magyar | english

Sport- és Egészségtudományi füzetek

A Sport- és Egészségtudományi Füzetek című kiadványunkat negyedévente tervezzük megjelentetni. Az első füzetet – mint fentebb említettük- a XIV. Sporttudományi Kongresszus idejére időzítettük, ezért témánk is a sporttudományhoz kötődik. Egy közös bevezetővel, illetve témaindoklással induló három tanulmányt mutatunk be, amelyek a mindennapos testneveléssel kapcsolatos kutatások eredményeit tartalmazzák. Végül, mint látni fogják, összegzés helyett olyan javaslatokat fogalmazunk meg, amelyek a mindennapos testnevelés sikeres megvalósításának néhány alapvető feltételére vonatkoznak/vonatkozhatnak. 

A további kiadványok tartalmából a füzet címének megfelelően a sporttudomány mellett az egészségtudomány is kiveszi a részét. Erre biztosítékként hivatkozunk az Egészségtudományi Kar 6 intézetére, ill. az Egészségtudományi Doktori Iskola 8 programjára. Oktatók, kutatók, Ph.D. hallgatók és a képzések hallgatói számára is nyitott a lehetőség, hogy munkájukkal hozzájáruljanak a PTE Egészségtudományi Kar legújabb kiadványa tudományos színvonalának biztosításához.

 

Felelős kiadó:

Prof. dr. Ács Pongrác
a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar dékáni feladatokat ellátó általános dékánhelyettese

 

Felelős szerkesztő:

Dr. Rétsági Erzsébet c. egyetemi tanár
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

 

Szerkesztőbizottság:

Prof. Dr. Betlehem József

Prof. Dr. Figler Mária

Dr. habil. Oláh András

Prof. Dr. Ács Pongrác

Dr. habil. Lampek Kinga

Dr. Morvay-Sey Kata

Dr. Tigyiné Dr. habil. Pusztafalvi Henriette

Dr. Deutsch Krisztina

Dr. Elbert Gábor

Prof. Dr. Josef Bergier ✝

Prof. Dr. Bácsné  Prof. Dr. Bába Éva

Dr. Stocker Miklós

 

Olvasószerkesztő:

Fodor-Mazzag Kitti

 

Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara, Pécs

 

Közlési feltételek

Instructions for authors

Veröffentlichungsvorschriften

 

ISSN 2560-0680 (Nyomtatott)
ISSN 2560-1210 (Online)

 

2017. 1. évfolyam. 1.szám 10.15170/SEF.2017.01.01

2017. 1. évfolyam. 2.szám 10.15170/SEF.2017.01.02

2018. 2. évfolyam. 1.szám 10.15170/SEF.2018.02.01

2018. 2. évfolyam. 2.szám 10.15170/SEF.2018.02.02

2018. 2. évfolyam. 3.szám 10.15170/SEF.2018.02.03

2018. 2. évfolyam. 4.szám 10.15170/SEF.2018.02.04

2019. 3. évfolyam. 1.szám 10.15170/SEF.2018.03.01

2019. 3. évfolyam. 2.szám 10.15170/SEF.2018.03.02

2019. 3. évfolyam. 3.szám 10.15170/SEF.2018.03.03

2019. 3. évfolyam. 4.szám 10.15170/SEF.2018.03.04

2020. 4. évfolyam. 1.szám 10.15170/SEF.2018.04.01

2020. 4. évfolyam. 2.szám 10.15170/SEF.2018.04.02

2020. 4. évfolyam. 3.szám 10.15170/SEF.2018.04.03

2020. 4. évfolyam. 4.szám 10.15170/SEF.2018.04.04

 

Sport- és Egészségtudományi Füzetek 2020.1. megjelenés - Köszönet