magyar | english

Tudományos Diákkör

Kontaktszemélyek

Témák

Konferenciák

Aktuális rendezvény

Dékáni pályamunka

Letölthető dokumentumok

Pályázati lehetőségek hallgatóknak

 

Tudományos Diákkör - Bemutatkozás

 

A TDK célja a hallgatók bekapcsolása a Kar szervezeti egységeinek oktató, elméleti és gyakorlati kutatómunkájába, betegellátó tevékenységébe; szakmai nyilvánosság és megítélés biztosítása; az egyéni vagy kollektív eredmények hasznosításának elősegítése. A tantervi anyagot meghaladó tudományos igényű önképzést szolgálja, valamint hozzájárul a felsőfokú egészségügyi képzés szakmai színvonalának emeléséhez.

A TDK munka keretében a hallgatók elsajátíthatják a tudományos kutatás alapelemeit egy adott szakterületen.

A TDK munka tulajdonképpen a részt vevő hallgató és közreműködő konzulens/ek (TDK-s témavezető/k) tudományos kutatási együttműködése.

A Diákkör szervezeti működését kari szinten a TDK elnökség, képzési központok szintjén a képzési központ TDK felelős oktatója koordinálja.

TDK tevékenységet folytathat minden hallgató, aki első tanulmányi évét sikeresen befejezte. A hallgató felvételét TDK jelentkezési lap kitöltésével kéri. A jelentkezési lapot a témavezetők aláírását követően a Tanulmányi Csoportoknál kell leadni.


A TDK munkát végző hallgatók tanulmányi és egyéb kedvezményei:

 • Az előadások és kivételes esetben a gyakorlatok látogatása alól órakedvezmény biztosítható, melyet a hallgató kérésére az érintett tantárgy oktatója adhat meg, figyelembe véve a TDK elnökének és azon tanszék/tanszéki csoport/intézet vezetőjének véleményét, ahol a hallgató TDK-sként dolgozik.

 • Ha a hallgató az egyetem rektora által kiírt pályázaton Tudományos Diákköri pályamunkával díjat nyert (kiemelt I., II. vagy III.), azt szakdolgozatként is elismerik. A hallgatóknak csak vitakészségét bizonyítandó kell a pályamunkát szóban megvédeniük.

 • Azon hallgatóknak, akik az országos TDK konferencián előadást tartottak, és I., II. vagy III. helyezést értek el, a szakdolgozatot szóban sem kell megvédenie, azt automatikusan jeles szakdolgozatként fogadják el.

 • Elsőbbséget élveznek:

  • a köztársasági ösztöndíj;

  • valamint a demonstrátori ösztöndíj odaítélésénél;
  • a kari állások betöltésénél.

 • A Hallgatói Önkormányzat minden évben pályázatot ír ki a TDK tevékenység támogatására.