magyar | english

Jelentkezés az Egészségtudományi Szakkollégiumba

2016. OKTÓBER 21. Hírek Oktatás, Tanulmányi Ügyek

Felvételizhet a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán és évfolyamán tanuló nappali tagozatos vagy graduális, posztgraduális  képzésében résztvevő hallgató.


Felvételi eljárás a 2016/2017-es tanév őszi szemeszterére

Felvételizhet a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán és évfolyamán tanuló nappali tagozatos vagy graduális, posztgraduális  képzésében résztvevő hallgató.

A szakkollégiumba a felvételi eljárás sikeres teljesítése után, a Szakkollégiumi Felvételi Bizottság döntése alapján lehet bekerülni. A felvételi eljárás két részből áll.

A jelentkezéshez – személyesen vagy postai úton a PTE Egészségtudományi Kar „D” épületébe (7621, Pécs, Rét utca 4.) Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet (Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva), vagy a PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központ (8900, Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33. Karamánné dr. Pakai Annamária) címre kérjük eljuttatni.

Írásbeli forduló: a Szakkollégiumba jelentkező hallgatóktól az alábbi dokumentumokat kérjük be:

  • Kitöltött jelentkezési lap
  • Kutatási terv/tudományos érdeklődési terület: a kutatási területre vonatkozólag tervek, jövőbeli célok /terjedelem: minimum fél oldal, maximum 2 oldal/
  • Ajánlás (a témavezetőtől, illetve az érintett tanszék vagy kutatóhely valamely vezető beosztású munkatársától
  • Közéleti/civil tevékenység igazolása (tagsági igazolás, ajánlás), ha rendelkezik ilyennel
  • Index-másolat az utolsó két lezárt félévről
  • Nyelvtudást igazoló dokumentumok


A pályázatok benyújtásának határideje: 2016.október 31.


Jelentkezési lap, valamint további információ az eva.polyak@etk.pte.hu, vagy annamaria.pakai@etk.pte.hu e-mail címen kérhető.

Az írásbeli jelentkezéseket a Szakkollégiumi Felvételi Bizottság bírálja el, annak eredményéről a jelentkezőt e-mailben értesítjük, november 4-ig.

Az írásbeli fordulót sikerrel teljesítő jelentkezők szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt.

Szóbeli elbeszélgetés időpontja: 2016. november 7. 14:00