magyar | english

LÉGY TE IS HELPER/ A 2024/2025. TANÉVBEN

2024. MÁJUS 14. Hírek Kari hírek

LÉGY TE IS HELPER/ A 2024/2025. TANÉVBEN

A PTE ETK HELP Irodája meghirdeti pécsi székhelyére a HELPer programot és pályázatot.

A program célja, hogy a hallgatók szervezett keretek között támogassák, segítsék egymást.

KIK AZOK A HELPEREK?

A HELPerek olyan hallgatók, akik az adott kurzus tananyagát magas színvonalon elsajátították, értik, szeretik és képesek a tananyag elmagyarázására társaiknak.

Az HELPerek által ellátandó feladatok:

 • részvétel a HELP Iroda tevékenységében.
 • A HELP Irodától kapott lista alapján érintett hallgatók megkeresése.
 • a vállalt tantárgyból egyéni és vagy kiscsoportos felzárkóztató foglalkozások tartása hallgatótársaknak személyes, vagy online formában.
 • a támogatási folyamatról az érinettekkel szerződést kötni.
 • a megtartott órákról haladási napló vezetése és leadása havonta a HELP Iroda felé.
 • Segítséget nyújtanak a hallgatóknak egyetemi ügyintézésben eligazodni (kreditelimerés, intézeti kérdések, stb),
 • Felismernek elakadásokat (pl.: életvezetési, mentális, stressz, tehát nem iskolai ügyintézési témát érintően)  és ajánlanak hozzá megfelelő segítőt.

A HELPerek vállalják, hogy részt vesznek a HELP Iroda által tervezetten 2024 júniusában szervezett 2 napos képzésen, mely keretében a feladat ellátásához szükséges kompetenciák, képességek fejlesztése történik.

A HELPerek a HELP Iroda közvetítésével kapják meg a felzárkóztatásra jelentkező hallgatók elérhetőségét.

A felzárkóztatásra jelentkezett hallgatóval történt feladatokról rövid haladási naplót vezet a HELPer, melyet minden hónap végén lead elszámolásra a HELP Iroda felé.

A megtartott óraszámok alapján a HELP Iroda elindítja a megbízási díj kifizetését.

A HELPerek díjazása:

Megtartott és megfelelően leigazolt minden megtartott 45 perces foglakozásonként bruttó 4000 Ft a díjazása.

A HELPer képzésben való részvételért 2 kreditpont íródik jóvá a képzést követő szemeszterben.

MAGADRA ISMERSZ?

Az ideális HELPernek:

 • PTE ETK-s aktív vagy passzív hallgatói jogviszonya van,
 • legalább 2 lezárt, érvényes szemesztere van,
 • jó, vagy jeles érdemjegyet szerzett az érintett (megpályázni kívánt) tantárgy(ak) esetében,
 • felhasználói szintű informatikai ismeretekkel bír,
 • jók az előadói képességei szóban és írásban,
 • empatikus, jó kommunikációs készsége, közvetlen a kapcsolata a hallgatókkal,
 • jellemző rá a rugalmasság és terhelhetőség,
 • naprakész ismeretekkel bír az adott tárgyból, és folyamatosan bővíti ismeretszintjét,
 • jellemzi az elérhetőség (heti szinten a szorgalmi időszakban és a vizsgaidőszakban is),
 • jellemzi a szakmai elhivatottság és szervezeti megbízhatóság,

Feltételek a HELPer programba belépéshez:

 • pályázati űrlap online kitöltése (kitöltéséhez kérem, kattintson ide!

