magyar | english

Mészáros Lázár-ösztöndíj pályázat

2024. MÁJUS 16. Hírek Kari hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

honvédelmi ösztöndíjra

 

A honvédelmi miniszter egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII.11.) HM utasításában foglaltak: alapján, a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlásához szükséges, a katonai oktatást folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében, Mészáros Lázár-ösztöndíj pályázat kerül meghirdetésre. 

 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be:

  1. a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében, vagy osztatlan képzésében tanulmányokat folytató, vagy iskolai rendszerű, nappali munkarendű szakképzés keretében a Szakmajegyzékben szereplő, államilag elismert szakmák közül a honvédelmi szervezeteknél rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges, alábbi táblázatban foglalt szakképzettséget megszerző személy,
  2. vagy iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű, vagy távoktatásos formában, a Szakmajegyzék szerinti szakképzések közül honvédelmi szervezetnél rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges ezen ösztöndíjprogram szerinti hiányszakmára képesítést megszerző személy.

 

A pályázat beérkezési határideje: 2024. június 5.

 

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap