magyar | english

Szenátus, Kari Tanács

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának tagjai az Egészségtudományi Kar képviseletében:

 

Dr. habil. OLÁH András PhD, egyetemi docens, mb. intézetigazgató, dékán

Prof. dr. ÁCS Pongrác egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, általános és sratégiai dékánhelyettes

 

Kari Tanács:
   
Elnök:  
  Dr. habil. OLÁH András PhD, egyetemi docens, mb. intézetigazgató, dékán
   
Hivatalból tagok:
  Prof. dr. ÁCS Pongrác egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, általános és sratégiai dékánhelyettes
  Prof. dr. BETLEHEM József PhD egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, innovációs dékáni megbízott, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes
  Prof. dr. BONCZ Imre PhD, egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, kapcsolati dékánhelyettes, Klinikai Központ stratégiai elnökhelyettes
  Dr. habil. KOVÁCS Árpád PhD, egyetemi docens, tanszékvezető, oktatási dékánhelyettes
  POTYONDI Dorina HÖK elnök
  SZARKA Evelin kari igazgató
  Dr. habil. VERZÁR Zsófia PhD, egyetemi docens, mb. intézetigazgató
   
Választott tagok:
  Dr. ÁGOSTON István PhD adjunktus, mb. kollégium igazgató, hallgatói szolgáltatási és jogi koordinációs dékáni megbízott
  Dr. CSÁSZÁR Gabriella Edit PhD adjunktus, mb. képzési igazgató
  CSÖNDÖR Éva tanársegéd
  FERENCZY Mónika tanársegéd
  JANKOVICS Antal igazgatásszervezési kontroll koordinátor
  KARAMÁNNÉ dr. habil. PAKAI Annamária PhD egyetemi docens, tanszékvezető, mb. képzési igazgató
  KUNGL Anikó fejlesztési igazgató
  Dr. habil. LAMPEK Kinga PhD, főiskolai tanár, tanszékvezető, projektirányítási és igazgatási dékáni megbízott
  Dr. MORVAY-SEY Kata PhD adjunktus, igazgatásszervezési igazgató
  Dr. RADNAI Balázs PhD adjunktus, mb. intézetigazgató-helyettes minőségügyi és szervezetfejlesztési dékáni megbízott
  Dr. SCHMIDT Béla főiskolai tanár
  Dr. STROMÁJER-RÁCZ Tímea PhD adjunktus, mb. képzési igazgató
  SZEBENI-KOVÁCS Gyula tanársegéd
  Dr. TAKÁCS Krisztina PhD adjunktus
   
Hallgatók:
  FÁBIÁN János Krisztián hallgató
  HORVÁTH Amanda hallgató
  KOVÁCS Bettina
  ÖMBÖLI Gréta hallgató
  PÓNUSZ Róbert PTE ETK Doktori Iskola
   
Állandó meghívottak:
  BERTÁNÉ ANTAL Marianna mb. tanulmányi osztályvezető
  Prof. dr. BÓDIS József DSc egyetemi tanár, az MTA doktora
  Dr. BUDA József CSc emeritus főiskolai tanár, dékáni tanácsadó
  CSAPEK Zoltán szakoktató, oktatástechnikai koordinátor
  Dr. CSERE Tibor CSc professor emeritus, dékáni tanácsadó
  EMŐDY Barnabás gazdálkodási referens
  Prof. dr. FIGLER Mária PhD, egyetemi tanár, tudományos és minőségbiztosítási dékáni megbízott
  Dr. FÜREDI Gábor intézeti főorvos, Egészségtudományi Humán Páciens Szimulációs Központ igazgató
  GÁSPÁR Gyula piacosítási és társadalmasítási dékáni megbízott
  JENEI Zoltán, kancellár
  Prof. dr. KOVÁCS L. Gábor DSc egyetemi tanár
  KEREKES András vezető médiafejlesztő
  Prof dr. KRÁNICZ János CSc, professsor emeritus
  LÓTH Erika PTE KK ápolási igazgató
  Dr. MÁTÉ Orsolya PhD adjunktus, külügyi igazgató
  Prof. dr. MISETA Attila DSc egyetemi tanár, a PTE rektora
  Dr. MÉSZÁROS Lajos emeritus főiskolai tanár
  Dr. NOVÁK Pál tanársegéd, hallgatói lemorzsolódási monitoring koordinátor
  Prof. dr. NYITRAI Miklós egyetemi tanár, az ÁOK dékánja
  PALOTÁS József  szakképzési és továbbképzési igazgató
  Dr. habil. SEBESTYÉN Andor PhD, a Klinikai Központ elnöke
  Prof. dr. SULYOK Endre DSc professor emeritus, az MTA doktora, dékáni tanácsadó, Egészségtudományi Doktori Iskola titkára
  SZABÓ Csilla ingatlanfejlesztési igazgató
  TAKÁCS Gyula kabinetfőnök
  Dr. TAKÁCS Magdolna c. egyetemi docens
  Dr. TRATNYEK Magdolna PTE SZESZI igazgató
  a Közalkalmazotti Tanács elnöke
  a Szakszervezet képviselője
  a Kollégiumi Központ igazgatója
   

