magyar | english

ETK Innopont

A Pécsi Tudományegyetem a Dél-dunántúli Régió meghatározó tudásbázisa. Az Egyetemen, számos nemzetközileg is elismert kutatás folyik. Ahhoz, hogy a tudományos, illetve kutatás-fejlesztési eredmények, találmányok a gazdaság, a társadalom számára valódi értéket képviselő innovációkká váljanak, vagyis hasznosuljanak, további tényezőkre van szükség: magas színvonalú kutatási infrastruktúrára, piaci ismeretekre, a fejlesztők és felhasználók közötti partneri kapcsolat létrejöttére, hatékony információ-áramlásra, finanszírozási forrásokra és az innovációkat elfogadó légkörre.

A PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ (http://www.innovacio.pte.hu) (korábban iroda) célja a hatékony tudásáramlást biztosító környezet megteremtése. 2009. szeptember 1-jével indult - a Központ által benyújtott és elnyert - TÁMOP 4.2.1. .3T - Technológia- és tudástranszfer feltételeinek kialakítása a Dél-dunántúli Régió egyetemi tudásbázisaiban" c. projekt, mely a Pécsi Tudományegyetem és Kaposvári Egyetem együttműködésében valósul meg, kiváló lehetőséget biztosítva a tudásbázisok számára, hogy a tudás-transzfert, innovációt segítő szolgáltatásaikat fejlesszék.

A Központ által koordinált pályázat megvalósításában Karunk is közreműködik, a Kari Pályázati Irodában Kóczán Katalin InnoPont menedzser tölti be ezt a munkakört.


Az ETK InnoPont feladatai elsősorban:

- Kari tudástérkép összeállítása
- Projektgenerálás, hazai és nemzetközi K+F pályázatok írása, segítés, menedzselése
- Folyamatos információ-szolgáltatás: szellemi alkotások jogvédelmével és hasznosításával, valamint innovációval kapcsolatos kérdésekben, a KTTK rendezvényeiről, képzéseiről, pályázatokkal kapcsolatban
- A Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ szakembereivel kapcsolattartás
- Kapcsolattartás a lehetséges ipari és egyéb intézményi partnerekkel


A Kar oktatóinak, kutatóinak segítségével létrehozzuk a kari tudás- és kutatás térképet, melyhez az alábbi kérdőív kitöltése szükséges:

Kutatói kérdőív
K+F tárgyszórendszer
Tájékoztató levél

Kóczán Katalin
ETK InnoPont menedzser

H-7621 Pécs Mária u. 5-7.
Telefon: +36-72/251-146; +36-72/224-593
Email. katalin.maria.koczan@etk.pte.hu