magyar | english

Pro Doctorandis Universitatis díj

2021. NOVEMBER 19. Hírek Kari hírek

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának Küldöttgyűlése „Pro Doctorandis Universitatis Quinqueecclesiensis” díjat adományozott prof. dr. Ács Pongrácnak, karunk dékánjának, az egyetem doktorandusz közösségéért végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

 

Az elismerés hagyományosan a Pécsi Tudományegyetem azon oktatóit illeti, akik kiemelkedő munkát végeznek az Egyetem doktorandusz közösségéért, a tehetséggondozás és a szakmai fejlődés jegyében.

A kitüntetéseket 2021. november 4-én, a doktoravató ünnepi szenátusi ülés keretein belül vehették át díjazottak.

 

Prof. Dr. Ács Pongrác az Egészségtudományi Karon végzett dékáni munkája során rendszeres kutatói fórumok szervezésével, a hallgatók szakmai és tudományos fejlődését lehetővé tevő konferenciák, tanulmányutak támogatásával, valamint a külföldi doktoranduszok integrációjára fordított kiemelt figyelmével járult hozzá az egyetem doktori képzéseinek sikeréhez.

 

Gratulálunk az elismeréshez!