magyar | english

Oktatási anyagok - Anatómia MSc elmélet

Gyakorlati ZH időpontja:

13. hét, December 7. péntek, 08.00-08.45

Javító ZH időpontja:

14. hét, December 14. péntek 8.30-9.00

 

LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

Előadás anyagok:

1 - 2. Szövettan

3. Csonttan 1. Csonttan bevezető, ízületek. Koponya.

4. Csonttan 2. Gerinc, Mellkas

5. Csonttan 3. Felső-, alsó végtag

6. Izomrendszer 1. Fej, Nyak, Hát

7. Izomrendszer 2. Mellkas, Has, Medence

8. Izomrendszer 3. Felső és alsó végtag

9. Keringés 1. A szív

10. Keringés 2. Artériák

11. Keringés 3. Vénák. Magzati keringés.

12. Vér. Nyirokrendszer.

13. Légzőrendszer.

14 - 15. Kiválasztás szervrendszere.

16. Emésztőrendszer 1. Szájüreg, garat nyelőcső

17. Emésztőrendszer 2. Gyomor, vékonybél.

18. Emésztés szervrendszere 3. Vastagbél szakaszok. Máj és hasnyálmirigy anatómiája.

19. Férfi nemi szervek.

20. Női nemi szervek.

21. Endocrin rendszer

22. Idegrendszer általános áttekintése.

23. Gerincvelő.

24. Agytörzs. Kisagy.

25. Köztiagy. Limbikus rendszer. Nagyagy.

26. A központi idegrendszer fő pályarendszerei. Agyhártyák.

27. Agykamrák és a liquor keringés. A központi idegrendszer vérellátása. 

28. Perifériás idegrendszer. Vegetatív idegrendszer.

29. Érzékszervek I. Látószerv. Hallószerv. Szaglás. Ízlelés. A bőr.

30. Érzékszervek II. Szaglószerv. Ízlelőszerv.

 

01 - Anatómia MSc. fontosabb ábrák jegyzéke

02 - Anatómia MSc. fontosabb ábrák jegyzéke

Általános tájékoztató - ELŐADÁS

Oláh-Stromájer-Rácz-Radnai: Élettan-Kórélettan könyv

 

Óraszám:

 • Nappali képzés: 30 óra

 

Tantervi hely: I. félév

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

 • Előfeltétel: nincs
 • Párhuzamos feltétel: Anatómia I. gyakorlat; Élettan, kórélettan I. előadás

 

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

Kollokvium, mely írásbeli elektronikus vizsga az E-teszt rendszerben (60 perces). Kollokviumra csak az bocsátható, aki teljesíti az aláírás megszerzésének feltételeit.

Kollokvium anyaga:

 • a teljes félév előadásainak anyaga (ábrák is!)
 • feladattípusok: egyszerű választás (1 p), többszörös választás (2p), asszociáció (1 p), igaz-hamis (1 p), ábrafelismerés (1 p)

 

Részvétel:

Az előadásokon a részvétel kötelező, ennek igazolása jelenléti íven aláírással, illetve Pécsen a nagyelőadóban online bejelentkezéssel történik (Neptun-kód). Aki az előadások több, mint 15%-áról igazolatlanul hiányzik (30%-ot meghaladó igazolt hiányzás esetén is), nem teljesíti az aláírás megszerzésének követelményét.

 

Számonkérés:

 • Szorgalmi időszakban nappali képzésben 2 db zárthelyi dolgozat az előre megadott időpont alapján. A ZH időtartama 30 perc, anyaga a kiadott előadás tematika alapján tesztkérdések és ábrák.
 • Javítási/pótlási lehetőség egy alkalommal (előre megadott időpont alapján).
 • ZH megírása elektronikusan az E-teszt rendszerben történik.
 • ZH teljesítése: minimum 60%.

 

Aláírás feltétele:

 • A hiányzások száma nem lépi túl a megengedett mennyiséget (lásd Részvétel rész).
 • A szorgalmi időszakban megírt ZH-t minimum 60%-al teljesíti a hallgató.

 

Tanulást segítő anyagok:

 • Letölthető előadás anyagok pdf formátumban.
 • Anatómia MSc ábrák jegyzéke, mely az előadás anyagából a legfontosabb anatómiai képleteket tartalmazza.
 • E-teszt rendszerben gyakorló ábra (folyamatosan) és gyakorló teszt (ZH előtt) kitöltési lehetőségek.
 • Az elektronikus tesztrendszerben egyrészt az előadások tematikáját követve, témakörönként gyakorló ábra tesztek elérhetők folyamatosan. A gyakorló ábratesztek az adott előadás előtti héten szombattól már elérhetők lesznek, így lehetőségük van az előadás anyagát képező ábrákat előzetesen is áttanulmányozni a teszt segítségével és a gyakorlati minitesztekre is ezek segítségével tudnak felkészülni.
 • A vizsgateszthez hasonló szerkezetű gyakorló tesztkérdések is feltöltésre kerülnek az
  E-Teszt rendszerbe, melyek tervezett elérési időpontjai a féléves tematika táblázatban találhatók.
  Belépni a Neptun kódjukkal és jelszavukkal tudnak, a ’Gyakorló tesztek’ illetve ’Gyakorló ábrák’ menüpont alatt lesznek elérhetők a tesztek és többször is kitölthetők. A teszt eredményét az ’Eredmények’ menüpont alatt meg tudják tekinteni.

Az oldal elérhetősége: http://oraiteszt.etk.pte.hu/login.php

 

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom:

 • Szentágothai János - Réthelyi Miklós: Funkcionális anatómia 1-3.
 • Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza 1-2.
 • Dr. Krúdy Erzsébet (szerk.): Brencsán orvosi szótár (Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2002.)

 

Fontos megjegyzések:

 • Sikertelen kurzus következménye!!: Ha az előadás aláírást nem szerzi meg a hallgató, azaz a kurzust nem teljesíti, akkor az alábbi tárgyakat nem veheti fel a ráépülés miatt: Az aneszteziológiai gyakorlat alapelvei I. elmélet; Akut megbetegedések elmélet; Korszerű geriátriai ellátás elmélet; Kritikus állapotú betegek ellátása I.; Kritikus állapotú beteg ellátása II.; Egészségfejlesztés-egészségnevelés II.; Praxisközösségi projektgyakorlat elmélet; Sebészet I. elmélet; Sebészet II. elmélet; Sebészet III. elmélet; Baleseti sebészeti/idegsebészeti műtéttan elmélet; Ortopédiai műtéttan elmélet; Sürgősségi kórképek és kezelésük I.; Sürgősségi kórképek és kezelésük II.; Sürgősségi skill gyakorlat; Sürgősségi kórképek és kezelésük IV. elmélet
 • Hiányzások igazolása: A hallgatónak kötelessége az orvosi igazolást haladéktalanul szkennelve vagy befotózva elküldeni az oktató számára emailben, amint visszatér az oktatásba a betegsége után. A félév végén visszamenőlegesen nem fogadunk el igazolásokat!
  Ha a hallgatónak a hiányzása előre látható (pl. sítábor, családi halaszthatatlan elfoglaltság, bírósági ügy, stb.), akkor kérjük, hogy ezt már előre is jelezze emailben az oktató felé, majd az igazolást is, ha lehetséges haladéktalanul küldje meg.
 • ZH pótlás hiányzás miatt: A hallgatónak egy  ZH-t  2 alkalommal van joga megírni, ebből az első alkalom a ZH tematikában előre megadott írás időpontja, a második, szintén előre kihirdetett időpont a javítási lehetőség. Ha egy hallgató valamelyik időpontról igazoltan hiányzik és emiatt csak 1x írja meg az adott ZH-t, amely sikertelen, akkor természetesen jár neki a javítási lehetőség. Az érintett hallgatók a reklamációs határidőt figyelembe véve, javítási kérésüket minél hamarabb, de legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék az oktatónak emailben.
 • ZH betekintés: A ZH betekintések időpontját az évfolyam email címre megküldik az oktatók. A hosszas várakozás elkerülése érdekében a betekintések alkalmára a hallgatók elektronikusan tudnak feljelentkezni. A hallgatónak 1 db ZH megtekintésére 5 perc áll rendelkezésére, tehát, ha több ZH-t szeretne megtekinteni, akkor több időpontot kell foglalni (max. 3 lehetséges!). Kérjük, legyenek tekintettel a hallgatótársaikra és felkészülten érkezzenek, hogy az oktatónak pontosan meg tudják mondani melyik ZH-t, melyik turnust szeretnék megtekinteni, hogy a betekintés minél gördülékenyebben történhessen.
 • Tanulmányi eredmény reklamációs határidő: A ZH-k eredményével kapcsolatban észrevételeiket elsősorban betekintésen tegyék meg (pl. helyesírási hiba elfogadása, igazolt hiányzás miatti extra pótlás kérése, stb.) vagy legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailen az oktatónak. A későbbi reklamációkat sajnos már nem tudjuk fogadni. Előadás aláírás és gyakorlati jegy problémájukat is a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailen az oktatónak.
 • Kreditelismertetés, átjelentkezés: Ha a hallgató más intézményből jelentkezett át és kreditelismertetési kérelme van folyamatban a Tanulmányi Osztályon, akkor a kurzust a kérelem elbírálása alatti időszakban látogatnia kell, mivel előre nem tudható, hogy hogyan zárul a kreditelismerés. Utólagosan az emiatti hiányzást, ZH pótlást nem tudjuk elfogadni!
 • Egyéb: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a nagyon nagy hallgatói létszám miatt az oktatóknak tartaniuk kell magukat a kiadott határidőkhöz és ZH írási időpontokhoz. Az oktatás és számonkérés egységesen zajlik minden képzési központban, ez azt jelenti, hogy pl. hiányzás esetén egy embernek nem tudunk megadni külön pótlási időpontot. A reklamációkat is csak a megadott határidőkig tudjuk fogadni, kérjük ezt is tartsák be!
  Az oktatókat kereshetik személyesen előadások után vagy a megadott fogadóóra időpontban, vagy írásban emailben is. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az oktatóknak számos más feladatuk is van, így fogadó órán kívül lehetőleg ne keressék az oktatókat, mert nem biztos, hogy éppen tudnak akkor Önökkel foglalkozni. Természetesen, emailben kérhetnek előzetesen konzultációs időpontot.
  Szintén a nagy hallgatói létszám miatt kérjük, hogy ha bármilyen kérdésük van a kurzussal kapcsolatban, akkor először itt a kurzus oldalán tájékozódjanak. Ha itt nem kaptak választ a kérdésükre, akkor pedig az oktatójuknál legyenek szívesek érdeklődni. Az email-es érdeklődésnél mindig írják meg a teljes nevüket, neptun kódot, a kurzust, a képzést (nappali/levelező). Ha vidéki képzési központ hallgatója érdeklődik a pécsi oktatóknál, akkor kérjük a képzési központot is tüntessék fel a levélben.

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), Pécs:

 • Dr. Takács Krisztina, PhD, adjunktus (tantárgyfelelős)
  Email: krisztina.takacs@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (630 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 234. iroda
  Fogadóóra:
 • Szabó László, szakoktató
  Email: laszlo.szabo@etk.pte.hu
  Tel: +36-94-311-170
  Iroda: PTE, ETK, Szombathely, Jókai utca 14.
  Fogadóóra: