magyar | english

"A PTE Utazó Nagykövete" támogatási program pályázati felhívás 2018

2017. DECEMBER 14. Hírek Pályázatok

A PTE Külügyi Igazgatósága a PTE Szenátus által 2016 novemberében elfogadott Nemzetköziesítési Program keretében 2018. évre meghirdeti az „A PTE Utazó Nagyköveté'" elnevezésű pályázatot.


1. FELHÍVÁS

 

A pályázat célja:

Az „Utazó Nagykövet" elnevezéssel olyan nemzetközi konferencián, művészeti vagy sporteseményen való részvételt elősegítő pályázatot hirdetünk, amelyre a PTE valamennyi főállású oktatója és kutatója pályázhat. A program egyfelől az adott pályázó szakmai munkásságát és előmenetelét hivatott támogatni, másfelől a PTE nemzetközi láthatóságát, ismertségét igyekszik erősíteni azáltal, hogy a támogatást elnyerő kolléga egyúttal feladatot is kap a PTE intézményi képviseletével kapcsolatban. Előzetes felkészítést követően az „Utazó Nagykövet" megbeszélést folytat az adott konferencia/esemény/rendezvény kapcsán jelenlévő vagy megkereshető PTE partnerintézmény képviselőjével, vagy a Külügyi Igazgatóság megbízásából külön feladatot végez el a konferencia/esemény/rendezvény helyszínéül szolgáló egyetemen, városban.

 

A pályázati tudnivalók:

 • Egy évben egy oktató/kutató csak egy alkalommal nyerhet el támogatást.
 • Amennyiben egy oktató/kutató az adott évben már nyertes pályázattal rendelkezik, következő pályázati fordulóban nem adhat be arra az évre vonatkozóan újabb pályázatot.
 • Egy pályázati felhívásra egy oktató/kutató csak egy pályázatot nyújthat be.
 • A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek a meglévő, kifejezetten stratégiai partneri kapcsolatok.

 

Megvalósítás ideje:

Pályázni a 2018. február 10. - 2018. december 15. között megrendezésre kerülő nemzetközi konferencia/esemény/rendezvény részvételekhez kapcsolódóan lehet. (A hazaérkezés dátuma nem lehet 2018. december 15-nél későbbi!) A pályázatokat a megadott három időpont közül bármelyikre be lehet nyújtani. A Külügyi Bizottság a beérkezett pályázatokat az év során három alkalommal bírálja el.

 

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

 • a pályázati űrlapot (az adott kar Külügyi Bizottsági (KB) Tagjának támogató jóváhagyása   kötelező,   a   KB   tagok   névsora   az   alábbi   linken   érhető el: https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szenatus/Bizottsagok/bizottsagokossz etetele20171001.pdf );
 • a szakmai leírást (a tervezett előadás/tevékenység címe, rövid leírása, a konferencia/esemény/rendezvény várható szakmai haszna, a támogatás tervezett felhasználásának részletes leírása);
 • a szakmai önéletrajzot vagy annak internetes elérhetőségét;
 • konferencia/esemény/rendezvény meghívó, előadás tartásáról, művészeti produkció bemutatásáról, sporteseményen való szereplésről visszaigazolás.

 

A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikusan lehet benyújtani. A beküldendő fájlok preferált formátuma: .doc, .pdf.

 

Maximálisan pályázható összegek:

 • Európai konferencia/művészeti esemény/sportesemény esetén: 120.000,-Ft
 • Európán kívüli konferencia/művészeti esemény/sportesemény esetén: 250.000,-Ft

 

A támogatás kizárólag dologi költségekre (útiköltség, szállásköltség, konferencia regisztrációs díj) használható fel. Személyi költségekre, napidíj fizetésére nincs lehetőség.

 

A pályázat lehetséges beadási határidejei:

 1. 2018. január 10.
 2. 2018. március 9.
 3. 2018. augusztus 27.

 

Megjegyzés: A rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére történnek meg a bírálatok, ha menet közben a pénzügyi keret kimerül, akkor a jövőbeli pályázati fordulók értelemszerűen nem kerülnek meghirdetésre.

 

Beküldendő a következő email címre: utazonagykovet@pte.hu

 

A benyújtott pályázatokat a PTE Szenátus Külügyi Bizottsága a benyújtást követően 14 nap alatt bírálja el.

 

Felhasználás és elszámolás határideje: A megítélt támogatást a Támogatott a Külügyi Igazgatósággal együttműködve Utaztatási Csoporton keresztül közbeszerzési eljárás kertében történő repülőjegy, nemzetközi vonatjegy illetve nemzetközi buszjegy rendelésre, szállásrendelésre, konferencia regisztrációs díj kifizetésére, valamint saját gépkocsival történő utazásra használhatja fel. Már korábban egyéb úton történt megrendelések, foglalások a támogatás terhére nem elszámolhatók.

A szakmai beszámolót a PTE Kiküldetési Szabályzatának megfelelően köteles a Támogatott az utazás megvalósulását követően 15 napon belül elkészíteni és annak másolatát a Külügyi Igazgatóságra eljuttatni: kikuldetes@pte.hu.

 

A szakmai beszámoló tartalmi elemei:

 • rövid összefoglaló az utazás főbb adatairól (időtartam, hely, utazás célja, milyen minőségben vett részt az utazáson az adott személy)
 • rövid összefoglaló az utazás szakmai eredményeiről (pl.: az egyetem érdekében folytatott tárgyalásokról, megbeszélésekről, előadás tartása, szerződés/közös program előkészítése)
 • rövid pár soros összefoglaló arról, milyen haszonnal, hasznosulással jár az utazás/kiküldetés az egyetem számára.

 

Amennyiben a Támogatott tartalmi kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a rákövetkező évben kizárásra kerül a pályázók köréből.

 

Amennyiben a rendezvény elmarad, vagy időpontja változik, a Támogatott köteles ezt haladéktalanul írásban jelezni.

 

A pályázati űrlap letöltéséhez kérem kattintson ide.

 

További információ:

Sándorfi Eszter
külügyi koordinátor
PTE Külügyi Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Belső mellék: 12417
Email: sandorfi.eszter@pte.hu