magyar | english

Oktatási anyagok - Anatómia II. Elmélet

Anatómia II. ELŐADÁS témabeosztás 2019/2020 II. Nappali munkarend (magyar)

 

ANATÓMIA II. ELŐADÁS témabeosztás 2018/2019 II. félév, LEVELEZŐ - PÉCS

 

Kaposvári Képzési Központ

Szombathelyi Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

Zalaegerszegi Képzési Központ

Zombori Képzési Központ

 

LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

Előadás anyagok:

1. Férfi nemi szervek - Frissítve: 2019.02.04.

2. Női nemi szervek - Frissítve: 2019.02.10.

3. Endocrin rendszer

4. Idegrendszer általános jellemzése

5. Gerincvelő

6. Agytörzs Kisagy

7. Köztiagy Nagyagy

8. A központi idegrendszer fő pályarendszerei. Agyhártyák. Agykamrák és a liquor keringés. A központi idegrendszer vérellátása.

9. Perifériás idegrendszer. Vegetatív idegrendszer.

10. Érzékszervek I. Látószerv

11. Érzékszervek II. Hallószerv

12. Érzékszervek III. Szaglás Ízlelés A bőr

 

Anatómia II. fontosabb ábrák jegyzéke frissítve: 2018.02.07.

Anatómiai képletek gyűjteménye II. -  A gyűjteményben található képleteket bármilyen ábrán fel kell tudni ismerni.

Oláh-Stromájer-Rácz-Radnai: Élettan-Kórélettan könyv

Általános tájékoztató

 

Óraszám:

 • Nappali képzés: 30 óra
 • Levelező képzés: 18 óra

 

Tantervi hely: II. félév

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

 • Előfeltétel: Anatómia I. elmélet
 • Párhuzamos feltétel: Anatómia II. gyakorlat

 

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

Kollokvium, mely írásbeli elektronikus vizsga az E-teszt rendszerben (60 perces, tartalmazza 1/3 részben az Anatómia I. tárgy anyagát és 2/3 részben az Anatómia II. tárgy anyagát). Kollokviumra csak az bocsátható, aki teljesíti az aláírás megszerzésének feltételeit.

 

Részvétel:

Az előadásokon a részvétel kötelező, ennek igazolása jelenléti íven aláírással, illetve Pécsen a nagyelőadóban online bejelentkezéssel történik (Neptun-kód), e-jelenlétin keresztül. Aki az előadások több, mint 15%-áról igazolatlanul hiányzik (30%-ot meghaladó igazolt hiányzás esetén is), nem teljesíti az aláírás megszerzésének követelményét.

 

Számonkérés:

 • Szorgalmi időszakban nappali képzésben 2 db zárthelyi dolgozat, levelező képzésben 2 db zárthelyi dolgozat (előre megadott időpontok alapján minden képzési központban). A ZH időtartama 30 perc, anyaga a kiadott előadás tematika alapján tesztkérdések és ábrák.
 • Javítási/pótlási lehetőség egy alkalommal (előre megadott időpont alapján minden képzési központban).
 • ZH megírása Pécsen elektronikusan az E-teszt rendszerben, a vidéki képzési központokban papír alapon történik.
 • ZH teljesítése: minimum 60%.

 

Aláírás feltétele:

 • A hiányzások száma nem lépi túl a megengedett mennyiséget (lásd Részvétel rész).
 • A szorgalmi időszakban megírt ZH-k mindegyikét minimum 60%-al teljesíti a hallgató.

 

Tanulást segítő anyagok:

 • Letölthető előadás anyagok pdf formátumban.
 • Anatómia 2. ábrák jegyzéke, mely az előadás anyagából a legfontosabb anatómiai képleteket tartalmazza, de nem csak kizárólag ezek kérhetőek számon.
 • Anatómiai képletek gyűjteménye: bármely sematikus ábrán fele kell tudni ismerni az adott képeletet
 • E-teszt rendszerben gyakorló ábra (folyamatosan) és gyakorló teszt (ZH előtt) kitöltési lehetőségek.
 • Az elektronikus tesztrendszerben egyrészt az előadások tematikáját követve, témakörönként gyakorló ábra tesztek elérhetők folyamatosan. A gyakorló ábratesztek az adott előadás előtti héten szombattól már elérhetők lesznek, így lehetőségük van az előadás anyagát képező ábrákat előzetesen is áttanulmányozni a teszt segítségével és a gyakorlati minitesztekre is ezek segítségével tudnak felkészülni.
 • A vizsgateszthez hasonló szerkezetű gyakorló tesztkérdések is feltöltésre kerülnek az
 • E-Teszt rendszerbe, melyek tervezett elérési időpontjai a féléves tematika táblázatban találhatók. Belépni a Neptun kódjukkal és jelszavukkal tudnak, a ’Gyakorló tesztek’ illetve ’Gyakorló ábrák’ menüpont alatt lesznek elérhetők a tesztek és többször is kitölthetők. A teszt eredményét az ’Eredmények’ menüpont alatt meg tudják tekinteni.

Az oldal elérhetősége: http://oraiteszt.etk.pte.hu/login.php

 

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom:

 • Dr. Török Béla: Funkcionális anatómia (POTE EFK jegyzet Pécs, 1994.)
 • Szentágothai János - Réthelyi Miklós: Funkcionális anatómia 1-3.
 • Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza 1-2.
 • Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I-II., Medicina 1993.
 • Dr. Krúdy Erzsébet (szerk.): Brencsán orvosi szótár (Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2002.)

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):