magyar | english

Tanári Testület

Elnök:

Prof. dr. FIGLER Mária PhD, egyetemi tanár, tudományos és minőségügyi dékáni megbízott

 

Titkár:

Dr. habil. OLÁH András PhD, egyetemi docens, általános és stratégiai dékánhelyettes

 

Kaposvár:

Dr. habil. KOVÁCS Árpád PhD, egyetemi docens, mb. tanszékvezető

 

Pécs:

Dr. habil. ÁCS Pongrác PhD, egyetemi docens, intézetigazgató, oktatási dékánhelyettes

Prof. dr. BETLEHEM József PhD, egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán

Prof. dr. BONCZ Imre PhD, egyetemi tanár, intézetigazgató, kapcsolati dékánhelyettes

Prof. dr. BÓDIS József DSc egyetemi tanár, az MTA doktora, a PTE rektora

Dr. BUDA József CSc emeritus főiskolai tanár, dékáni tanácsadó

Dr. CSERE Tibor CSc professor emeritus, dékáni tanácsadó

Prof. Dr. GÁTI István PhD, egyetemi tanár, mb. intézetigazgató

Dr. KOMÁROMY László CSc emeritus főiskolai tanár, dékáni tanácsadó

Prof. dr. KOLLÁR Lajos egyetemi tanár

Prof. dr. KOVÁCS L. Gábor DSc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja

Prof. dr. KRÁNICZ János CSc, professor emeritus

Dr. habil. LAMPEK Kinga Kinga PhD, főiskolai tanár, tanszékvezető

Prof. dr. NYÁRÁDY József, DSc professor emeritus, az MTA doktora

Prof. dr. KÁLMÁN Bernadette PhD, DSc, egyetemi tanár, az MTA doktora

Dr. habil. RÉTSÁGI Erzsébet PhD, főiskola tanár

Prof. dr. SULYOK Endre DSc professor emeritus, az MTA doktora, dékáni tanácsadó, Egészségtudományi Doktori Iskola titkára

Prof. dr. IHÁSZ Ferenc egyetemi tanár

Dr. habil. TAMÁS Péter PhD, egyetemi docens

 

Szombathely:

Dr. KISS Tamás CSc főiskolai tanár

Dr. SALAMONNÉ prof. dr. TOLDY Erzsébet PhD, egyetemi tanár

 

Zalaegerszeg:

Dr. MÉSZÁROS Lajos CSc emeritus főiskolai tanár

Dr. SCHMIDT Béla PhD főiskolai tanár, tanszékvezető

Prof. dr. VATTAY Péter CSc, főiskolai tanár, tanszékvezető, mb. képzési igazgató