magyar | english

Küldetés és stratégia

Az ETK küldetése és stratégiai jövőképe

Az ETK meghatározó küldetése olyan egészség- és sporttudományi közép-, felsőfokú végzettségű szakemberek képzése négy hazai és kettő határon túli székhelyen kívüli képzőhelyen, akik korszerű tudással, hivatásukat és szakmájukat igényesen, magas szakmai minőségben és elkötelezetten tudják végezni az egészségügyi és szociális ellátó rendszerben, valamint a sport szervezetekben. 

Jövőképünk része az is, hogy a kar meghatározó tudományos karakterrel rendelkezzen, az egészség- és sporttudományi kutatási és tudományos területeken hazai és nemzetközi mércével is mérhető eredményeket legyen képes elérni.

Karunk működésével a regionális ökoszisztéma aktív és hasznos tagjává kíván válni, a rendelkezésére álló tudást és az ehhez kapcsolódó oktatási és kutatási potenciált közvetlen környezetének előnyére fordítja.

 

A kar stratégiai céljai

Az oktatás területén meghatározó cél szerepet vállalni a munkaerő piaci igényekhez igazodó korszerű, magas színvonalú és gyakorlatias tudást biztosító egészség- és sporttudományi alap- és mesterképzések megvalósítása terén, valamint aktívan részt venni a középfokú és a szakmai továbbképzések megvalósításában. 

Fontos célkitűzés, hogy a kar meghatározó szereplő legyen a magyar és az idegen nyelvű felsőoktatási egészség- és sporttudományi képzésekben. A külföldi hallgatók létszám növelése iránt elkötelezettek vagyunk.

Stratégiai célunk az oktatás kapcsán a hallgatói elégedettség fokozása és a munkaerőpiaci partnerek jó megítélésének elérése

kutatási és tudományos tevékenység fő célkitűzése a tudományos kiválóság   fejlesztése, a tudományos publikációk minőségének és mennyiségének dinamikus növelésével, a kutatási infrastruktúra bővítésével, kutatási együttműködések erősítésével. Kiemelt célunk, hogy kutatási eredményeinkkel a társadalmi, környezeti nehézségekre irányuló jobbító beavatkozások megvalósítását elősegítsük, és a regionális ökoszisztéma aktív és hasznos tagjává váljunk.

A karon dolgozó munkatársakban a kar legfőbb értéke és ereje rejlik. E területen a kar stratégiai célja a munkatársak munkahelyi jóllétének biztosítása, amely magában foglalja a dolgozók szakmai fejlődésének, kompetenciáik fejlesztésének biztosítását, valamint a kutatási területen a kreativitás, az innovációs készség és a motiváltság fokozását. 

A kar működésében a fenntarthatóságot komplex értelemben kívánjuk megvalósítani. Célunk, hogy a kar fő tevékenységeit úgy végezze, hogy megőrizze gazdasági stabilitását, működése során környezetbarát megoldásokat alkalmazzon, képzéseinkben és a tudományos tevékenységünkben a közösségi és társadalmi hasznosíthatóságot mindenkor szem előtt tartja.

A fenntarthatóság érdekében tevékenységünket az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően, ellenőrzött és felügyelt körülmények között kívánjuk végezni, folyamatosan törekedve a szolgáltatások gazdaságosságának, költséghatékonyságának javítására. Ennek érdekében egységes, hatékony szervezet működtetése a stratégiai célunk.

Stratégiai célkitűzéseink megvalósítása érdekében az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei követelményeinek megfelelő tanúsított minőségbiztosítási rendszert építünk ki és üzemeltetünk a karon, amely garantálja oktatási és kutatási szolgáltatásaink, intézményfenntartási és egyéb tevékenységeink állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését és ennek következtében partnereink elégedettségét.