenőrizni, melyet a szakdolgozattal/diplomamunkával nem kell leadni, azonban célszerű és javasolt ez alapján ellenőrizni a leadandó dolgozatot. (Amennyiben minden szempontnál az „igen” kockába lehet bejegyzést tenni, úgy a dolgozata a Tanulmányi Osztály számára is elfogadható.)

 

Külön felhívom szíves figyelmüket, hogy az 1/2014. sz. dékáni utasítás alapján a KARAKTERSZÁMOT absztrakt, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék, ábrák/táblázatok, egyéb mellékletek, valamint szóköz NÉLKÜL kell figyelembe venni!

 

Továbbá felhívom a figyelmüket az alábbi, a TVSZ 61§ (4) pontban foglaltakban szabályozott végső záróvizsgázási lehetőségről.

 

„…..A tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő hallgatók esetében a hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető…….”.

 

A Tanulmányi Osztály munkatársai nevében is sikeres záróvizsgát kívánva,

 

Tisztelettel:

Dr. ÁCS Pongrác s.k.
egyetemi docens,
oktatási dékánhelyettes