magyar | english

A Kormány tájékoztatója a nyelvvizsga hiányában át nem vett oklevelek ügyintézéséről

2020. ÁPRILIS 22. Hírek Kari hírek

Az új koronavírus által okozott járvány az egész világot, így hazánkat is sújtja. A Kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a magyar emberek egészségét és életét.


A magyar emberek egészségének és életének megóvása mellett a Kormány kiemelten fontosnak tartja a vírus által okozott gazdasági károk enyhítését, a munkahelyek megőrzését, a munkahelyteremtést, a gazdaság beindítását, ezért Gazdaságvédelmi Akciótervet dolgozott ki.

 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv munkahelyteremtési programjának részeként valamennyi hallgató/volt hallgató mentesül az előírt nyelvvizsga kötelezettség teljesítése alól, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz, vagy tett, de az oklevél megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát nem tette le.

 

A mentesség érvényes a régi főiskolai és egyetemi képzésekre, a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre, a mesterképzésre és az osztatlan képzésre is. A mentesség akkor is érvényes, amennyiben az adott képzésen esetleg több nyelvvizsga megléte az előírás, vagy felsőfokú, illetve szakmai nyelvvizsga van előírva.

 

Egyes esetekben – különösen a régebben záróvizsgázottak esetében – szükség lehet az oklevél kiállításhoz adategyeztetésre, mivel az oklevél közokirat, ezért csak az aktuális adatokkal kerülhet kiállításra. Az adategyeztetésben kérjük szíves együttműködésüket!

 

Tisztelettel:

Prof. Dr. Bódis József
felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár
Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

A Pécsi Tudományegyetem tájékoztatója a nyelvvizsga hiányában át nem vett oklevelek ügyintézéséről

 

A Kormány Gazdaságvédelmi Akciótervének munkahelyteremtési programja részeként valamennyi hallgató/volt hallgató mentesül az előírt nyelvvizsga kötelezettség teljesítése alól, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz, vagy tett, de az oklevél megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát nem tette le.

 

A PTE megkezdte a szükséges nyomtatványok beszerzését, így amint azok megérkeznek, és az adategyeztetés sikeresen lezárul, haladéktalanul kiállítjuk és postázzuk az oklevelet. Az oklevél elkészültéről és a postázásról értesítést küldünk az Ön által megadott, jóváhagyott email címre.

 

Kérjük, hogy amennyiben sikeresen záróvizsgázott a Pécsi Tudományegyetem (PTE) valamely szakán, de nyelvvizsga hiányában nem kapta meg oklevelét, kezdje meg az adategyeztetést, az alábbi módokon.

 

Az adategyeztetéshez szüksége lesz a személyi igazolványának, lakcímkártyájának, érettségi bizonyítványának/vagy alapképzéses oklevelének, szakirányú továbbképzés esetén bemeneti oklevelének fényképére vagy szkennelt képére.

 

A PTE volt és jelenlegi hallgatói számára két lehetőség áll rendelkezésre:

  • Amennyiben ismeri a NEPTUN Tanulmányi Rendszerhez a belépési adatait (EHA, vagy Neptun kód és Jelszó), akkor a neptun.pte.hu oldalon a hallgatói webre belépve a kérvények menüponton kezdeményezheti az adategyeztetést.

 

Belépési segédlet link: https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/adategyeztetesi_kerelem_elerese

  • Amennyiben nem emlékszik a belépési adataira, akkor a neptun@etk.pte.hu email címre megküldött email-ben kell kérvényeznie a belépéshez szükséges jelszót, A neptun@etk.pte.hu email címre megküldött email-ben fel kell tüntetnie az EHA/Neptun kódját (amennyiben emlékszik rá), a nevét, anyja nevét, születési helyét és időpontját, valamint a szakot, amely szakon záróvizsgát tett.

 

A járványügyi helyzet végéig postai úton küldjük meg az okleveleket. Tekintettel arra, hogy Karunk hallgatóinak az oklevél átvételét megelőzően esküt kell tenniük, az oklevél postai úton történő megküldésére kizárólag abban az esetben van lehetőségünk, amennyiben a hallgató a kézjegyével ellátott esküokmányt is megküldi a Kar számára (letölthető: . http://www.etk.pte.hu/oktatas/letoltheto-dokumentumok/to-nyomtatvanyok )

 

Az Oktatási Hivatallal és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen azon dolgozunk, hogy az oklevelek kiállítása minél gördülékenyebben megvalósuljon.

 

Kérdés esetén kérjük, forduljon a Tanulmányi Osztály/Hivatal kollégáihoz.

 

Tisztelettel:

Bertáné Antal Marianna
mb. tanulmányi osztályvezető