magyar | english

Tanári Testület

Elnök:

Prof. dr. FIGLER Mária PhD, egyetemi tanár, tudományos és minőségügyi dékáni megbízott

 

Titkár:

Dr. habil. OLÁH András PhD, egyetemi docens, mb. intézetigazgató, dékán

Kaposvár:

Dr. STROMÁJER-RÁCZ Tímea PhD, adjunktus, mb. képzési igazgató

Dr. habil. KOVÁCS Árpád PhD, egyetemi docens, tanszékvezető, oktatási dékánhelyettes

Dr. KOPA János emeritus, főiskolai tanár

 

Pécs:

Prof. dr. ÁCS Pongrác egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, általános és sratégiai dékánhelyettes

Prof. dr. BETLEHEM József egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, innovációs dékáni megbízott, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes

Prof. dr. BONCZ Imre PhD, egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, kapcsolati dékánhelyettes, Klinikai Központ stratégiai elnökhelyettes

Prof. dr. BÓDIS József DSc egyetemi tanár, az MTA doktora

Dr. BUDA József CSc emeritus főiskolai tanár, dékáni tanácsadó

Dr. CSERE Tibor CSc professor emeritus, dékáni tanácsadó

Dr. habil. Endrei Dóra PhD egyetemi docens

Prof. Dr. GÁTI István PhD, egyetemi tanár, mb. intézetigazgató

Dr. habil. HEGYI Gabriella PhD címzetes egyetemi tanár

Prof. dr. IHÁSZ Ferenc egyetemi tanár

Dr. JEGES Sára, professor emerita

Prof. dr. KOLLÁR Lajos, professor emeritus

Prof. dr. KOVÁCS L. Gábor DSc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja

Prof. dr. KRÁNICZ János CSc, professor emeritus

Dr. habil. LAMPEK Kinga Kinga PhD, főiskolai tanár, tanszékvezető

Prof. dr. NYÁRÁDY József, DSc professor emeritus, az MTA doktora

Dr. habil. RÉTSÁGI Erzsébet PhD, címzetes egyetemi tanár

Dr. habil. SEBESTÉNY Andor, egyetemi docens, KK elnök

Prof. dr. SULYOK Endre DSc professor emeritus, az MTA doktora, dékáni tanácsadó, Egészségtudományi Doktori Iskola titkára

Prof. dr. TAMÁS Péter egyetemi tanár

Dr. TIGYI Zoltánné dr. habil. PUSZTAFALVI Henrietta PhD egyetemi docens

Prof. dr. TÓTH Miklós PhD, egyetemi tanár

Dr. habil. Turcsán Judit PhD egyetemi docens

Dr. habil. VERZÁR Zsófia PhD egyetemi docens, mb. intézetigazgató

 

Szombathely:

KARAMÁNNÉ dr. habil. PAKAI Annamária PhD egyetemi docens, mb. képzési igazgató

Dr. CHOLNOKY Péter, emeritus főiskolai tanár

 

Zalaegerszeg:

Dr. MÉSZÁROS Lajos CSc emeritus főiskolai tanár

Prof. dr. VATTAY Péter CSc főiskolai tanár

Dr. SCHMIDT Béla PhD főiskolai tanár, tanszékvezető

Dr. CSÁSZÁR Gabriella PhD adjunktus, mb. képzési igazgató

 


 

Prof. dr. Farkas Mária † 1934-2011

Prof. dr. Gyódi Gyula † 1935-2015

Dr. Komáromy László † 1935-2018

Prof. dr. Laky Rezső  † 1942-2009

Prof. dr. Rozsos István † 1932-2018

Prof. dr. Tahin Tamás † 1939-2008

Prof. dr. Vermes István † 1946-2015