magyar | english

Szenátus, Kari Tanács

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának tagjai az Egészségtudományi Kar képviseletében:

 

Prof. dr. ÁCS Pongrác PhD, egyetemi tanár, dékáni feladatokat ellátó általános dékánhelyettes, mb. intézetigazgató

 

Kari Tanács:
   
Elnök:  
  Prof. dr. ÁCS Pongrác PhD, egyetemi tanár, dékáni feladatokat ellátó általános dékánhelyettes, mb. intézetigazgató
   
Hivatalból tagok:
  Dr. habil. OLÁH András PhD, egyetemi docens, mb. intézetigazgató
  Prof. dr. BETLEHEM József PhD, egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, innovációs dékáni megbízott, általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes
  Prof. dr. BONCZ Imre PhD, egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, dékánhelyettes, Klinikai Központ stratégiai elnökhelyettes
  Kovács Bettina ügyvivő elnök
  SZARKA Evelin mb. kari igazgató
  Dr. habil. VERZÁR Zsófia PhD, egyetemi docens, mb. intézetigazgató
  Kovács Bettina ügyvivő elnök
   
Választott tagok:
  Dr. ÁGOSTON István PhD, adjunktus, hallgatói szolgáltatási és jogi koordinációs dékáni megbízott
  Dr. CSÁSZÁR Gabriella Edit PhD, adjunktus, mb. képzési igazgató
  CSÖNDÖR Éva tanársegéd
  FERENCZY Mónika tanársegéd
  JANKOVICS Antal fejlesztési koordinátor
  KARAMÁNNÉ dr. habil. PAKAI Annamária PhD, egyetemi docens, tanszékvezető, mb. képzési igazgató
  KUNGL Anikó fejlesztési igazgató
  Dr. MORVAY-SEY Kata PhD, adjunktus
  Dr. RADNAI Balázs PhD, adjunktus, mb. intézetigazgató-helyettes minőségügyi és szervezetfejlesztési dékáni megbízott, tanszékvezető
  Dr. SCHMIDT Béla főiskolai tanár, tanszékvezető
  Dr. STROMÁJER-RÁCZ Tímea PhD, adjunktus, mb. képzési igazgató
  Dr. TAKÁCS Krisztina PhD, adjunktus
  Kajos Luca Fanni, PhD hallgató
   
Hallgatók:
  Ömböli Gréta Anna
  Süte Cintia
  Szarka Villő
  Takács Tamara
  Kelemen Fruzsina Kinga
  Pintér Márton
   
Állandó meghívottak:
  BERTÁNÉ ANTAL Marianna mb. tanulmányi osztályvezető
  Prof. dr. BÓDIS József DSc egyetemi tanár, az MTA doktora
  Dr. BUDA József CSc emeritus főiskolai tanár, dékáni tanácsadó
  CSAPEK Zoltán szakoktató, oktatástechnikai koordinátor
  Dr. CSERE Tibor CSc professor emeritus, dékáni tanácsadó
  EMŐDY Barnabás gazdálkodási referens
  Prof. dr. FIGLER Mária PhD, egyetemi tanár, tudományos és minőségbiztosítási dékáni megbízott
  Dr. FÜREDI Gábor intézeti főorvos, Egészségtudományi Humán Páciens Szimulációs Központ igazgató
  GÁSPÁR Gyula piacosítási és társadalmasítási dékáni megbízott
  Dr. habil. KOVÁCS Árpád PhD, egyetemi docens, tanszékvezető, dékánhelyettes
  Prof. dr. KOVÁCS L. Gábor DSc egyetemi tanár
  KEREKES András vezető médiafejlesztő
  Prof dr. KRÁNICZ János CSc, professsor emeritus
  Dr. habil. LAMPEK Kinga PhD, főiskolai tanár, tanszékvezető, projektirányítási és igazgatási dékáni megbízott
  Dr. MÁTÉ Orsolya PhD, adjunktus, külügyi igazgató
  Prof. dr. MISETA Attila DSc egyetemi tanár, a PTE rektora
  Dr. MÉSZÁROS Lajos emeritus főiskolai tanár
  Dr. NOVÁK Pál tanársegéd, jogi koordinátor
  Prof. dr. NYITRAI Miklós egyetemi tanár, az ÁOK dékánja
  PALOTÁS József  szakképzési és továbbképzési igazgató
  Dr. habil. SEBESTYÉN Andor PhD, egyetemi docens, a Klinikai Központ elnöke
  Prof. dr. SULYOK Endre DSc professor emeritus, az MTA doktora, dékáni tanácsadó, Egészségtudományi Doktori Iskola titkára
  SZABÓ Csilla ingatlanfejlesztési vezető
  TAKÁCS Gyula kabinetfőnök
  Dr. TAKÁCS Magdolna c. egyetemi docens
  Dr. TRATNYEK Magdolna PTE SZESZI igazgató
  Kresák Gergely Kollégiumi Központ igazgató
  a Közalkalmazotti Tanács elnöke
  a Szakszervezet képviselője
  a PTE kancellárja
   

