magyar | english

Egyéb Információk

Tanulmányi Osztály - Pécs

 

BERTÁNÉ ANTAL Marianna – tanulmányi osztályvezető (tartós távollét)

JANKOVICS Antal - igazgatásszervezési kontroll koordinátor

Főbb feladatok: a kari Tanulmányi Osztály munkájának koordinálása, ellenőrzése; EEKH és egyéb hatósági adatszolgáltatás; soron kívüli oklevélátadó ünnepségek levezetése. E-mail: tanulmanyi.osztaly@etk.pte.hu
Levelezési cím: 7621 Pécs, Szepesy u. 1.

HALLGATÓI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Főbb feladatok: hallgatók tájékoztatása; jelentkezők tájékoztatása a felvételi időszakban; hallgatói jogviszony igazolások, leckekönyv fénymásolatok/törzslap másolat kiadása; szolgáltatásokkal, diákigazolvánnyal, Diákhitellel kapcsolatos ügyintézés; háttérmunka segítése.

 • LATYÁK Anita – ügyfélszolgálati munkatárs
 • RÓNOKI-FARKAS Lívia – ügyfélszolgálati munkatárs

E-mail: info@etk.pte.hu
Ügyfélfogadás helyszíne és levelezési cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7.

HALLGATÓI ADMINISZTRÁCIÓ
Főbb feladatok: hallgatók vizsgáival kapcsolatos adminisztráció, tanügyi nyomtatványok rendelése, tárolása, selejtezése, hallgatói leckekönyvek, törzskönyvek vezetése, záróvizsgák adminisztrációs előkészítése, személyi anyagok összeállítása és folyamatos vezetése, információk szolgáltatása intézetek, tanszékek, HPMO számára; statisztikák, kimutatások készítéséhez adatszolgáltatás, oklevél-egyeztetők elkészítése, oklevélátadó ünnepségeken való részvétel.

 • ÁNGYÁNNÉ PATAKI Rita – tanulmányi előadó
 • ANTALNÉ BUNYEVÁCZ Olga – tanulmányi előadó
 • BOGNÁR Judit - tanulmányi előadó
 • BORTELEKINÉ HREBIK Szilvia – tanulmányi előadó (tartós távollét)
 • FEHÉR Judit – tanulmányi előadó
 • EDELÉNYI Eszter - tanulmányi előadó
 • SZENTPÉTERI Csilla - tanulmányi előadó(angol nyelvű képzés)
 • SZŐTS Dorottya – tanulmányi előadó
 • TALABÉR Krisztina – tanulmányi előadó

E-mail: info@etk.pte.hu
Levelezési cím: 7621 Pécs, Szepesy u. 1.

HALLGATÓI HATÁROZATHOZATAL
Főbb feladatok: határozatok előkészítése és véglegesítése; statisztikai adatszolgáltatások és kimutatások készítése, ellenőrzése; ügyviteli tevékenység ellátása; egyéb magyar és angol nyelvű igazolások kiállítása; tantárgyi tematikák kiadása; postázással kapcsolatos feladatok ellátása; az oklevélátadó ünnepségek lebonyolításában való részvétel; tanulmányi osztályvezető munkájának segítése.

 • PALOTÁSNÉ MÁTÉS Ivett – határozathozatali előadó
 • HOLLENDER Anikó – határozathozatali előadó

E-mail: tanulmanyi.osztaly@etk.pte.hu
Levelezési cím: 7621 Pécs, Szepesy u.1.


Főbb feladatok: kurrikulumok rögzítése, ellenőrzése, változásainak nyomon követése; Neptun felhasználók nyilvántartása, jelszavak karbantartása, Neptun üzemeltetési feltételeinek biztosítása; az Neptun vizsgahirdetés koordinálása, vizsgaidőpontok bekérése, vizsgalapok rögzítése; hallgatók WEB-es tantárgyfelvételének, vizsgára jelentkezésének biztosítása; oklevélmellékletek elkészítése, FIR adatszolgáltatás koordinálása, felügyelete, szakirányválasztási eljárás koordinálása.

