magyar | english

Pótzáróvizsgára jelentkezés 2014 előtt kezdett hallgatók részére

2016. SZEPTEMBER 13. Hírek Oktatás, Tanulmányi Ügyek

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 2016/2017. tanév őszi pótzáróvizsga időszaka a Karon 2016. október 17-től 2016. november 8-ig tart.


Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 2016/2017. tanév őszi pótzáróvizsga időszaka a Karon 2016. október 17-től 2016. november 8-ig tart, melyre a jelentkezés formanyomtatványa letölthető IDE kattintva.

A jelentkezési lapot a Tanulmányi Osztálynak legkésőbb 2016. szeptember 16-ig kell elküldeni, ezt követően kerül postázásra a záróvizsga időpontokkal kapcsolatos részletesebb tájékoztató. A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők részére a záróvizsgán való részvétel térítésköteles. A 10.000.- Ft-os díjat a következő bankszámlaszámra kell elküldeni ( 10024003-00282716-00000000 ) és a közlemény rovatba mindenképp fel kell tüntetni a jelentkező EHA/Neptun kódját, illetve hogy „ETK- záróvizsga”. (Azon utalások esetében ahol a jelentkező nem a saját számlájáról utal, hanem más utalja helyette, ott a jelentkező nevét is kérjük feltüntetni) Az utalásról szóló bizonylatot kérjük a Tanulmányi Osztályra megküldeni legkésőbb 2016. október 7-ig.

A szakdolgozat/diplomamunka leadásának határideje: 2016. szeptember 16. (péntek)

A késedelmes leadási határidő (kizárólag abban az esetben, ha a késedelmes leadásra vonatkozó kérelem 2016. szeptember 16-ig megérkezik a Tanszékhez/Intézethez és az elfogadásra is kerül): 2016. szeptember 23. (péntek).

A késedelmes leadás esetében a késedelmi díj 1.000.- Ft/munkanap, tehát annyiszor 1.000.- Ft-ot kell befizetni, ahány munkanapot késik a leadással. A befizetés a fent leírtak szerint történik, a közlemény rovatba „ETK-szakdolgozat késedelmes leadás” kerül. A befizetésről szóló bizonylatot a szakdolgozat/diplomamunka leadásakor le kell adni!

Továbbá kérem Önöket, hogy a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében, a szakdolgozat/diplomamunka címét és a konzulens(eke)t, a leadás előtt mindenképpen ellenőrizzék le a szakjuk tanulmányi előadójánál! A szakdolgozat/diplomamunka címével, tartalmával, a konzulens személyével kapcsolatos bármilyen módosítás esetén, kérem a Szakdolgozattal/Diplomamunkával kapcsolatos módosítási kérelmet (letölthető innen) kitöltve az illetékes Tanszéken/Intézetnél időben leadni szíveskedjenek!

A szakdolgozat/diplomamunka formai követelményeinek listáját az ITT letölthető dokumentum segítségével tudják ellenőrizni, melyet a szakdolgozattal/diplomamunkával nem kell leadni, azonban célszerű és javasolt ez alapján ellenőrizni a leadandó dolgozatot. (Amennyiben minden szempontnál az „igen” kockába lehet bejegyzést tenni, úgy a dolgozata a Tanulmányi Osztály számára is elfogadható.)

Külön felhívom szíves figyelmüket, hogy az 5/2008. sz. dékáni utasítás alapján a KARAKTERSZÁMOT tartalomjegyzék, irodalomjegyzék, ábrák/táblázatok, egyéb mellékletek, valamint szóköz NÉLKÜL kell figyelembe venni!

Továbbá felhívom a figyelmüket az alábbi, a TVSZ 61§ (4) pontban foglaltakban szabályozott végső záróvizsgázási lehetőségekről.

„A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő záróvizsga-időszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, bármelyik záróvizsga-időszakban a záróvizsga letétele idején érvényes képzési követelmények szerint letehető. A végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után záróvizsgára bocsátást a KÁB-tól kell kérvényezni. A bizottság engedélyében – az időmúlásra tekintettel – rendelkezhet az oklevél minősítésébe beszámító tantárgyak vizsgáinak a megismétléséről. A tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő hallgatók esetében a hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető. Az adott képzésüket a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján megkezdő személyek ezen képzésük keretében 2018. szeptember 1. napját követően nem tehetnek záróvizsgát.”

 

A Tanulmányi Osztály munkatársai nevében is sikeres záróvizsgát kívánva,

 

Tisztelettel:

Dr. ÁCS Pongrác s.k.
egyetemi docens,
oktatási dékánhelyettes