magyar | english

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2022-2023 pályázati kiírása

2022. MÁJUS 20. Hírek Kari hírek

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú mellékletében 
A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzatában foglaltak szerint a kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottság

 

pályázatot hirdet
„NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ”
elnyerésére a 2022/2023. tanévre.

 

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra pályázhatnak azon államilag támogatott/állami ösztöndíjas/állami részösztöndíjas, illetve költségtérítéses/önköltséges teljes képzési idejű alapképzésben, mesterképzésben, vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.

 

A pályázat további feltételei:

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végeztek a 2021/2022-es tanévnek megfelelő oktatási időszakban. A hallgatók teljesítményének értékelésekor a fentieken túl a megjelölt oktatási időszakban teljesített közéleti és egyéb tevékenység is figyelembe vehető.

 

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj egy tanév időtartamára 10 hónapon át adható, havi összege a költségvetési törvény által meghatározott összeg egy tizede (40.000 Ft). Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya, illetve az ösztöndíjra való jogosultság bármilyen okból megszűnik, vagy szünetel, a megszűnést, illetve a szünetelés kezdetét követően az ösztöndíj számára tovább nem folyósítható.

 

A pályázatot a Kar Tanulmányi Osztályára (7621 Pécs, Szepesy u. 1-3.) kell leadni. A borítékon kérem megjelölni: „Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat”. A pályázat beérkezésének határideje: 

 

2022. június 30. (csütörtök) 12.00 óra

(határidőn túl beérkezett pályázatot nem áll módunkban elfogadni)

 

A pályázat részei:

  • hiánytalanul kitöltött pályázati lap (a nyomtatvány a letölthető innen),
  • tanulmányi, szakmai, közéleti és egyéb tevékenységet alátámasztó hiteles dokumentumok,
  • tanszékvezetői, vagy intézetigazgatói írásos támogató nyilatkozata.

 

A rangsorolást a Kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottság végzi. Nem kerülnek rangsorolásra azok a pályázatok, amelyek formai hiányosságokat tartalmaznak, illetve nem vehetők figyelembe azok a tanulmányi, szakmai, közéleti, sport- és egyéb tevékenységek, amelyek hiteles dokumentumokkal nem kerülnek alátámasztásra. (Az értékelési szempontrendszer letölthető innen.) A rangsorolás legkésőbb 2022. július 6-án megtekinthető a Kar honlapján.
 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a PTE Térítési és Juttatási Szabályzat 5. § (1) bekezdése szerint a hallgató a Pályázati és Ösztöndíj Bizottság által meghatározott juttatásokkal szemben a közléstől, illetve a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül fellebbezéssel élhet a Kar vezetőjénél, azaz legkésőbb 2022. július 13-ig. A fellebbezések elbírálást követően a végleges Kari rangsorolás legkésőbb 2022. július 20-án megtekinthető a Kar honlapján. Az ösztöndíj odaítéléséről a végső döntést az oktatásért felelős miniszter hozza meg.

 

Pécs, 2022. május 19.

 

A PTE ETK
Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága