magyar | english

IN MEMORIAM - DR. TÁRNOK FERENC

2024. JÚLIUS 1. Hírek Kari hírek

Elhunyt dr. Tárnok Ferenc nyugalmazott főorvos, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának emeritus professzora. 


Megrendülten tudatjuk a volt kollégákkal, barátokkal és mindenkivel, aki ismerte és szerette, hogy dr. Tárnok Ferenc életének 83. évében elhunyt. 

1941-ben Dombóváron született, középiskolai tanulmányait Nagykanizsán a Landler Jenő Gimnáziumban végezte. 1965-ben szerzett orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Az egyetem után, 1965 és 1969 között, a POTE Biokémiai Intézetében egyetemi tanársegédként dolgozott. Ezután, 1969-1987 között, a POTE I. sz. Belgyógyászati Klinikáján először klinikai tanársegéd, majd adjunktusi beosztásban tevékenykedett, meghatározó szerepe volt a klinika endoszkópos laboratóriumának kialakításában. 1987-tól 2006-ig a Zala Megyei Kórház II. sz. Belgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa volt. Fő szakterülete a gasztroenterológia, és az emésztőszervek endoszkópos vizsgálatai. 

 

1990. óta állt kapcsolatban a POTE Egészségügyi Főiskolai Kar Zalaegerszegi Képzési Központjával, kezdetben mint a Gyógytornász Szak belgyógyászat, élettan és kórélettan tantárgy oktatója, majd 1993-tól a Diplomás Ápoló Szak vezetője. 1994-ben főiskolai tanári kinevezést kapott. 2000-2002 között a PTE EFK Ápolástani Tanszék, 2002-től a Zalaegerszegi Képzési Központ Ápolástani Tanszéki Csoport vezetője volt. Oktatómunkája során az élettan és belgyógyászat tantárgyak oktatását magas színvonalon, nagy odafigyeléssel végezte. Aktív szerepet vállalt a négyéves nappali, majd levelező Diplomás Ápoló képzés curriculumának elkészítésében is. Elkötelezett volt az oktató kollégák mentorálásában is, támogatta az egyetemi tanulmányaik befejezését, a doktori programba való belépést, önálló kutató munkájuk végzését és a postgraduális képzést nyújtó pályázatok benyújtását. Külön büszke volt a tanítványaiból kinevelt fiatal egyetemi oktatókra. Tagja volt a PTE ETK Tanári Testületének, a PTE ETK Kutatási és Fejlesztési Bizottságának és a PAB Orvosi Szakbizottság Ápolási Munkabizottságának is. 2012-től professor emeritus címet viselte.

1968-ban laboratóriumi szakorvosi, 1972-ben belgyógyász, majd 1990-ben gasztroenterológus szakorvosi vizsgát tett. 1996-ban megkapta a "Magyar Diabetes Társaság Diabetológusa" címet. 1986-ban tudományos doktori (PhD) címet szerzett, tézisének címe "A nyombélfekély kezelésében alkalmazott gyógyszerek klinikai és állatkísérletes vizsgálata". Tagja a Magyar Belgyógyász Társaságnak (MBT), a Magyar Diabetológiai Társaságnak (MDT) és tiszteletbeli vezetőségi tagja a Magyar Gasztroenterológiai Társaságnak (MGT), az Endoszkópos Szekció titkára is volt egy periódusban. 2006-ban az MGT Pro Optimo Merito in Gastroenterologia díjában, 2007-ben az MGT Endoszkópos Szekciójának Friedrich László emlékérem kitüntetésében részesült. 

Búcsúztatása 2024. július 19-én 12 órakor lesz polgári szertartás szerint a Pécsi Köztemető Urnacsarnokában.


Emlékét szívünkben megőrizzük!