magyar | english

Dékáni pályamunka

2018. MÁJUS 11. Hírek Kari hírek

Az alábbiak szerint a 2017/2018-as tanévben meghirdetésre kerül a Dékáni Pályamunka pályázat


Benyújtással kapcsolatos információk:
A dékáni pályamunka alaki-, formai és tartalmi követelményei és benyújtásának módja azonos a szakdolgozat vonatkozásában 5/2008-as ill. 1/2014-es dékáni utasításban meghatározott követelményekkel.

Benyújtásának határideje: 2018. május 18. 12 óra

Benyújtás helye: PTE ETK Tanulmányi Ügyfélszolgálat, Pécs, Mária u. 5-7.

 

A hallgatói tudományos tevékenység (TDK) dékáni pályamunkaként történő beadásának előfeltételei az alábbi három pont egyikének teljesülése:

 • A hallgató az adott tudományos kutatási témáját és eredményeit szakdolgozatként megvédte, mely eljárás során az opponensi értékelés, valamint a védés külön-külön egyaránt jeles érdemjeggyel zárult.
 • A hallgató az adott tudományos kutatási témájának és eredményeinek bemutatásával a kari Tudományos Diákköri Konferencián első, második vagy harmadik helyezést ért el.
 • A hallgató az adott tudományos kutatási témáját és eredményeit első szerzős, nemzetközi, impakt faktorral minősített folyóiratban megjelentetett közleményben mutatta be az adott témában az alábbiak szerint:
 • nemzetközi impakt faktorral minősített tudományos folyóiratban, vagy nemzetközi impakt faktorral jegyzett, hivatkozható absztrakttal rendelkező tudományos konferencia előadójaként.

 

Elbírálás menete:
A Dékáni Pályamunka pályázat keretében beadott hallgatói tudományos munkák formai és egyéb, az 5/2008-as ill. az 1/2014-es Dékáni Utasításban meghatározott feltételeinek meglétét a Tanulmányi Osztály ellenőrzi.

A pályamunkákat a Tudományos Bizottság javaslata alapján a tudományos és minőségügyi dékáni megbízott által felkért két opponens értékeli. Az opponensek közül az egyik opponens elsődleges feladata a pályamunka kutatásmódszertani és biostatisztikai színvonalának mérlegelése.

Az opponensek a pályamunkát a kézhezvételtől számítva 2 héten belül értékelik. Ha a két értékelő bármelyike dékáni pályamunkaként nem javasolja elfogadásra a pályázatot, akkor a benyújtott anyag sikertelen pályázatként elutasítandó.

 

Díjazás:
Dékáni pályamunkaként beadott hallgatói tudományos pályázatok közül szakonként az adott tanévben  végzős  aktív  hallgatói  létszám  1% -ának, de  legalább  egy  főnek megfelelő  számú pályázat fogadható el nyertes pályázatként.

A dékáni pályamunkaként elfogadott, nyertes pályázatot benyújtó hallgató a kari Tudományos Diákkör első helyezett díjazásának megfelelő mértékű jutalomban részesül. A pályázat eredményhirdetésére, valamint díjak átadására a kar nyári Oklevélátadó Ünnepségének keretében kerül sor 2018. július 6-án.

 

A hallgató köteles leadni:

 • kísérőlevél
 • 1 példányban bekötve a dékáni pályamunka
 • 1 példányban nyomtatva a dékáni pályamunka absztraktja
 • 1példányban egyszer írható CD lemezen
 • elektronikus word formátumban a dékáni pályamunka
 • elektronikus word formátumban a dékáni pályamunka absztraktja
 • TDK helyezést igazoló oklevele vagy
 • első szerzős, nemzetközi, impakt faktorral minősített folyóiratban megjelentetett közlemény másolata

 

Pécs, 2018. május 2.

 

SZARKA Evelin
dékáni hivatalvezető