 • MÁTRAHEGYI Mária – tanulmányi előadó
 • ILLÉS Krisztina – tanulmányi előadó
 • MAROSVÖLGYI István – tanulmányi előadó

E-mail: neptun@etk.pte.hu
Levelezési cím: 7621 Pécs, Szepesy u. 1.

 

Konzultációs hetek - Pécs

 

Alapképzési szakok

Ápolás és betegellátás alapképzési szak Ápoló szakirány I. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapképzési szak Ápoló szakirány II. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapképzési szak Ápoló szakirány III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapképzési szak Ápoló szakirány IV. évfolyam

Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak Népegészségügyi ellenőr szakirány I. évfolyam

Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak Népegészségügyi ellenőr szakirány II. évfolyam

Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak Népegészségügyi ellenőr szakirány III. évfolyam

Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak Népegészségügyi ellenőr szakirány IV. évfolyam

Sport- és rekreációszervezés alapképzési szak rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány I. évfolyam

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak Egészségfejlesztés szakirány III. évfolyam

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak II. évfolyam Rekreációszervezés szakirány

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak Rekreációszervezés szakirány III. évfolyam

 

Mesterképzések

Ápolás mesterképzési szak I. évfolyam

Ápolás mesterképzési szak II. évfolyam

Egészségügyi menedzser mesterképzési szak I. évfolyam

Egészségügyi menedzser mesterképzési szak II. évfolyam

Egészségügyi szociális munka mesterképzési szak I. évfolyam

Egészségügyi szociális munka mesterképzési szak II. évfolyam

Fizioterápia mesterképzési szak I. évfolyam

Fizioterápia mesterképzési szak II. évfolyam

Klinikai laboratóriumi kutató mesterképzési szak I. évfolyam

Klinikai laboratóriumi kutató mesterképzési szak II. évfolyam

Népegészségügyi mesterképzési szak I. évfolyam

Népegészségügyi mesterképzési szak Egészségfejlesztés szakirány II. évfolyam

Népegészségügyi mesterképzési szak Epidemiológia szakirány II. évfolyam

Táplálkozástudományi mesterképzési szak I. évfolyam

Táplálkozástudományi mesterképzési szak II. évfolyam

Sportmenedzser mesterképzési szak I. évfolyam

Sportmenedzser mesterképzési szak II. évfolyam

Egészségügyi Tanár mesterképzési szak I. évfolyam

Sportdietetika szakirányú továbbképzési szak I. évfolyam

 

Hallgatói információ fogadóórái - Pécs

 

HALLGATÓI INFORMÁCIÓS RÉSZLEGÜNK áll az Önök rendelkezésére az alábbiakban (a teljesség igénye nélkül):

 • beiratkozással/ bejelentkezéssel/ halasztással kapcsolatos kérdések
 • hallgatói jogviszony és egyéb igazolások kiadása
 • Tanulmányi Osztály részére benyújtott kérelmek, pályázatok továbbítása
 • kurzusfelvétellel/ leadással kapcsolatos kérdések
 • kredit elismerési kérelmek leadása
 • nyelvvizsga-bizonyítványok bemutatása
 • költségtérítés befizetését igazoló bizonylatok bemutatása
 • uv csekkek és egyéb térítések befizetését igazoló bizonylatok leadása
 • orvosi igazolások leadása
 • szigorlatra való jelentkezés
 • oltási könyvek bemutatása


A hallgatói információs pult fogadóórái és diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés:

Hétfő 08.00 - 11.00
13.00 - 15.30
PTE ETK C épület
Pécs, Mária u. 5-7.
Kedd 08.00 - 11.00
13.00 - 15.30
Szerda 08.00 - 11.00
13.00 - 15.30
Csütörtök 08.00 - 11.00
13.00 - 15.30
Péntek 08.00 - 12.00Hallgatói információs előadó: LATYÁK Anita, RÓNOKI-FARKAS Lívia
További elérhetőség: info@etk.pte.hu tel.: +36-72/251-146

cím: PTE ETK C épület (7621 Pécs, Mária u. 5-7.)

