magyar | english

Oktatási anyagok - Élettan II. Elmélet

 

 

Kaposvári Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

Szombathelyi Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

Zalaegerszegi Képzési Központ

 • nappali

Zombori Képzési Központ

 

Előadás anyagok:

 1. Gastrointestinalis rendszer frissítve: 2020.01.31.
 2. Kémiai szabályozás frissítve: 2020.02.21.
 3. Nemi működés élettana
 4. Immuniológia
 5. Idegi szabályozás
 6. Testhőmérséklet

 

Kórélettan anyagok:

 1. Légzés kórélettana
 2. A kiválasztás kórélettana /Só- és vízforgalom zavarai, Sav-bázis zavarok/ frissítve: 2020.02.07.

 3. Veseelégtelenség frissítve: 2020.02.07.

 4. Gastrointestinalis rendszer kórélettana frissítve: 2020.02.17.

 5. Májelégtelenség frissítve: 2020.02.17.

 6. Exocrin panreas

 7. Endokrin kórfolyamatok

 8. Diabetes mellitus

 9. Nemi működés kóros eltérései

 10. AIDS

 11. Autoimmun kórfolyamatok

 12. Gyulladás kórélettana

 

Fogalomtár:

 1. Gastrointestinalis rendszer
 2. Kémiai szabályozás

 

Ábrajegyzék

 1. Gastrointestinalis rendszer I.
 2. Gastrointestinalis rendszer II.
 3. Gastrointestinalis rendszer III.
 4. Kémiai szabályozás I.
 5. Kémiai szabályozás II.
 6. Kémiai szabályozás III.
 7. Nemi működés
 8. Immunbiológia I.
 9. Immunbiológia II.
 10. Idegrendszer I.
 11. Idegrendszer II.
 12. Hőháztartás

 

Tájékoztató

 

Óraszám:

 • Nappali képzés: 55 óra
 • Levelező képzés: 30 óra

 

Tantervi hely: II. félév

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

 • Előfeltétel: Élettan, kórélettan I. elmélet, Élettan, kórélettan I. gyakorlat, Anatómia I. elmélet, Anatómia I. gyakorlat
 • Párhuzamos feltétel: Élettan, kórélettan II. gyakorlat, Anatómia II. elmélet, Anatómia II. gyakorlat

 

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

Kollokvium, mely írásbeli elektronikus vizsga az E-teszt rendszerben (60 perces, tartalmazza 1/3 részben az Élettan, kórélettan I. tárgy anyagát és 2/3 részben az Élettan. kórélettan II. tárgy anyagát – mindkét részt min. 60%-ra kell teljesíteni). Kollokviumra csak az bocsátható, aki teljesíti az aláírás megszerzésének feltételeit.

Feladattípusok: egyszerű választás (1 p), többszörös választás (2p), asszociáció (1 p), igaz-hamis (1 p), ábrafelismerés (1 p)

 

Részvétel:

Az előadásokon a részvétel kötelező, ennek igazolása jelenléti íven aláírással, illetve Pécsen a nagyelőadóban online bejelentkezéssel történik (Neptun-kód), e-jelenlétin keresztül. Aki az előadások több, mint 15%-áról igazolatlanul hiányzik (30%-ot meghaladó igazolt hiányzás esetén is), nem teljesíti az aláírás megszerzésének követelményét.

 

Számonkérés:

 • Szorgalmi időszakban nappali képzésben 2 db zárthelyi dolgozat, levelező képzésben 2 db zárthelyi dolgozat (előre megadott időpontok alapján minden képzési központban). A ZH időtartama 30 perc, anyaga a kiadott előadás tematika alapján tesztkérdések és ábrák.
 • Javítási/pótlási lehetőség egy alkalommal (előre megadott időpont alapján minden képzési központban).
 • ZH megírása elektronikusan az E-teszt rendszerben.
 • ZH teljesítése: minimum 60% (élettan és kórélettan rész zh esetén is)
 • ZH teljesítése: minimum 60%.

 

Aláírás feltétele:

 • A hiányzások száma nem lépi túl a megengedett mennyiséget (lásd Részvétel rész).
 • A szorgalmi időszakban megírt ZH-k mindegyikét minimum 60%-al teljesíti a hallgató.

 

Tanulást segítő anyagok:

 • Letölthető előadás anyagok pdf formátumban.
 • Élettan 2. ábrák jegyzéke, mely az előadás anyagából a legfontosabb élettani folyamatokat tartalmazza.
 • E-teszt rendszerben gyakorló ábra (folyamatosan) és gyakorló teszt (ZH előtt 24 órával) kitöltési lehetőségek.
 • Az elektronikus tesztrendszerben az előadások tematikáját követve, témakörönként gyakorló ábra tesztek elérhetők folyamatosan, így a gyakorlati minitesztekre ezek segítségével tudnak felkészülni.
 • A vizsgateszthez hasonló szerkezetű gyakorló tesztkérdések is feltöltésre kerülnek az E-Teszt rendszerbe. Belépni a Neptun kódjukkal és jelszavukkal tudnak, a ’Gyakorló tesztek’ illetve ’Gyakorló ábrák’ menüpont alatt lesznek elérhetők a tesztek és többször is kitölthetők. A teszt eredményét az ’Eredmények’ menüpont alatt meg tudják tekinteni.

Az oldal elérhetősége: http://oraiteszt.etk.pte.hu/login.php

 

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom:

 

Fontos megjegyzések:

 • Hiányzások igazolása: A hallgatónak kötelessége az orvosi igazolást haladéktalanul szkennelve vagy befotózva elküldeni az oktató számára emailben, amint visszatér az oktatásba a betegsége után. A félév végén visszamenőlegesen nem fogadunk el igazolásokat!
  Ha a hallgatónak a hiányzása előre látható (pl. sítábor, családi halaszthatatlan elfoglaltság, bírósági ügy, stb.), akkor kérjük, hogy ezt már előre is jelezze emailben az oktató felé, majd az igazolást is, ha lehetséges haladéktalanul küldje meg.
 • ZH pótlás hiányzás miatt: A hallgatónak egy  ZH-t  2 lehetősége van megírni, ebből az első alkalom a ZH tematikában előre megadott írás időpontja, a második, szintén előre kihirdetett időpont a javítási lehetőség. Több alkalmat a hiányzás igazolásának ellenében sem tudunk biztosítani.
 • ZH betekintés: A ZH betekintések időpontját az évfolyam email címre megküldik az oktatók. A hallgatónak 1 db ZH megtekintésére 5 perc áll rendelkezésére, tehát, ha több ZH-t szeretne megtekinteni. Kérjük, legyenek tekintettel a hallgatótársaikra és felkészülten érkezzenek, hogy az oktatónak pontosan meg tudják mondani melyik ZH-t, melyik turnust szeretnék megtekinteni, hogy a betekintés minél gördülékenyebben történhessen.
 • Tanulmányi eredmény reklamációs határidő: A ZH-k eredményével kapcsolatban észrevételeiket elsősorban betekintésen tegyék meg (pl. helyesírási hiba elfogadása, igazolt hiányzás miatti extra pótlás kérése, stb.) vagy legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailen az oktatónak. A későbbi reklamációkat sajnos már nem tudjuk fogadni. Előadás aláírás és gyakorlati jegy problémájukat is a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailen az oktatónak.
 • Kreditelismertetés, átjelentkezés: Ha a hallgató más intézményből jelentkezett át és kreditelismertetési kérelme van folyamatban a Tanulmányi Osztályon, akkor a kurzust a kérelem elbírálása alatti időszakban látogatnia kell, mivel előre nem tudható, hogy hogyan zárul a kreditelismerés. Utólagosan az emiatti hiányzást, ZH pótlást nem tudjuk elfogadni!
 • Egyéb: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a nagyon nagy hallgatói létszám miatt az oktatóknak tartaniuk kell magukat a kiadott határidőkhöz és ZH írási időpontokhoz. Az oktatás és számonkérés egységesen zajlik minden képzési központban, ez azt jelenti, hogy pl. hiányzás esetén egy embernek nem tudunk megadni külön pótlási időpontot. A reklamációkat is csak a megadott határidőkig tudjuk fogadni, kérjük ezt is tartsák be!
  Az oktatókat kereshetik személyesen előadások után, a megadott fogadóóra időpontban, vagy írásban email formájában. Kérjük, egyéb konzultációs időpont esetében e-mail-ben egyeztessenek az oktatókkal.
  Szintén a nagy hallgatói létszám miatt kérjük, hogy ha bármilyen kérdésük van a kurzussal kapcsolatban, akkor először itt a kurzus oldalán tájékozódjanak. Ha itt nem kaptak választ a kérdésükre, akkor pedig az oktatójuknál legyenek szívesek érdeklődni. Az email-es érdeklődésnél mindig írják meg a teljes nevüket, neptun kódot, a kurzust, a képzést (nappali/levelező). Ha vidéki képzési központ hallgatója érdeklődik a pécsi oktatóknál, akkor kérjük a képzési központot is tüntessék fel a levélben.

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):

 • Dr. Oláh András, PhD, habil, Egyetemi Docens, Dékán, Intézetigazgató
  Email: andras.olah@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-671
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet
 • Dr. Turcsán Judit, PhD, habil, egyetemi docens
  Email: Judit.turcsan@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (630 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 234. iroda
  Fogadó óra:
 • Dr. Makkos-Weisz Attila, adjunktus
  Email: attila.weisz@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (605 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 239. iroda
  Fogadóóra:
 • Far Gabriella, szakoktató
  Email: gabriella.far@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (605 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 239. iroda
  Fogadó óra:
 • Illyés-Kovács Anita, szakoktató
  Email: anita.kovács@etk.pte.hu
  Tel.: +36-72-513-670 (605 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 239. iroda
  Fogadóóra:
 • Wirthné Gyergyák Kinga, szakoktató
  Email: kinga.gyergyak@etk.pte.hu
  Tel.: +36-72-513-670 (605 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 239. iroda
  Fogadóóra: