magyar | english

Projektjeink

DT-DD/6/010/2006

DT-DD/2/006/2007

DT-DD/3/001/2008

DT-BA/47/2012

EKF-VK-2008/30 - 2008. évi Egészség-Akadémia Program

EKF-VK-2008/31- Segítőké(s)z Projekt

EKF-VK-2009/34 - Gyermeknephrológiai Kongresszus – 2009.

GVOP-3.1.1.-2004-05-0340/3.0 - A szív és érrendszeri jellemzők otthoni monitorzására alkalmas módszer és berendezés kifejlesztése és tesztelése kardiovaszkuláris betegségben szenvedők részvételével

HEFOP 3.3.1.-P.-2004.09.-0067/1.0 - Magas szintű technikai háttérrel támogatott Diagnosztikai Képalkotó BSc képzés gyakorlatorientált fejlesztése Kaposváron

KT-FOII-8/2008

NTP-HHTDK-17-0032 - XXIV. Kari TDK Konferencia - PTE ETK 2018

NTP-SZKOLL-17-0015 - Egészségtudományi Szakkollégium Tehetség Program 2017/2018-as tanévben

NTP-SZKOLL-18-0031 - Egészségtudományi Szakkollégium Tehetség Program 2018/2019-es tanévben

NTP-OTDKR-16-0040 – A PTE ETK hallgatóinak és oktatóinak a részvétele a XXXIII. OTDK Konferencián

NTP-HHTDK-15-0044 - A PTE Egészségtudományi Kar XXII. Tudományos Diákköri Konferenciája

NTP-HHTDK-18-0043 - PTE ETK XXV. Tudományos Diákköri Konferencia és Meghallgatás 2019.

NTP-TDK-14-0030 - Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi kar 2015. évi Tudományos Diákköri Konferencia

NTP-OTDKR-14-0037 - A PTE ETK tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása

NTP-OTDKR-12-P-027 - Országos Tudományos Diákköri Konferencia részvétel támogatása ETK

OFA 2009 Kórház Program 9131/5. sz.

OFAPED 9131/2. sz.

ROP-3.3.1-05/1.-2005-09-0006/33 - Komplex fejlesztési program a Dél-dunántúli régióban a wellness szolgáltatások területén

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 - TÁMOP 4.1.1/C - NyME – BGF – PTE – ZFOK – PFA – Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés

TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 - Az élettudományi- klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére

TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0009 - A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen

TÁMOP-4.1.2.-08/1/A-2009-0054 - Az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak és a klinikai laboratóriumi kutató mesterképzési szak tananyagfejlesztése

TÁMOP-4.1.2.-08/1/A-2009-0061 - Interdiszciplináris (élet-, társadalom- és jogtudományi ismeretköröket integráló) ápolástan, valamint elsősegélynyújtás és Egészségügyi menedzsment többnyelvű elektronikus tananyagfejlesztés az Ápolás- és betegellátás alapszakhallgatói részére

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0106 - Az Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus alapszak interdiszciplináris digitális tananyagfejlesztése

TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0010 - Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen

TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0012 - Sporttudományi képzés fejlesztése a Dunántúlon

TAMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0003 - Sporttudományi képzés fejlesztése a Dunántúlon 2015

TÁMOP-4.2.2.B-15/KONV-2015-0011 - Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005 - Előremutató Infokommunikációs Technológiák kutatásának támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember-utánpótlás biztosítása” – Fejkvóta alapú egészségügyi forrásallokáció vizsgálata

TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0001 - Újszerű kooperáció és tudásfejlesztés a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások megújításáért Zalában

TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0012 - Szombathely és kistérségében a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttműködések, valamint a terepgyakorlati rendszer és a tereptanár képzés fejlesztése

TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0050 - Szakorvos jelölt ösztöndíjas program és szakdolgozók képzése a Pécsi Tudományegyetemen

TÁMOP -6.2.5-B-13/1-2014-0001 - Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködések kialakítása

 

Nemzetközi projektek:

561644-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP - Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia (ReFEEHS)

JA MH-WB 2012 22 02 - Joint Action in Mental Health and Well-being

Health-F2-2009-241951CAMBRELLA - CAMbrella – A pan-European research network for Comple-mentary and Alternative Medicine (CAM)

177201-LLP-1-2010-1-UK ERASMUS-ENWA DIETS2 - Dietitians ensuring competence through educationand lifelong learning

229180-P-1-2006-1-UK-ERASMUS-TNPP - DIETS Thematic Network - Dietetians Improving Education and Training Standards

2012/IP/13/SALFORD01 - Human Rights, Older People and End of Life Care (HUROPEL3)

2011/IP/08/SALFORD01 - Human Rights, Older People and End of Life Care (HUROPEL2)

2010/IP/07/SALFORD01 - Human Rights, Older People and End of Life Care (HUROPEL1)

07.030601/2005/423643/SUB/A5 - Rescuing disabled persons in case of disaster Civil Protection’s Challenge in the Challenge Co-financed by European Comission – DG Environmen