magyar | english

Specializációválasztási eljárás

2021. ÁPRILIS 26. Hírek Kari hírek

Tájékoztatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán a specializációválasztási eljárás

2021. április 26. 10:00 órától 2021. május 2. 23:00 óráig tart.

 

A specializációválasztási eljárásban minden arra jogosult hallgató köteles részt venni.

Az eljárás során a hallgatónak meg kell határoznia az adott alapképzési szakon valamennyi specializáció közül, hogy milyen rangsort kíván kialakítani.

 

A specializációválasztásban az alábbi alapképzési szakok hallgatói érintettek:

  • orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak levelező munkarend
  • orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak nappali munkarend

Az eljárás során a hallgató az e-mailben megkapott nyilatkozaton történő egyértelmű, számmal eszközölt rangsorolással hajtja végre a választást.

A specializációválasztási eljárásban való részvétel a felületről generált, kinyomtatott, aláírt és a Tanulmányi Osztály részére beküldött nyilatkozattal válik érvényessé.

Felhívom szíves figyelmét, hogy amennyiben az aláírt nyilatkozata legkésőbb 2021. május 5-ig a kari Tanulmányi Osztály (7621 Pécs, Szepesy I.. u. 1-3) részére nem érkezik be, a szakirányválasztási eljárásban való részvétele érvényét veszti.

 

A nyilatkozatot e-mailben is meg kell küldeni a fenti határidőig az alábbi e-mailcímre:

istvan.marosvolgyi@etk.pte.hu

 

Továbbá felhívom szíves figyelmüket, hogy a Kar az adott szakirányt minimálisan 15 fő, a szakirányt választó és a szakirányválasztási eljárásban meghatározott követelményeket teljesítő hallgató megléte esetében indítja el. A minimális indítási létszámtól a Kar egyedi döntéssel a kari kapacitások figyelembevételével eltérhet.

A specializációválasztási eljárás során felmerülő problémáit a istvan.marosvolgyi@etk.pte.hu  email címre jelezheti.

Közreműködésüket előzetesen is megköszönve,

tisztelettel:

 

Dr. habil. VERZÁR Zsófia
oktatási dékánhelyettes

 

Pécs, 2021. április 24.