 

Tanulmányi Osztály - Kaposvár

 

ILLÉS Fatime Natália – igazgatási ügyintéző  

Feladat:   
Egészségügyi gondozás és prevenció szak nappali munkarend
Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus szak levelező munkarend

 
Félfogadási idő:

Hétfő: 13-15 óra
Kedd: 9-11 óra
Szerda: 9-11, 13-15 óra
Csütörtök: 13-15 óra
Péntek: 9-11 óra  

Elérhetőségek:    
Tel.: +36-82/527-746
E-mail: fatime.illes@etk.pte.hu  
Félfogadás helyszíne: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b. I.em. 107 szoba

 

MATUCZÁNÉ Bódizs Eszter – igazgatási ügyintéző


Feladat:
Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc szak nappali munkarend
Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus FOKSZ szak
Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Technológus

 
Félfogadási idő:

Hétfő: 13-15 óra
Kedd: 9-11 óra
Szerda: 9-11, 13-15 óra
Csütörtök: 13-15 óra
Péntek: 9-11 óra

Elérhetőségek:    
Tel.: +36-82/527-746
E-mail: eszter.bodizs@etk.pte.hu  
Félfogadás helyszíne: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b. I.em. 107 szoba

 

Záróvizsga időpont

 

Konzultációs hetek - Kaposvár

 

2017/18. I. félév

2016/17. tanév II. félév

Összes levelező szak

 

Tanulmányi Osztály - Szombathely

 

PÉNTEKNÉ WEINELT Beáta – ügyvivő szakértő  
Feladat:    

 • Csecsemő és kisgyermeknevelő BA alapszak nappali és levelező munkarend
 • Ápolás és betegellátás Bsc alapszak, ápoló, mentőtiszt, szülésznő szakirány levelező munkarend
 • Ápolás és betegellátás alapszak Bsc alapszak, szülésznő szakirány nappali munkarend
 • Szociális munka BA alapszak, levelező munkarend


HAJÓS Gáborné - igazgatási ügyintéző  
Feladat:    

 • Ápolás és betegellátás Bsc alapszak, szülésznő szakirány nappali munkarend
 • Egészségügyi gondozás és prevenció Bsc alapszak, védőnő szakirány nappali munkarend

 
Félfogadási idő:

Hétfő-csütörtök: 8:00-11:00, 13:00-15:30

Péntek: 8:00-12:00


Elérhetőségek:    
Tel.: +36-94/311-170/31/88 mellék
E-mail: pwbea@etk.pte.hu, gaborne.hajos@etk.pte.hu  
Félfogadás helyszíne: 9700 Szombathely, Jókai u.14. földszint 114. szoba

 

Záróvizsga időpont

 

Konzultációs hetek - Szombathely

 

ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2015/2016-os tanév I. félév

ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK – ÁPOLÓ SZAKIRÁNY 2015/2016-os tanévI. félév

ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK – MENTŐTISZT SZAKIRÁNY 2015/2016-os tanév I. félév

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK 2015/2016-os tanév I. félév

 

Tanulmányi Osztály - Zalaegerszeg

 

Dr. KOVÁCSNÉ NAGY Andrea

Feladat:

 •  Egészségügyi szervező BSc

Elérhetőségek:
Tel.: +36-92/312-564, +36-92/323-020/24 mellék
E-mail: andrea.nagy@etk.pte.hu

Félfogadási idő:
Hétfő: 9-11 óra, 13-15 óra
Kedd: 9-11 óra, 13-15 óra
Szerda: 9-11 óra, 13-15 óra
Csütörtök: 9-11 óra, 13-15 óra
Péntek: -  

Félfogadás helyszíne:   8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33.


PUSZTAI Ágnes - igazgatási ügyintéző

Feladat:

 • Ápolás és betegellátás BSc gyógytornász szakirány


Elérhetőségek:

Tel.: +36-92/312-564. +36-92/232-020/24 mellék
E-mail: agnes.pusztai@etk.pte.hu

Félfogadási idő:
Hétfő: 9-11 óra, 13-15 óra
Kedd: 9-11 óra, 13-15 óra
Szerda: 9-11 óra, 13-15 óra
Csütörtök: 9-11 óra, 13-15 óra
Péntek: -  

Félfogadás helyszíne:
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33.

 

Konzultációs hetek - Szombathely

 

Egészségügyi Szervező Alapszak Levelező - 2013/2014 I. félév

Egészségfejlesztő Wellness Terapeuta - 2012/2013 II. félév