magyar | english

Intézetek, tanszékek

DIAGNOSZTIKAI INTÉZET

Dr. habil. KOVÁCS Árpád, egyetemi docens, mb. intézetigazgató

Dr. habil. RAJNICS Péter egyetemi docens, mb. intézetigazgató-helyettes

 

Képalkotó Diagnosztikai Tanszék

SIPOS Dávid adjunktus, mb. tanszékvezető, mb. képzési igazgatóhelyettes

 

Laboratóriumi Diagnosztikai Tanszék

Dr. STROMÁJER-RÁCZ Tímea adjunktus, mb tanszékvezető, képzési igazgató

 

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI INTÉZET

Prof. dr. BONCZ Imre egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, Klinikai Központ stratégiai elnökhelyettes, kapcsolati dékánhelyettes

 

Egészségfejlesztési és Népegészségtani Tanszék

Dr. habil. LAMPEK Kinga főiskolai tanár, tanszékvezető, általános és stratégiai dékánhelyettes

 

Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Szervező Tanszék

Dr. VARGA Zoltán adjunktus, mb. tanszékvezető

 

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ALAPOZÓ, SZÜLÉSZNŐI ÉS VÉDŐNŐI INTÉZET

Dr. med. habil. RADNAI Balázs PhD, egyetemi docens, intézetigazgató, lemorzsolódási, kurrikulumfejlesztési és digitális oktatástámogatási dékáni megbízott

Dr. SCHISZLER Bence PhD, adjunktus, mb. intézetigazgató helyettes, digitális oktatástámogatási koordinátor

 

Alapozó Egészségtudományi Tanszék

Dr. Takács Krisztina adjunktus, tanszékvezető

 

Szülésznői és Klinikai Koordinációs Tanszék

Dr. NAGY Lajos adjunktus, c. egyetemi tanár, tanszékvezető

 

Védőnői és Prevenciós Tanszék

 

 

FIZIOTERÁPIÁS ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET

Prof. dr. ÁCS Pongrác egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán

Dr. habil. JÁROMI Melinda, egyetemi docens, mb. tanszékvezető, intézetigazgató-helyettes

 

Edzéstudományi Tanszék

Dr. habil. RÁTGÉBER László egyetemi docens, tanszékvezető

 

Fizioterápiás Tanszék

Dr. SCHMIDT Béla PhD főiskolai tanár, tanszékvezető

 

Klinikai Szakgyógytorna és Mozgásrehabilitációs Tanszék

Dr. habil. JÁROMI Melinda egyetemi docens, mb. tanszékvezető, intézetigazgató-helyettes

 

Sportfizioterápiás Tanszék

Dr. habil. MOLICS Bálint egyetemi docens, tanszékvezető

 

Sporttudományi Tanszék

Dr. habil. MORVAY-SEY Kata egyetemi docens, tanszékvezető

 

HAGYOMÁNYOS KÍNAI ORVOSLÁS KONFUCIUSZ INTÉZETE

Prof. dr. BETLEHEM József egyetemi tanár, magyar igazgató, intézetigazgató, innovációs dékáni megbízott, általános. stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes

Prof. dr. Wang Zhijiang kínai igazgató

 

SÜRGŐSSÉGI, EGÉSZSÉGPEDAGÓGIAI ÉS ÁPOLÁSTUDOMÁNYI INTÉZET

Prof. dr. BETLEHEM József egyetemi tanár, magyar igazgató, intézetigazgató, innovációs dékáni megbízott, általános. stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes

KARAMÁNNÉ dr. habil. PAKAI Annamária egyetemi docens, mb. intézetigazgató helyettes

 

Ápolástudományi Tanszék

Dr. Pusztai Dorina PhD, adjunktus

 

Egészségpedagógiai és Sürgősségi Alapozó Tanszék

Dr. habil. DEUTSCH Krisztina PhD, egyetemi docens, tanszékvezető, szakfelelős

 

Oxyológiai, Sürgősségi Ellátási Tanszék

Dr. Pandur Attila PhD, adjunktus, tanszékvezető, mb. Egészségtudományi Humánpáciens Szimulációs Központ szakmai fejlesztésért felelős

  

TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI ÉS DIETETIKAI INTÉZET

Prof. dr.  VERZÁR Zsófia, egyetemi tanár, intézetigazgató, klinikai oktatásért és gyakorlatokért felelős dékáni megbízott

GUBICSKÓNÉ dr. KISBENEDEK Andrea PhD adjunktus, tanszékvezető, intézetigazgató-helyettes

 

Dietetikai Tanszék

GUBICSKÓNÉ dr. KISBENEDEK Andrea PhD adjunktus, tanszékvezető, intézetigazgató-helyettes

 

Élelmiszer- és Táplálkozástudományi Tanszék

UNGÁR Tamás Lászlóné dr. POLYÁK Éva adjunktus, tanszékvezető

 

Integratív Medicina Tanszék

Dr. habil. SZŐKE Henrik PhD egyetemi docens, tanszékvezető

 

Sport-táplálkozástudományi és Hydratációs Tanszék

 

KUTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEK

Prof. dr. Tóth Miklós egyetemi tanár, kutatóintézetek vezetője

 

ALAPOZÓ EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS ANALITIKAI LABORATÓRIUMI KUTATÓKÖZPONT

 

KOMPLEX SPORT TELJESÍTMÉNYDIAGNOSZTIKAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS KUTATÓKÖZPONT

Dr. MELCZER Csaba adjunktus, mb. kutatóintézet vezető

 

REAL WORLD & BIG DATA EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI KUTATÓKÖZPONT

 

LIVING LAB ALAPÚ SMARTCARE KUTATÓKÖZPONT

 

Egészségtudományi Humán Páciens Szimulációs Központ

Dr. BÁNFAI Bálint adjunktus, mb. vezető

Dr. PANDUR Attila adjunktus, mb. szakmai fejlesztésért felelős