 

Doktori és Habilitációs Tanács

Elnök:

  Prof. dr. BÓDIS József DSc egyetemi tanár, az MTA doktora

Tagok:
 

Prof. dr. KOVÁCS L. Gábor DSc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, elnök
Prof. dr. SULYOK Endre DSc professor emeritus, az MTA doktora, dékáni tanácsadó, Egészségtudományi Doktori Iskola titkára
Prof dr. KRÁNICZ János CSc, professor emeritus
Prof. dr. BONCZ Imre PhD, egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, kapcsolati dékánhelyettes, Klinikai Központ stratégiai elnökhelyettes


Meghívott tagok:
  Prof. dr. EGYED Jenő egyetemi tanár
Prof. dr. RÁKÓCZI István egyetemi tanár
1 fő PhD hallgatóKari Bizottságok

Oktatók Hallgatói Véleményezésének Bizottsága

Elnök:
  Dr. habil. OLÁH András PhD, egyetemi docens, mb. intézetigazgató, dékán

Oktatói tagok:
  Prof. dr. FIGLER Mária PhD, egyetemi tanár,   tudományos és minőségbiztosítási dékáni megbízott
Prof. dr. ÁCS Pongrác egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, általános és sratégiai dékánhelyettes
FULLÉR Noémi tanársegéd, mb. intézetigazgató-helyettes

Hallgatói tagok:
  POTYONDI Dorina
KOVÁCS Bettina
LELOVICS Anita Anna
FEKETE Melinda Ingrid
TÓTH Máté

Kreditátviteli Bizottság

Elnök:
  Dr. ÁGOSTON István PhD adjunktus, mb. kollégium igazgató, hallgatói szolgáltatási és jogi koordinációs dékáni megbízott

Oktatói tagok:
Dr. DEUTSCH Krisztina PhD adjunktus  

Hallgatói tagok:
  POTYONDI Dorina
KOVÁCS Bettina

Külügyi Bizottság

Elnök:
  Prof. dr. BETLEHEM József egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, innovációs dékáni megbízott, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes

Oktatói tagok:
  KARAMÁNNÉ dr. habil. PAKAI Annamária PhD egyetemi docens, tanszékvezető, mb. képzési igazgató
JUHÁSZ Éva szakoktató, kari MTMT adminisztrátor
Dr. MÁTÉ Orsolya PhD adjunktus, külügyi igazgató

Hallgatói tagok:
  POTYONDI Dorina

 

Tanulmányi Bizottság

Elnök:
  Dr. ÁGOSTON István PhD adjunktus, mb. kollégium igazgató, hallgatói szolgáltatási és jogi koordinációs dékáni megbízott

Oktatói tagok:
  Prof. dr. ÁCS Pongrác egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, általános és sratégiai dékánhelyettes
Dr. CSÁSZÁR Gabriella Edit PhD adjunktus, mb. képzési igazgató
Dr. DEUTSCH Krisztina PhD adjunktus
KARAMÁNNÉ dr. habil. PAKAI Annamária PhD egyetemi docens, tanszékvezető, mb. képzési igazgató
Dr. habil. OLÁH András PhD, egyetemi docens, mb. intézetigazgató, dékán
Dr. STROMÁJER-RÁCZ Tímea PhD adjunktus, mb. képzési igazgató

Hallgatói tagok:
  POTYONDI Dorina
KOVÁCS Bettina
GULYÁS Péter
BÁNYAI Alexandra
FÁBIÁN János Krisztián
ÖMBÖLI Gréta

Tudományos Bizottság

Elnök:
  Prof. dr. FIGLER Mária PhD, egyetemi tanár,   tudományos és minőségbiztosítási dékáni megbízott


Oktatói tagok:

  Prof. dr. BÓDIS József DSc egyetemi tanár, az MTA doktora
Prof. dr. BONCZ Imre PhD, egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, kapcsolati dékánhelyettes, Klinikai Központ stratégiai elnökhelyettes
Dr. NAGY Lajos PhD adjunktus
Dr. habil. OLÁH András PhD, egyetemi docens, mb. intézetigazgató, dékán

Állandó meghívott:
  Prof. dr. SULYOK Endre DSc professor emeritus, az MTA doktora, dékáni tanácsadó, Egészségtudományi Doktori Iskola titkára

Hallgatói tag:
  POTYONDI Dorina
 

Kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottság (PÖB)

Elnök:
  Dr. ÁGOSTON István PhD adjunktus, mb. kollégium igazgató, hallgatói szolgáltatási és jogi koordinációs dékáni megbízott

Oktatói tagok:
  PÉK Emese ,szakoktató

Hallgatói tagok:
  POTYONDI Dorina
KOVÁCS Bettina
ÖMBÖLI Gréta
FEKETE Melinda Ingrid

 


Szakdolgozat Módszertani Bizottság

Elnök:
   

Oktatói tagok:
   

Hallgatói tagok: