magyar | english

Oktatási anyagok - Élettan II. Elmélet

LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

Előadás anyagok:

 1. Gastrointestinalis rendszer
 2. Kémiai szabályozás
 3. Női és férfi nemi működés élettana
 4. Immunbiológia
 5. Idegi szabályozás
 6. Hőszabályozás

 

Kórélettan anyagok:

 1. Nemi működés kórélettana
 2. Immunrendszer
 3. Idegrendszer

 

Hormonok összefoglaló táblázata

Élettan II. Ábra- és táblázatjegyzék 1.

Élettan II. Ábra- és táblázatjegyzék 2.

Élettan II. Ábra- és táblázatjegyzék 3.

Élettan II. Ábra- és táblázatjegyzék 4.

Gastrointestinalis rendszer mini ábratesztjeinek megoldásai

4. miniteszt megoldásai

5. miniteszt megoldásai

6. miniteszt megoldásai

7. miniteszt megoldásai

8. miniteszt ábrák

9. miniteszt ábrák

10. miniteszt ábrák

11. miniteszt ábrák

12. miniteszt ábrák

 

Élettan, kórélettan II. fontosabb ábrák jegyzéke

Oláh-Stromájer-Rácz-Radnai: Élettan-Kórélettan könyv

Általános tájékoztató

Élettan, kórélettan II. Gyakorlati ábratesztek listája

 

Óraszám:

 • Nappali képzés: 55 óra
 • Levelező képzés: 30 óra

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

 • Előfeltétel: Élettan I. elmélet, Anatómia I. elmélet
 • Párhuzamos feltétel: Élettan II. gyakorlat

 

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

Kollokvium, mely írásbeli elektronikus vizsga az E-teszt rendszerben (60 perces, tartalmazza 1/3 részben az Élettan, kórélettan I. tárgy anyagát és 2/3 részben az Élettan, kórélettan II. tárgy anyagát – mindkét részt min. 60%-ra kell teljesíteni). Kollokviumra csak az bocsátható, aki teljesíti az aláírás megszerzésének feltételeit.

 

Részvétel:

Az előadásokon a részvétel kötelező, ennek igazolása jelenléti íven aláírással, illetve Pécsen a nagyelőadóban online bejelentkezéssel történik (Neptun-kód). Aki az előadások több, mint 15%-áról igazolatlanul hiányzik (30%-ot meghaladó igazolt hiányzás esetén is), nem teljesíti az aláírás megszerzésének követelményét.

 

Számonkérés:

 • Szorgalmi időszakban nappali képzésben 3 db zárthelyi dolgozat, levelező képzésben 2 db zárthelyi dolgozat (előre megadott időpontok alapján minden képzési központban). A ZH időtartama 30 perc, anyaga a kiadott előadás tematika alapján tesztkérdések és ábrák.
 • lehetőség egy alkalommal (előre megadott időpont alapján minden képzési központban).
 • ZH megírása Pécsen elektronikusan az E-teszt rendszerben, a vidéki képzési központokban papír alapon történik.
 • ZH teljesítése: minimum 60% (élettan és kórélettan rész zh esetén is)

 

Aláírás feltétele:

 • A hiányzások száma nem lépi túl a megengedett mennyiséget (lásd Részvétel rész).
 • A szorgalmi időszakban megírt ZH-k mindegyikét minimum 60%-al teljesíti a hallgató.

 

Tanulást segítő anyagok:

 • Letölthető előadás anyagok pdf formátumban.
 • Élettan 2. ábrák jegyzéke, mely az előadás anyagából a legfontosabb anatómiai képleteket tartalmazza.
 • E-teszt rendszerben gyakorló ábra (folyamatosan) és gyakorló teszt (ZH előtt) kitöltési lehetőségek.
 • Az elektronikus tesztrendszerben egyrészt az előadások tematikáját követve, témakörönként gyakorló ábra tesztek elérhetők folyamatosan. A gyakorló ábratesztek az adott előadás előtti héten szombattól már elérhetők lesznek, így lehetőségük van az előadás anyagát képező ábrákat előzetesen is áttanulmányozni a teszt segítségével és a gyakorlati minitesztekre is ezek segítségével tudnak felkészülni.
 • A vizsgateszthez hasonló szerkezetű gyakorló tesztkérdések is feltöltésre kerülnek az
  E-Teszt rendszerbe, melyek tervezett elérési időpontjai a féléves tematika táblázatban találhatók. Belépni a Neptun kódjukkal és jelszavukkal tudnak, a ’Gyakorló tesztek’ illetve ’Gyakorló ábrák’ menüpont alatt lesznek elérhetők a tesztek és többször is kitölthetők. A teszt eredményét az ’Eredmények’ menüpont alatt meg tudják tekinteni.

Az oldal elérhetősége: http://oraiteszt.etk.pte.hu/login.php

 

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom:

 • Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyvehttp://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Elettan/adatok.html

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):

 • Dr. Oláh András, PhD, habil
 • Dr. Radnai Balázs, PhD
 • Dr. Fusz Katalin, PhD