magyar | english

Tanári Testület

Elnök:
Prof. dr. FIGLER Mária PhD professor emerita, tudományos és minőségbiztosítási dékáni megbízott 

 

Titkár:

-

 

Kaposvár: 
Dr. STROMÁJER-RÁCZ Tímea PhD adjunktus, képzési igazgató, tanszékvezető
Dr. habil. KOVÁCS Árpád egyetemi docens, tanszékvezető, mb. intézetigazgató
Dr. habil. LAKOSI Ferenc egyetemi docens
Dr. habil. RAJNICS Péter egyetemi docens, mb. intézetigazgató-helyettes

 

Pécs:
Prof. dr. ÁCS Pongrác egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán
Dr. habil ÁGOSTON István egyetemi docens, hallgatói szolgáltatási és jogi koordinációs dékáni megbízott
Prof. dr. BETLEHEM József egyetemi tanár, intézetigazgató, innovációs dékáni megbízott, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes
Prof. dr. BONCZ Imre egyetemi tanár, intézetigazgató, kapcsolati dékánhelyettes, Klinikai Központ stratégiai elnökhelyettes
Prof. dr. BÓDIS József DSc egyetemi tanár, az MTA doktora, az UQA kuratóriumának elnöke
Dr. BUDA József emeritus főiskolai tanár, dékáni tanácsadó
Dr. CSERE Tibor professor emeritus, dékáni tanácsadó
Dr. habil. ELEKES Krisztián egyetemi docens
Dr. habil. ENDREI Dóra egyetemi docens, Klinikai Központ általános elnökhelyettese
Prof. Dr. GÁTI István egyetemi tanár
Dr. habil. GYŐRI Ferenc egyetemi docens
Dr. habil. HEGYI Gabriella címzetes egyetemi tanár
Dr. habil. HOCK Márta egyetemi docens, tudományos diákköri koordinátor
Dr. habil. JÁROMI Melinda egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes, tanszékvezető
Dr. JEGES Sára professor emerita
Dr. habil. KÁPOSZTÁS Zsolt egyetemi docens
Prof. dr. KOLLÁR Lajos professor emeritus
Prof. dr. KOVÁCS L. Gábor DSc professor emeritus, az MTA rendes tagja
Prof. dr. KRÁNICZ János professor emeritus
Dr. habil. LACZKÓ Tamás egyetemi docens
Dr. habil. LAMPEK Kinga Kinga főiskolai tanár, tanszékvezető, általános és stratégiai dékánhelyettes
Dr. habil. MÁTÉ Orsolya egyetemi docens, külügyi igazgató
Prof. dr. NYÁRÁDY József DSc professor emeritus, az MTA doktora
Dr. habil. RÁTGÉBER László egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. habil. RÉTSÁGI Erzsébet címzetes egyetemi tanár
Dr. habil. SEBESTYÉN Andor egyetemi docens, a Klinikai Központ elnöke
SÉLLEYNÉ dr. habil. GYURÓ Monika egyetemi docens
Prof. dr. SULYOK Endre DSc professor emeritus, az MTA doktora, dékáni tanácsadó
Prof. dr. TAMÁS Péter egyetemi tanár
Dr. TIGYI Zoltánné dr. habil. PUSZTAFALVI Henriette egyetemi docens
Prof. dr. TÓTH Miklós egyetemi tanár
Dr. habil. TURCSÁN Judit egyetemi docens, mb. intézetigazgató
Prof. dr.  VERZÁR Zsófia, egyetemi tanár, intézetigazgató, oktatási dékánhelyettes

 

Szombathely: 
KARAMÁNNÉ dr. habil. PAKAI Annamária egyetemi docens, képzési igazgató, tanszékvezető
Dr. CHOLNOKY Péter emeritus főiskolai tanár
Dr. habil. De JONGE Tamás egyetemi docens
SALAMONNÉ Prof. dr. TOLDY Erzsébet professor emerita

 

Zalaegerszeg:
Dr. MÉSZÁROS Lajos emeritus főiskolai tanár
Prof. dr. VATTAY Péter főiskolai tanár
Dr. SCHMIDT Béla PhD főiskolai tanár, tanszékvezető
Dr. CSÁSZÁR Gabriella PhD adjunktus, képzési igazgató

 


 

Dr. KOPA János emeritus főiskolai tanár †
Dr. Kriszbacher Ildikó † 1962-2012
Dr. Nagy Lajos † 1941-2006
Dr. Kelényi Gábor † 1926-2006
Dr. Kopa János † 1935-2020
Prof. dr. Farkas Mária † 1934-2011
Prof. dr. Gyódi Gyula † 1935-2015
Dr. Komáromy László † 1935-2018
Prof. dr. Laky Rezső  † 1942-2009
Prof. dr. Rozsos István † 1932-2018
Prof. dr. Tahin Tamás † 1939-2008
Prof. dr. Vermes István † 1946-2015