magyar | english

Oktatási anyagok - Élettan II. Gyakorlat

Képzési központ tematikák:

Pécsi Képzési Központ

Kaposvári Képzési Központ

Szombathelyi Képzési Központ

Zalaegerszegi Képzési Központ

Zombori Képzési Központ

 

Gyakorlat jegyzet:

 1. Gastrointestinalis rendszer I.
 2. Gastrointestinalis rendszer II.
 3. Gastrointestinalis rendszer III.
 4. Kémiai szabályozás I.
 5. Kémiai szabályozás II.
 6. Kémiai szabályozás III.
 7. Nemi működés élettana
 8. Immunbiológia I.
 9. Immunbiológia II.
 10. Idegrendszer I.
 11. Idegrendszer II.
 12. Hőszabályozás.

 

Ábrajegyzék

 1. Gastrointestinalis rendszer I.
 2. Gastrointestinalis rendszer II.
 3. Gastrointestinalis rendszer III.
 4. Kémiai szabályozás I.
 5. Kémiai szabályozás II.
 6. Kémiai szabályozás III.
 7. Nemi működés
 8. Immunbiológia I.
 9. Immunbiológia II.
 10. Idegrendszer I.
 11. Idegrendszer II.
 12. Hőháztartás

 

Tájékoztató

 

Óraszám:

 • Nappali képzés: 20 óra
 • Levelező képzés: 10 óra

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

 • Előfeltétel: Élettan, kórélettan I. elmélet, Élettan, kórélettan I. gyakorlat, Anatómia I. elmélet, Anatómia I. gyakorlat
 • Párhuzamos feltétel: Élettan, kórélettan II. elmélet, Anatómia II. elmélet, Anatómia II. gyakorlat

 

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

Gyakorlati zh teljesítése minimum 60%-ra. A gyakorlati zh ábra teszteket tartalmaz hasonlóan a félév során írt minitesztekhez.

 

Részvétel:

A gyakorlatokon a részvétel kötelező, ennek igazolása jelenléti íven történik. Aki a gyakorlatok több, mint 15%-áról igazolatlanul hiányzik (30%-ot meghaladó igazolt hiányzás esetén is), és a gyakorlatok pótlását elmulasztja nem teljesíti az aláírás megszerzésének követelményét.

 

Számonkérés:

 • Szorgalmi időszakban összesen 7 db 10 kérdéses minitesztet írnak minden gyakorlat elején. Anyaga a kiadott ábrajegyzék alapján ábra kiegészítéses feladat.
 • Javítási vagy pótlási lehetőség egy alkalommal (előre megadott időpont alapján minden képzési központban).
 • A minitesztek megírása elektronikusan az e-teszt rendszerben történik.
 • A minitesztek teljesítése: minimum 80%

 

Aláírás feltétele:

 • A hiányzások száma nem lépi túl a megengedett mennyiséget, melyeket pótolt a hallgató.
 • Jegyzőkönyv hiánytalan vezetése.
 • Minitesztek megírása minimum 80-%-ra

 

Tanulást segítő anyagok:

 • Letölthető gyakorlati jegyzet, mely a gyakorlat tartalmi összefoglalóit, kitöltendő ábraanyagokat és ellenőrző kérdéseket tartalmazza.
 • Letölthető ábrajegyzék, mely az előadás anyagából a legfontosabb élettani folyamatokat és táblázatokat tartalmazza.
 • E-teszt rendszerben gyakorló ábra feladatok egész félévben elérhetőek.

Az oldal elérhetősége: http://oraiteszt.etk.pte.hu/login.php

 

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom:

 • Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyvehttp://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Elettan/adatok.html

 

Fontos megjegyzések:

