magyar | english

Pótfelvételi 2022 – Előzetes kreditelismerési eljárás mesterképzésre jelentkezőknek

2022. JÚLIUS 25. Hírek Kari hírek

Mesterképzési szakra történő jelentkezés esetén azon jelentkezőknek, akik valamely mesterképzési szakra nem teljes kreditértékkel beszámítható oklevéllel jelentkeznek, előzetes kreditelismerési kérelmet kell benyújtaniuk a Karhoz a tanulmanyi.osztaly@etk.pte.hu e-mail címre. 

A kérelmeket a Kar Kreditátviteli Bizottsága folyamatosan fogadja, a benyújtás végső határideje 2022. augusztus 5.

Az adott mesterképzési szakra történő belépésnél előzményként elfogadott szakok megtekinthetőek a felvi.hu honlapon az adott szakra vonatkozó adatok között, illetve Karunk Felvételizőknek szóló oldalán (http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/)

A nem teljes kreditértékkel beszámítható oklevéllel rendelkező jelentkező esetén előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatása szükséges, s kérelméhez csatolnia kell 3 fajta dokumentumot: 

1. előzetes kreditelismerési kérelem formanyomtatványt, amely letölthető: 

http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/doc/elozeteskredit_kerelemj.pdf   oldalról , 

2. leckekönyv/teljesítéslap másolatát,

3. elismertetni kívánt tantárgyak hitelesített (aláírt/pecsételt) tematikáját/tantárgyleírását, ha nem Karunkon végeztetanulmányait. 

(Tematika benyújtása akkor nem szükséges, ha a korábbi tanulmányait a PTE Egészségtudományi Karán folytatta, mert ezek rendelkezésünkre állnak.)

Amennyiben nem teljes kreditértékkel beszámítható oklevéllel rendelkezik, úgy az előzetes kreditelismertetési eljárás során születendő határozat hiányában az adott szakon kizárásra kerül a felvételi eljárásból és az adott szakra nem nyerhet felvételt!