magyar | english

Áttételesen érvényesülő hatások a XXV. Kari Tudományos Diákköri Konferencia tükrében

2019. JÚNIUS 27. Hírek Kari hírek

Kedves Andrásnak hívnak, és a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Pécsi Képzési Központ I. évfolyamos egészségügyi menedzser MSc. hallgatójaként immáron több mint 5 éve vagyok aktív tagja az Egészségtudományi Kar Tudományos Diákkörének.


Egy olyan szakmailag elhivatott közösség tagjaként, ami kiemelt figyelemmel kíséri a tehetséggondozást, nem csak közvetlenül a Tudományos Diákkör által biztosított privilégiumokat élvezhettem, mint támogatott konferencia részvételek akár előadóként, akár poszter bemutatással, esetlegesen tanulmányutakon való részvétel, azok szervezése, hanem a tágabb értelemben vett szakmai fejlődést is segítette. A három főbb pont a következő:

  • „Önéletrajz-boost”

Fiatal pályakezdőként az elhelyezkedés napjainkban nehezebbé vált, mint valaha. Szakmai tapasztalat híján, a betölteni kívánt pozíciókra elkészített önéletrajzok tartalma, egyetemen végzett tevékenységekkel felértékelődhet, ennek tükrében javasolt lehet Tudományos Diákköri Konferencia részvétel feltüntetése, ami előnyökhöz juttathatja pályázót.

  • Kapcsolati tőke

A Tudományos Diákköri Konferencia olyan garancia egy közösségre, ahol adott kar tudomány iránt elkötelezett tagjai oszthatják meg gondolataikat. Ezek az emberek valami többet, valami mást keresnek, ami hosszú távon sok esetben abban teljesedik ki, hogy egyes szakterületek kiváló kutatói, fejlesztői, vezetői nagyobb eséllyel kerülnek ki ilyen és ehhez hasonló „műhelyekből”. Nem utolsó sorban itt köttetett baráti kapcsolatok végig kísérhetik hallgató életét.

  • Szakmai spektrum

Meglátásom szerint a Tudományos Diákköri lét és a TDK konferenciai részvétel nem pusztán egy tudományos útvonalat jelöl ki, hanem egyfajta nézőpontot, prioritásrendszert határozhat meg a tagoknak, ami később egy teljesen más szemléletmódot jelent a munkaerőpiacon.

Összességében azt tapasztalom, hogy számomra a többszörös kari Tudományos Diákköri Konferenciákon (TDK) szerzett különdíjak és első helyezések (2016, 2017, 2018, 2019), valamint az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK) elért első helyezés és részvétel (2017, 2019) befektetett energiaként többszörösen térült meg. Személy szerint sokat kaptam ettől a TDK tagságtól, és mindenkit buzdítanék a Tudományos Diákköri Konferencia részvételre.

 

Projekt azonosító száma: NTP-HHTDK-18-0043

Projekt címe: PTE ETK XXV. Tudományos Diákköri Konferencia és Meghallgatás 2019.

 

Kedves András s.k.