magyar | english

Oktatási anyagok - Anatómia II. Gyakorlat

ANATÓMIA II. GYAKORLAT témabeosztás 2018/2019 II. félév, NAPPALI - PÉCS

 

ANATÓMIA II. GYAKORLAT témabeosztás 2018/2019 II. félév, LEVELEZŐ - PÉCS

 

Kaposvári Képzési Központ

Szombathelyi Képzési Központ

Zalaegerszegi Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

Zombori Képzési Központ

 

LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

 

Óraszám:

 • Nappali képzés: 20 óra
 • Levelező képzés: 10 óra

 

Tantervi hely: II. félév

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

 • Előfeltétel: Anatómia I. gyakorlat
 • Párhuzamos feltétel: Anatómia II. elmélet

 

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

Gyakorlati jegy, mely írásbeli elektronikus vizsga az E-teszt rendszerben (Pécs) illetve a képzési központokban papír alapon. A gyakorlati jegy elégséges, ha a hallgató nem teljesítette az együttes tantárgyi követelményeket (lásd alább).

 

Részvétel:

A gyakorlatokon a részvétel kötelező. Orvosi igazolással max. 30% hiányzás igazolható
(3 napon belül be kell mutatni, amint a hallgató ismét részt vesz az oktatásban) és az elmulasztott gyakorlatokat pótolni kell. A gyakorlat pótlására csak az adott héten van lehetőség, mivel minden héten más a gyakorlatok anyaga. A hallgatónak írásban kell jeleznie az oktató számára, hogy gyakorlatot kell pótolnia. Az oktató jelöli ki, hogy mely gyakorlat időpontjában pótolhatja a hallgató a hiányzást. Az időpont megállapítása során az oktató a lehetőségekhez mérten igyekszik figyelembe venni a hallgató kérését.

 

Számonkérések:

 • Szorgalmi időszakban nappali és levelező képzésben 1 db gyakorlati zárthelyi dolgozat (előre megadott időpontok alapján minden képzési központban). Pécsen elektronikusan az E-teszt rendszerben, a vidéki képzési központokban papír alapon. A teszt kizárólag ábrákat tartalmaz, a teljes félév ábraanyagából kapnak a hallgatók feladatokat (30 perc).
 • Javítási/pótlási lehetőség egy alkalommal (előre megadott időpont alapján minden képzési központban).
 • ZH megírása Pécsen elektronikusan az E-teszt rendszerben, a vidéki képzési központokban papír alapon történik.
 • ZH elégséges teljesítése: minimum 60%.

 

Gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

 • A gyakorlatokon rendszeresen jegyzőkönyvet vezetnek a hallgatók, melyet az oktató folyamatosan ellenőriz és adminisztrál. Ha a hallgató nem vezeti a jegyzőkönyvét megfelelően és rendszeresen, akkor a gyakorlati jegy elégtelen.
 • A félév során egy előre meghatározott alkalommal, minden Képzési Központban egy időben, gyakorlati ZH-t írnak a hallgatók (Pécsen elektronikusan, vidéken papír alapon). Ezen ZH érdemjegye adja meg a gyakorlati jegyet, ha minden más feltétel teljesül a követelmények alapján. A sikeres gyakorlati ZH feltétele a minimum 60%-os teljesítés. 70%-tól közepes, 80%-tól jó, 90%-tól jeles az érdemjegy.
 • A sikertelen gyakorlati ZH-t javítani egy alkalommal lehet, ez az előadás ZH-k javítására megadott időpont is egyben.
 • A hallgatók minden gyakorlat elején kitöltenek az E-tesztben egy gyakorlati mini ábratesztet az előző gyakorlat anyagából (tematika az ETK honlapján elérhető). Az előző félév gyakorlatához képest azonban módosítást kellett tennünk a minitesztek számonkérésének rendszerében. A második félévben a gyakorlatos minitesztek csak egy alkalommal tölthetők ki a gyakorlat elején. A változtatásra azért volt szükség, mert sajnálatos módon a gyakorlatvezető oktatók azt tapasztalták, hogy a hallgatók súlyosan visszaélnek a gyakorlásképpen felkínált többszöri kitöltési móddal.
 • A miniteszt 10 db ábrás feladatot tartalmaz, melyet előre megkapnak a hallgatók egy listán (lásd letölthető anyagok az ETK honlapján).
 • A gyakorlaton a 10 kérdésből álló miniteszt 90%-tól számít teljesítettnek. A tesztek eredményét a gyakorlatvezető a gyakorlat után legkésőbb 24 órával nyilvánossá teszi. A félév során sikertelenül megírt gyakorlati ábra teszteket a hallgató egy előre megadott időpontban javíthatja ki.
 • Gyakorolni a teljes ábra feladatsoron tudnak az E-teszt rendszerben. Az otthoni gyakorló ábra feladatsorokon az adott hét teljes ábrajegyzéke szerepel, benne azzal a 10 feladattal is, ami majd a gyakorlatokon kerül számonkérésre. A hallgatók tehát már otthon fel tudnak készülni a gyakorlati számonkérésekre, ha kitöltik az otthoni ábra gyakorló feladatokat, melyek a félév során folyamatosan nyitva vannak. A gyakorlati tematika elérhető az ETK honlapján.
 • Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmüket, hogy a ZH-ba illetve a félév végi kollokviumba a teljes gyakorló ábrajegyzékből kerülnek kiválasztásra az ábrák, tehát az otthoni gyakorlás során ajánlott a teljes teszt kitöltése!

 

A gyakorlati jegy megszerzésének együttes feltétele tehát:

 • a gyakorlatok teljes körű letöltése
 • a jegyzőkönyv rendszeres és pontos vezetése
 • a gyakorlati ZH sikeres teljesítése
 • valamennyi gyakorlaton kitöltött mini ábrateszt sikeres teljesítése.

A gyakorlati ZH eredményes teljesítése tehát önmagában nem elegendő a gyakorlati jegy megszerzéséhez (ha pl. a gyakorlati ábratesztek egy részét nem teljesítette eredményesen a hallgató vagy volt nem pótolt hiányzása).

 

Tanulást segítő anyagok:

 • Letölthető előadás anyagok pdf formátumban.
 • Anatómia 2. ábrák jegyzéke, mely az előadás anyagából a legfontosabb anatómiai képleteket tartalmazza.
 • E-teszt rendszerben gyakorló ábra (folyamatosan) és gyakorló teszt (ZH előtt) kitöltési lehetőségek.
 • Az elektronikus tesztrendszerben egyrészt az előadások tematikáját követve, témakörönként gyakorló ábra tesztek elérhetők folyamatosan. A gyakorló ábratesztek az adott előadás előtti héten szombattól már elérhetők lesznek, így lehetőségük van az előadás anyagát képező ábrákat előzetesen is áttanulmányozni a teszt segítségével és a gyakorlati minitesztekre is ezek segítségével tudnak felkészülni.
 • A vizsgateszthez hasonló szerkezetű gyakorló tesztkérdések is feltöltésre kerülnek az
  E-Teszt rendszerbe, melyek tervezett elérési időpontjai a féléves tematika táblázatban találhatók. Belépni a Neptun kódjukkal és jelszavukkal tudnak, a ’Gyakorló tesztek’ illetve ’Gyakorló ábrák’ menüpont alatt lesznek elérhetők a tesztek és többször is kitölthetők. A teszt eredményét az ’Eredmények’ menüpont alatt meg tudják tekinteni.

Az oldal elérhetősége: http://oraiteszt.etk.pte.hu/login.php

 

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom:

 • Dr. Török Béla: Funkcionális anatómia (POTE EFK jegyzet Pécs, 1994.)
 • Szentágothai János - Réthelyi Miklós: Funkcionális anatómia 1-3.
 • Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza 1-2.
 • Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I-II., Medicina 1993.
 • Dr. Krúdy Erzsébet (szerk.): Brencsán orvosi szótár (Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2002.)

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):