 • Hiányzások igazolása: A hallgatónak kötelessége az orvosi igazolást haladéktalanul szkennelve vagy befotózva elküldeni az oktató számára emailben, amint visszatér az oktatásba a betegsége után. A félév végén visszamenőlegesen nem fogadunk el igazolásokat!
  Ha a hallgatónak a hiányzása előre látható (pl. sítábor, családi halaszthatatlan elfoglaltság, bírósági ügy, stb.), akkor kérjük, hogy ezt már előre is jelezze emailben az oktató felé, majd az igazolást is, ha lehetséges haladéktalanul küldje meg.
 • ZH pótlás hiányzás miatt: A hallgatónak egy  ZH-t  2 lehetősége van megírni, ebből az első alkalom a ZH tematikában előre megadott írás időpontja, a második, szintén előre kihirdetett időpont a javítási lehetőség. Több alkalmat a hiányzás igazolásának ellenében sem tudunk biztosítani.
 • ZH betekintés: A ZH betekintések időpontját az évfolyam email címre megküldik az oktatók. A hallgatónak 1 db ZH megtekintésére 5 perc áll rendelkezésére, tehát, ha több ZH-t szeretne megtekinteni. Kérjük, legyenek tekintettel a hallgatótársaikra és felkészülten érkezzenek, hogy az oktatónak pontosan meg tudják mondani melyik ZH-t, melyik turnust szeretnék megtekinteni, hogy a betekintés minél gördülékenyebben történhessen.
 • Tanulmányi eredmény reklamációs határidő: A ZH-k eredményével kapcsolatban észrevételeiket elsősorban betekintésen tegyék meg (pl. helyesírási hiba elfogadása, igazolt hiányzás miatti extra pótlás kérése, stb.) vagy legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailen az oktatónak. A későbbi reklamációkat sajnos már nem tudjuk fogadni. Előadás aláírás és gyakorlati jegy problémájukat is a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailen az oktatónak.
 • Kreditelismertetés, átjelentkezés: Ha a hallgató más intézményből jelentkezett át és kreditelismertetési kérelme van folyamatban a Tanulmányi Osztályon, akkor a kurzust a kérelem elbírálása alatti időszakban látogatnia kell, mivel előre nem tudható, hogy hogyan zárul a kreditelismerés. Utólagosan az emiatti hiányzást, ZH pótlást nem tudjuk elfogadni!
 • Egyéb: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a nagyon nagy hallgatói létszám miatt az oktatóknak tartaniuk kell magukat a kiadott határidőkhöz és ZH írási időpontokhoz. Az oktatás és számonkérés egységesen zajlik minden képzési központban, ez azt jelenti, hogy pl. hiányzás esetén egy embernek nem tudunk megadni külön pótlási időpontot. A reklamációkat is csak a megadott határidőkig tudjuk fogadni, kérjük ezt is tartsák be!
  Az oktatókat kereshetik személyesen előadások után, a megadott fogadóóra időpontban, vagy írásban email formájában. Kérjük, egyéb konzultációs időpont esetében e-mail-ben egyeztessenek az oktatókkal.
  Szintén a nagy hallgatói létszám miatt kérjük, hogy ha bármilyen kérdésük van a kurzussal kapcsolatban, akkor először itt a kurzus oldalán tájékozódjanak. Ha itt nem kaptak választ a kérdésükre, akkor pedig az oktatójuknál legyenek szívesek érdeklődni. Az email-es érdeklődésnél mindig írják meg a teljes nevüket, neptun kódot, a kurzust, a képzést (nappali/levelező). Ha vidéki képzési központ hallgatója érdeklődik a pécsi oktatóknál, akkor kérjük a képzési központot is tüntessék fel a levélben.

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), Pécs:

 • Dr. Oláh András, PhD, habil, Egyetemi Docens, Dékán, Intézetigazgató
  Email: andras.olah@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-671 (623 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet
 • Dr. Turcsán Judit, PhD, habil, Egyetemi Docens
  Email: Judit.turcsan@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (630 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 234. iroda
  Fogadó óra: csütörtök 10.00-12.00
 • Hartungné Somlai Eszter, szakoktató
  Email: eszter.somlai@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (620 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 236. iroda
  Fogadó óra: hétfő 13.00-14.00
 • Far Gabriella, szakoktató
  Email: gabriella.far@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (620 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 236. iroda
  Fogadó óra:
 • Wirthné Gyergyák Kinga, szakoktató
  Email: kinga.gyergyak@etk.pte.hu
  Tel.: +36-72-513-670 (622 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 237. iroda
  Fogadóóra: kedd 13.00-14.00
 • Makkos-Weisz Attila, szakoktató
  Email: attila.weisz@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (620 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 236. iroda
  Fogadóóra: