magyar | english

Szakirányválasztás

2017. ÁPRILIS 21. Hírek Kari hírek

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán a szakirányválasztási eljárás:
2017. április 24. 12:00 órától 2017. április 30. 23:00 óráig tart.


A szakirányválasztási eljárásban minden arra jogosult hallgató köteles részt venni.

A szakirányválasztási eljárás során a hallgatónak meg kell határoznia az adott alapképzési szakon valamennyi szakirány közül, hogy milyen rangsort kíván kialakítani.

A szakirányválasztásban az alábbi alapképzési szakok hallgatói érintettek:

  • rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak levelező munkarend
  • rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak nappali munkarend
  • orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak levelező munkarend
  • orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak nappali munkarend
  • egészségügyi szervező alapképzési szak nappali munkarend

Az eljárás során a szakirányválasztási felületen (http://szakiranyvalasztas.etk.pte.hu/belepes) hajthatja végre a rangsorolást. A felületre Neptunos felhasználói nevével és jelszavával tud belépni.

A szakirányválasztási eljárásban való részvétel a felületről generált, kinyomtatott, aláírt és a Tanulmányi Osztály részére beküldött nyilatkozattal válik érvényessé.

Felhívom szíves figyelmét, hogy amennyiben az aláírt nyilatkozata legkésőbb 2017. május 5-ig a kari Tanulmányi Osztály (7621 Pécs, Szepesy u. 1.) részére nem érkezik be, a szakirányválasztási eljárásban való részvétele érvényét veszti.

A rangsor felállításának megkönnyítéséhez a szakirányválasztási eljárásban figyelembe vett tantárgyak listáját a jelen szakirányválasztási felhíváshoz csatolt táblázat tartalmazza: itt.

Továbbá felhívom szíves figyelmüket, hogy a Kar az adott szakirányt minimálisan 15, a szakirányt választó és a szakirányválasztási eljárásban meghatározott követelményeket teljesítő hallgató megléte esetében indítja el. A minimális indítási létszámtól a Kar egyedi döntéssel a kari kapacitások figyelembevételével eltérhet.

A szakirányválasztási eljárás során felmerülő problémáit a neptun@etk.pte.hu email címre jelezheti.

Közreműködésüket előzetesen is megköszönve, tisztelettel:

Pécs, 2017. április 21.

Dr. ÁCS PONGRÁC sk.
oktatási dékánhelyettes