Doktori és Habilitációs Tanács

Elnök:

  Prof. dr. BÓDIS József DSc egyetemi tanár, az MTA doktora

Tagok:
 

Prof. dr. KOVÁCS L. Gábor DSc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, elnök
Prof. dr. SULYOK Endre DSc professor emeritus, az MTA doktora, dékáni tanácsadó, Egészségtudományi Doktori Iskola titkára
Prof dr. KRÁNICZ János CSc, professor emeritus
Prof. dr. BONCZ Imre PhD, egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, dékánhelyettes, Klinikai Központ stratégiai elnökhelyettes


Meghívott tagok:
  Prof. dr. EGYED Jenő egyetemi tanár
Prof. dr. RÁKÓCZI István egyetemi tanár
1 fő PhD hallgatóKari Bizottságok

Oktatók Hallgatói Véleményezésének Bizottsága

Elnök:
  Prof. dr. ÁCS Pongrác egyetemi tanár, dékáni feladatokat ellátó általános dékánhelyettes, mb. intézetigazgató

Oktatói tagok:
  Prof. dr. FIGLER Mária PhD, egyetemi tanár,   tudományos és minőségbiztosítási dékáni megbízott
Dr. habil. OLÁH András PhD, egyetemi docens, mb. intézetigazgató
FULLÉR Noémi tanársegéd, mb. intézetigazgató-helyettes

Hallgatói tagok:
  hallgató
hallgató
hallgató
hallgató
hallgató

Kreditátviteli Bizottság

Elnök:
  Dr. ÁGOSTON István PhD adjunktus, mb. kollégium igazgató, hallgatói szolgáltatási és jogi koordinációs dékáni megbízott

Oktatói tagok:
Dr. DEUTSCH Krisztina PhD adjunktus  

Hallgatói tagok:
  Kovács Bettina ügyvivő elnök
hallgató

Külügyi Bizottság

Elnök:
  Prof. dr. BETLEHEM József egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, innovációs dékáni megbízott, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes

Oktatói tagok:
  KARAMÁNNÉ dr. habil. PAKAI Annamária PhD egyetemi docens, tanszékvezető, mb. képzési igazgató
JUHÁSZ Éva szakoktató, kari MTMT adminisztrátor
Dr. MÁTÉ Orsolya PhD adjunktus, külügyi igazgató

Hallgatói tagok:
  Kovács Bettina ügyvivő elnök

 

Tanulmányi Bizottság

Elnök:
Prof. dr. ÁCS Pongrác PhD, egyetemi tanár, dékáni feladatokat ellátó általános dékánhelyettes, mb. intézetigazgató  

Oktatói tagok:
 

Dr. ÁGOSTON István PhD, adjunktus, hallgatói szolgáltatási és jogi koordinációs dékáni megbízott
Dr. CSÁSZÁR Gabriella Edit PhD, adjunktus, mb. képzési igazgató
Dr. DEUTSCH Krisztina PhD, adjunktus
KARAMÁNNÉ dr. habil. PAKAI Annamária PhD, egyetemi docens, tanszékvezető, mb. képzési igazgató
Dr. habil. OLÁH András PhD, egyetemi docens, mb. intézetigazgató
Dr. STROMÁJER-RÁCZ Tímea PhD, adjunktus, mb. képzési igazgató


Hallgatói tagok:
  Kovács Bettina ügyvivő elnök
hallgató
hallgató
hallgató
hallgató
hallgató

Tudományos Bizottság

Elnök:
  Prof. dr. FIGLER Mária PhD, egyetemi tanár,   tudományos és minőségbiztosítási dékáni megbízott


Oktatói tagok:

  Prof. dr. BÓDIS József DSc, egyetemi tanár, az MTA doktora
Prof. dr. BONCZ Imre PhD, egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, dékánhelyettes, Klinikai Központ stratégiai elnökhelyettes
Dr. NAGY Lajos PhD, adjunktus
Dr. habil. OLÁH András PhD, egyetemi docens, mb. intézetigazgató

Állandó meghívott:
  Prof. dr. SULYOK Endre DSc, professor emeritus, az MTA doktora, dékáni tanácsadó, Egészségtudományi Doktori Iskola titkára

Hallgatói tag:
  Kovács Bettina ügyvivő elnök
 

Kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottság (PÖB)

Elnök:
  Dr. ÁGOSTON István PhD, adjunktus, mb. kollégium igazgató, hallgatói szolgáltatási és jogi koordinációs dékáni megbízott

Oktatói tagok:
  Dr. Sánta Emese, adjunktus

Hallgatói tagok:
  Kovács Bettina ügyvivő elnök
hallgató
hallgató
hallgató

 


Szakdolgozat Módszertani Bizottság

Elnök:
   

Oktatói tagok:
   

Hallgatói tagok: