magyar | english

Egészség Akadémia folyóirat 2011. 2. évfolyam 3. szám . 2011 Volume 2, Issue 3

Szerkesztőség - Editorial Office


Tartalomjegyzék - Table Of Content


Eredeti közlemények:

Kórházi fertőzések Magyarországon
Hospital infections in Hungary
Molnár Kornélia


A proximális tuba occlusio, valamint a hozzákapcsolódó klinikai vizsgálómódszereink és beteg-elégedettség elemzése
Comparative Analysis of the Clinical Examination Methods of Proximal Tubal Occlusion, and Evaluation of Related Patient Satisfaction
Szabó István, Langmár Zoltán, Sobel Gábor


Fejlődés a kötőszövetes Mátrix kutatásban
Progress in Fascial Network Research
János Pálhalmi, Lin Yuan, József Bódis


Családban és intézetben élő Down-szindrómások járás- és önellátási képességének, mint objektív életminőségi mutatóknak az alakulása a body mass index függvényében
Development of the walking and self care abilities as objective quality of life index depending on the BMI of patients with Down syndrome living in families and institutions
Harjánné Brantmüller Éva, Nagy István, Bödecs Tamás


Vizelet áramlási zavarok vizsgálata
Urine flow disturbances
Szabó László, Bajusz Ilona, Losonczi Katalin, Lombay Béla, Borbás Éva, Nyári Edit, Deák Mária, Papp Miklós, Réti Gyula


Az egészségnevelés intézményesülésének folyamata hazánkban a dualizmus korától a második világháború végéig
Instutialisation process of health education in our country from dualism until the second world war.
Tigyi Zoltánné Pusztafalvi Henriette


Gyógyszer interakció a magzat fejlődési zavarainak létrejöttében. (A TARDYL® neurotoxikus hatása emberi magzatban)
Interaction of drugs in the genesis of fetal abnormalities
Petik Dóra, Czeizel Endre, Szili Réka, Bódis József, Kriszbacher Ildikó


Szerzői útmutató


Instructions For Authors