Benyújtandó dokumentumok:

Az alábbi anyagokat kérjük egy dokumentumba össze szerkeszteni (word formátumban szerkesztést követően pdf-ben elmentve)

 • Fényképes, min 400, max 1000 karakteres (szóközzel) motivációs levél (melyben a pályázó leírja, hogy miért is szeretne HELPer lenni, mik motiválják, mik a céljai),
 • Legalább egy fő ETK-s hallgató és/vagy kolléga által megfogalmazott (min. 300, max 600 karakteres, szóközzel) és aláírt ajánlás (referenciaként),
 • amennyiben rendelkezik ilyennel (tehát nem kötelező!): a megpályázott feladatellátáshoz kapcsolódó, saját szakmai tevékenységét bemutató portfólió csatolása a pályázathoz (pl. korábbi középiskolai tanulmányi versenyeredmények, egyetemi és azon kívüli szakmai tevékenységek, szakkollégiumi, TDK tevékenységek igazolása, nyelvvizsga, stb),
 • utolsó 2 félév súlyozott átlagáról Neptun képernyőfotó csatolása
 • megpályázott tárgyak teljesítéséről Neptun képernyőfotó csatolása

Az elbírálásnál előnyt jelentenek (de nem kötelező feltétel a pályázat elnyeréséhez):

 • korábbi sikeres demonstrátori, mentori tevékenység,
 • aktív részvétel a szakkollégium, TDK munkájában,
 • konferencia előadás, publikáció megléte,
 • HÖK referensi munka,
 • Gólyatréning csoportvezetői tevékenység,
 • A HELP Iroda által szervezett kurzust már teljesített (Pl.: Stresszemntesítő, Mentőöv, Szeretetkert, Relaxáció, Autogén tréning, EMK),
 • egyéb elismerés, díj, tanfolyam (HÖK, szakmai, sportszervezetek, közéleti elismerések, stb) (prezentációtechnika, coaching, kommunikációs, mentori, tréneri, informatikai, elsősegélynyújtó, vöröskereszt, stb képzések)

A HELPerek kinevezése visszavonásig érvényes.

Amennyiben a pályázó a fentiekkel rendelkezik, úgy a kötelezően csatolandó dokumentumok végére kérjük az igazolások csatolását, vagyis egy egységes pdf elküldését kérjük, mint pályázati anyag.

A pályázatot (mely egy db pdf dokumentum, mely tartalmazza a fentiekben leírtakat) a kar HELP Irodájára kell elektronikusan megküldeni (szkennelve) help@etk.pte.hu címre. A tárgy rovatba kérem megjelölni: „HELPer Pályázat – pályázó neve”.

Fontos! A pályázónak ezen felül a pályázati úrlapot is ki kell tölteni (google form) https://forms.gle/o5rCJxbjjeGnzSKW8

A pályázat beérkezésének határideje: 

2024. május 27. (hétfő) 12:00 óra

(határidőn túl beérkezett pályázatot nem áll módunkban elfogadni)

A rangsorolást a HELP Iroda végzi.
A programba azon hallgatók kerülhetnek be, akiket az adott tárgyat oktató kolléga is támogat. Az oktatói jóváhagyás beszerzéséről a pályázati feltételeknek megfelelő hallgatók esetében a HELP Iroda gondoskodik.

A pályázatok elbírálása 2024. május 31.  Ezt követően valamennyi pályázó értesítést kap az elutasításról, vagy pozitív elbíráslás esetén a 2 napos felkészítő tréning részleteiről.

A 2024/2025-ös tanéve kiírásra kerül a Demonstrátori Ösztöndíj pályázat is. Az azt elnyerő hallgatók feladatkörének része ezen pályázatban foglat tevékenység is.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázaton nyertes hallgatók nem feltétlenül kapnak megbízást (lehetőséget hallgatókkal való foglakozásra). Ez annak lesz a függvénye, hogy a tanév folyamán milyen hallgatói igény merül fel mentorálásra!

Nem kerülnek rangsorolásra azok a pályázatok, amelyek formai hiányosságokat tartalmaznak, illetve nem vehetők figyelembe azok a tanulmányi, szakmai és egyéb tevékenységek, amelyek hiteles dokumentumokkal nem kerülnek alátámasztásra.

Pécs, 2024. május 14. 

 

Prof. dr. ÁCS Pongrác
egyetemi tanár,
dékán