magyar | english

Intézetek, tanszékek

1. Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet
Dr. habil. OLÁH András PhD, egyetemi docens, mb. intézetigazgató, dékán
FULLÉR Noémi tanársegéd, mb. intézetigazgató-helyettes
1.1. Védőnői és Prevenciós Tanszék
KARAMÁNNÉ dr. habil. PAKAI Annamária PhD egyetemi docens, mb. képzési igazgató, tanszékvezető

2. Diagnosztikai Intézet
2.1.  Képalkotó Diagnosztikai Tanszék
Dr. habil. KOVÁCS Árpád PhD
egyetemi docens, tanszékvezető, mb. oktatási dékánhelyettes
SIPOS Dávid szakoktató, mb. tanszékvezető-helyettes

3. Egészségbiztosítási Intézet
Prof. dr. BONCZ Imre egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, mb. kapcsolati dékánehylettes, Klinikai Központ stratégiai elnökhelyettes
3.1. Egészségfejlesztési és Népegészségtani Tanszék
Dr. habil. LAMPEK Kinga PhD főiskolai tanár
3.2. Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Szervező Tanszék

4. Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet
Dr. habil. ÁCS Pongrác PhD, egyetemi docens, mb. intézetigazgató, mb. általános és sratégiai dékánhelyettes
Dr. JÁROMI Melinda PhD adjunktus, mb. intézetigazgató-helyettes
4.1. Fizioterápiás Tanszék
Dr. SCHMIDT Béla PhD főiskolai tanár, tanszékvezető


5. Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet

5.1. Klinikai Koordinációs és Neveléstudományi Tanszék
Dr. NAGY Lajos PhD adjunktus, mb. tanszékvezető

6. Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet
Dr. habil. VERZÁR Zsófia PhD, egyetemi docens, mb. intézetigazgató
Prof. dr. FIGLER Mária PhD, egyetemi tanár, tudományos és minőségügyi dékáni megbízott
6.1. Dietetikai és Komplementer Medicina Tanszék