magyar | english

Oktatói mentor toborzó

2024. JÚNIUS 11. Hírek Kari hírek

Pályázati felhívás a PTE ETK 2024/2025. tanévi oktatói mentor programjába

A HELP Iroda meghirdeti a PTE ETK pécsi székhelyére az oktatói mentor programot és pályázatot.

A program célja, hogy a hallgatók szervezett keretek között kapjanak oktatói korrepetálást/támogatást, egyéni vagy kicsoportos formában, támogatva a hallgatói zavartalan előmenetelt és tantárgyi teljesítést.

 

Az oktatói mentor által ellátandó feladatok

 

 • A vállalt tantárgyból egyéni és vagy kiscsoportos felzárkóztató foglalkozások tartása hallgatóknak személyes formában, melynek időtartama: 1-4 alkalom, alkalmanként 45 perc.
 • A támogatási folyamatról az érinettekkel szerződést kötni (biankó szerződés segítségével).
 • A megtartott órákról haladási napló vezetése és leadása a folyamat végén a HELP Iroda felé.
 • Ismerjenek fel elakadásokat (pl.: életvezetési, mentális, stressz) és indokolt esetben ajánlanak hozzá megfelelő szakértői segítőt (HELP Irodán keresztül).

 

A mentorálási folyamatról:

 1. A pályázaton nyertes mentoroktatók bekerülnek a HELP Iroda adatbázisába.
 2. A beérkező hallgatói igény esetén a HELP Iroda kérdez rá a mentoroktatóknál, hogy van-e szabad kapacitása a hallgató fogadására. Igenlő válasz esetén a HELP Iroda elküldi a hallgató részére az oktató elérhetőségét és a hallgató felelőssége a kapcsolatfelvétel és az időpont egyeztetése a mentoroktatóval.
 3. Az első találkozáskor megtörténik a szerződéskötés a mentoroktató és a hallgató között. A biankó szerződést az oktató tölti 2 példányban és íratja alá a hallgatóval. Ebből az egyik példány a hallgatóé, másik az oktatóé.
 4. Az első hallgatói kiközvetítéssel egyidőben a HELP Iroda bekéri az érinett mentoroktatótól a megbízási szerződés kötéséhez szükséges adatokat, melyet továbbít a kari gazdálkodási referens felé intézkedésre.
 5. A mentoroktató minden alkalommal vezeti a Haladási Naplót, melyben feltüntetésre kerül az óra dátuma, feldolgozott téma rövid megnevezése, valamint a mentorált és a mentoroktató aláírása.
 6. A folyamat végén a mentoroktató átadja a Haladási Napló eredeti példányát a HELP Iroda részére, melyet követen a HELP Iroda elindítja a megbízási díj kifizetését.

 

Az oktatói mentorok díjazása:

Megtartott és megfelelően leigazolt minden megtartott 45 perces foglakozásonként bruttó 8000 Ft a díjazás.

A mentorálásért nem jár TÉR pont, illetve nem számítható be a kontaktóraterhelésbe!

A mentor adatbázisba való bekerülés a 2024/2025 tanévre vonatkozik.

 

A pályázat menete

A pályázathoz kérjük töltse ki a google űrlapot (kitöltéséhez kérem kattintson ide: https://forms.gle/vNUm2qLMr3oPUVj37)

 

A kért adatok:

 •  
 • telefon, e-mail cím,
 • tantárgy(ak) megnevezése, amiből vállal mentorálást,
 • Kérjük max 1000 karakterben (szóközzel) írja le, hogy mi motiválja, hogy részt vegyen a mentorprogramban.
 • Milyen további területen tudna/szeretne támogatást nyújtani a hallgatóknak a tantárgyi korrepetáláson kívül? (egyéb, a tantárgyi korrepetáláson túlmenően felkínált támogatási lehetőség, mely a mentor kompetencia körébe tartozik képzettségei lapaján. Pl.: dietetikai tanácsadás, gyásztanácsadás, sportpszichológiai tanácsadás, coaching, stb. Nem kötelező megadni.

 

A pályázat beérkezésének határideje:

2024. június 21. (péntek) 8:00 óra

(határidőn túl beérkezett pályázatot nem áll módunkban elfogadni)

 

A pályázatok elbírálása 2024. június 28. Ezt követően valamennyi pályázó értesítést kap.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázaton nyertes oktatók nem feltétlenül kapnak megbízást (lehetőséget hallgatókkal való foglakozásra). Ez annak lesz a függvénye, hogy a tanév folyamán milyen hallgatói igény merül fel mentorálásra!

Pécs, 2024. június 11. 

 

Prof. dr. ÁCS Pongrác
egyetemi tanár,
dékán