magyar | english

Sport- és Egészségtudományi füzetek

A Sport- és Egészségtudományi Füzetek című kiadványunkat negyedévente tervezzük megjelentetni. Az első füzetet – mint fentebb említettük- a XIV. Sporttudományi Kongresszus idejére időzítettük, ezért témánk is a sporttudományhoz kötődik. Egy közös bevezetővel, illetve témaindoklással induló három tanulmányt mutatunk be, amelyek a mindennapos testneveléssel kapcsolatos kutatások eredményeit tartalmazzák. Végül, mint látni fogják, összegzés helyett olyan javaslatokat fogalmazunk meg, amelyek a mindennapos testnevelés sikeres megvalósításának néhány alapvető feltételére vonatkoznak/vonatkozhatnak. 

A további kiadványok tartalmából a füzet címének megfelelően a sporttudomány mellett az egészségtudomány is kiveszi a részét. Erre biztosítékként hivatkozunk az Egészségtudományi Kar 6 intézetére, ill. az Egészségtudományi Doktori Iskola 8 programjára. Oktatók, kutatók, Ph.D. hallgatók és a képzések hallgatói számára is nyitott a lehetőség, hogy munkájukkal hozzájáruljanak a PTE Egészségtudományi Kar legújabb kiadványa tudományos színvonalának biztosításához.

 

ISSN 2560-0680 (Nyomtatott)
ISSN 2560-1210 (Online)

 

2017. 1. évfolyam. 1.szám 10.15170/SEF.2017.01.01

2017. 1. évfolyam. 2.szám 10.15170/SEF.2017.01.02

2018. 2. évfolyam. 1.szám 10.15170/SEF.2018.02.01

2018. 2. évfolyam. 2.szám 10.15170/SEF.2018.02.02

2018. 2. évfolyam. 3.szám 10.15170/SEF.2018.02.03

2018. 2. évfolyam. 4.szám 10.15170/SEF.2018.02.04

2019. 3. évfolyam. 1.szám 10.15170/SEF.2019.03.01

2019. 3. évfolyam. 2.szám 10.15170/SEF.2019.03.02

2019. 3. évfolyam. 3.szám 10.15170/SEF.2019.03.03

2019. 3. évfolyam. 4.szám 10.15170/SEF.2019.03.04

2020. 4. évfolyam. 1.szám 10.15170/SEF.2020.04.01

2020. 4. évfolyam. 2.szám 10.15170/SEF.2020.04.02

2020. 4. évfolyam. 3.szám 10.15170/SEF.2020.04.03

2020. 4. évfolyam. 4.szám 10.15170/SEF.2020.04.04

2021. 5. évfolyam. 1.szám 10.15170/SEF.2021.05.01

2021. 5. évfolyam. 2.szám 10.15170/SEF.2021.05.01

 

Sport- és Egészségtudományi Füzetek 2020.1. megjelenés - Köszönet

 

Felelős kiadó:

Prof. dr. Ács Pongrác
a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar dékáni feladatokat ellátó általános dékánhelyettese

 

Felelős szerkesztő:

Dr. Rétsági Erzsébet c. egyetemi tanár
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

 

Szerkesztőbizottság:

Prof. Dr. Betlehem József

Prof. Dr. Figler Mária

Dr. habil. Oláh András

Prof. Dr. Ács Pongrác

Dr. habil. Lampek Kinga

Dr. Morvay-Sey Kata

Dr. Tigyiné Dr. habil. Pusztafalvi Henriette

Dr. Deutsch Krisztina

Dr. Elbert Gábor

Prof. Dr. Josef Bergier ✝

Prof. Dr. Bácsné  Prof. Dr. Bába Éva

Dr. Stocker Miklós

 

Olvasószerkesztő:

Fodor-Mazzag Kitti

 

Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara, Pécs

 

Közlési feltételek

Instructions for authors

Veröffentlichungsvorschriften

 

CAll for Papers in the Special Issue of Sport és Egészségtudományi Füzetek

Economic and social impact of international sport events before, during and after the COVID-19 pandemic

 

Sport és Egészségtudományi Füzetek (ISSN: 2560-0680), the Quaterly Journal of the University of Pécs, Faculty of Health Sciences announces the Call for Papers in it Special Issue which will be focusing on the topic of economic and social impact of international sport events before, during and after the COVID-19 pandemic.

International sport events are encouraged in several countries as decision makers realized it can deliver value for the organizer's national economy, for instance in Hungary organizing international sport events became one of the strategic pillars of the Hungarian Sport Governance. International sport events have significant other impacts on top of the economic impact however, as social, environmental, sport professional, sport political and technological impacts are associated to sport events as well (Stocker – Szabó, 2017).

International sport events can be classified in several ways (Gammon, 2011; Herstein and Berger, 2013; Máté, 2018), but it is very interesting that according to economic impact minor international sport events can be profitable even in the short-term (Laczkó and Stocker, 2018) .

Economic impact of international sport events is the most researched area (Preuss, 2005; András and Kozma, 2014; Vörös, 2017, Laczkó and Stocker, 2018; Laczkó and Stocker, 2020a, 2020b; Laczkó et al 2020; Stocker and Laczkó, 2020) but societal impact was in the focus of Laczkó and Paár (2018) and sport political, sport professional and technological impact by Paár and Laczkó (2018).

In 2020, the COVID-19 pandemic swept over the globe and caused severe disruption of everyday life and therefore it caused significant changes in international sport events as well. Even the Summer Olympic Games were postponed, several events cancelled, but some events had been held without supporters and stricter regulations. As significant part of the impacts stems from supporters' behavior and their expenditures the conventional impact streams were affected significantly as well.

In this special issue we call for original papers about the impact (economic, social, environmental, sport professional, sport political or technological) of international sport events before or during the COVID pandemic with a glance for the effect of the pandemic or after pandemic conclusions. Conceptual papers about the expected changes in international sport events after the COVID pandemic are also welcome.

 

Timeline of the special issue:

23rd March 2021 - Call for Papers

15th June 2021 - Submission deadline of papers (sportegeszseg@etk.pte.hu)

15th July 2021 - Feedback to authors

15th August 2021 - Return date of revised manuscripts

31st August 2021 - Second round of the review process

30th September 2021 - Publication of the Special Issue

 

Guest editors:

Associate Professor Miklós Stocker, Corvinus University of Budapest, Department of Business Studies

Senior Assistant Professor Tamás Laczkó, University of Pécs, Faculty of Health Sciences

Senior Assistant Professor Dávid Paár, University of Pécs, Faculty of Health Sciences

 

References:

András K., Kozma M. (2014): A nagy nemzetközi sportesemények gazdasági hatásai, in: Lukovics – Zuti (szerk.): A területi fejlődés dilemmái. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 105-120. http://unipub.lib.unicorvinus.hu/2390/1/ Andras_ Kozma_2014.pdf

Gammon, S. (2011). Sports events: Typologies, people and place. In: Page, J.S., & Connel, J. (Eds.), The Routledge Handbook of Events (pp 104-118). London: Routledge.

Herstein, R., & Berger, R. (2013). Much more than sports: Sports events as stimuli for city rebranding. Journal of Business Strategy, 34(2), 38–44.

Laczkó, T., & Paár, D. (2018). Társadalmi hatások vizsgálata a 2018. évi hazai rendezésű nemzetközi sportesemények kapcsán. In T. Szabó, M. Bánhidi, & G. Szőts (Eds.), A sportturizmus gazdasági és társadalmi kérdései Magyarországon (pp. 77–102). Budapest: Magyar Sporttudományi Társaság.

Laczkó, T., & Stocker, M. (2018). 2018. évi hazai rendezésű nemzetközi sportesemények gazdasági és turisztikai hatásainak vizsgálata. In: T. Szabó, M. Bánhidi, & G. Szőts (Eds.), A sportturizmus gazdasági és társadalmi kérdései Magyarországon (pp. 77–100). Budapest: Magyar Sporttudományi Társaság.

Laczkó, T. & Stocker, M. (2020a). A 2017. évi hazai rendezésű nemzetközi sporteseményekre érkező külföldi turisták fogyasztásának nemzetgazdasági hatásai. Turizmus Bulletin. XX. évfolyam (2) pp. 22-33 DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n2.3

Laczkó, T. & Stocker, M (2020b) Economic impact and consumer behavior of domestic spectators in two major international sport events organized in Hungary in 2019. STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE 65 : 2 pp. 5-17.

Laczkó, T., Ács, P., Stocker, M., & Paár, D. (2020) Consumption habits and economic impact of Liebherr 2019 ITTF World Table Tennis Championships. INTERNATIONAL JOURNAL OF RACKET SPORTS SCIENCE 2 : 2 pp. 37-46.

Máté, T. (2018). Nemzetközi sportrendezvények hatásai és a szervezőváros lakosai az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 2017, Győr példáján keresztül (Doctoral dissertation, Széchenyi István Egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr, Hungary).

Paár, D., & Laczkó, T. (2018). 2018. évi hazai rendezésű nemzetközi sportesemények sportszakmai, sportpolitikai és sporttechnológiai hatásainak vizsgálata. In T. Szabó, M. Bánhidi, & G. Szőts (Eds.), A sportturizmus gazdasági és társadalmi kérdései Magyarországon (pp. 103–130). Budapest: Magyar Sporttudományi Társaság.

Preuss, H. (2005) The Economic Impact of Visitors at Major Multi-sport Events, European Sport Management Quarterly, 5:3, 281-301, DOI: 10.1080/16184740500190710

Stocker, M., & Szabó, T. (2017). A hazai sportirányítás szerepe és tevékenysége a kiemelt hazai sportesemények esetében. In A Sportirányítás gazdasági kérdései – 2017, Magyar Sporttudományi Füzetek XVI. (pp. 56–77). Budapest: Magyar Sporttudományi Társaság.

Stocker, M. & Laczkó, T. (2020).  Expenditures of CEE and Non-CEE spectators in major international sport events in Hungary. Problemy zarządzania - Management issues. under publishing.

Vörös T. (2017): Költség–haszon elemzési keretrendszer sportberuházások társadalmi-gazdasági értékeléséhez, Közgazdasági Szemle, LXIV: 394-420.