magyar | english

Szakmai tapasztalatok a XXV. Kari Tudományos Diákköri Konferencián

2019. JÚNIUS 27. Hírek Kari hírek

Projekt azonosító száma: NTP-HHTDK-18-0043

Projekt címe: PTE ETK XXV. Tudományos Diákköri Konferencia és Meghallgatás 2019.


A PTE ETK XXV. Kari TDK konferenciája 2019.05.10-11-én, Zalaegerszegen került megszervezésre. 139 hallgató nyújtott be összefoglalót. A verseny 12 szekcióban zajlott le, melyek a következők voltak: Csecsemő és kisgyermeknevelő szekció, Ápolástudományi szekció II., Dietetika szekció, Táplálkozástudományi szekció, Orvosi Laboratóriumi diagnosztika szekció, Ápolástudományi szekció I., Fizioterápia – Sportfizioterápia szekció, Rekreáció és sporttudományi szekció, Mentőtiszt szekció, Egészségtudományi szekció – Védőnői és prevenciós alszekció, Diagnosztikai képalkotás alapjai szekció, Diagnosztikai képalkotás klinikai alkalmazások szekció. Hogy mennyire pozitív hatást gyakorolt a hallgatókra a TDK Konferencia lehetősége azt jelzi, hogy angol nyelvi képzésben részt vevő ápoló hallgatók is részt vettek 4 elhangzott előadással. Minden szekcióban 1 db első 1 db második és 1db harmadik helyezést adott ki a szakmai bíráló bizottság, mely 4 fő oktatóból és egy fő HÖK által delegált hallgatói tagból állt. A zsűri munkájában összesen 48 fő oktató és 12 fő hallgató vett részt. Minden szekció esetén különdíjak (HÖK különdíj) és elismerések (Támogatói elismerés) kiosztására is sor került. A TDK hallgatók munkáját 79 témavezető segítette. TDK konferencián igen népszerű volt hallgatóink, oktatóink és vendégeink (középiskolai diákok: 5 fő, tanárok: 2 fő) körében, a résztvevők száma 2019. május 10-én 341 fő, május 11-én 261 fő volt.

 

A program:

2019. május 10. (péntek)

8:00 – folyamatos

Vendégek fogadása, regisztráció
ZalaZone Járműipari Tesztpálya – Fogadóépület

9:30 – 10:00

Zsűri ülése
ZalaZone Járműipari Tesztpálya – Fogadóépület

10:00 – 10:30

Ünnepélyes megnyitó
ZalaZone Járműipari Tesztpálya – Fogadóépület

11:00-17:00

Szekcióülések
ETK Zalaegerszegi Képzési Központ

13:00-15:30

Ebéd
Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ

17:00-18:00

Zsűri értékelő megbeszélés
ETK Zalaegerszegi Képzési Központ

19:00-23:00

Fogadás és műsor
Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ

2019. május 11. (szombat)

8:00-9:00

Reggeli a hallgatók, segítők részére

9:00 – folyamatos

Vendégek fogadása, regisztráció
ZalaZone Járműipari Tesztpálya – Fogadóépület

10:00 – 11:00

Tudományos Ülés
Üléselnök: dr. habil. Betlehem József egyetemi tanár
10:00 Prof. dr. Tóth Miklós egyetemi tanár
Fizikai aktivitás, sport és egészségi állapot
10:30 - Vass Dezső kutató, klinikai mérnök
Okostechnológiák és eszközök alkalmazása az egészségügyben

11:00 – 11:15

 

Rózsás Zoltán oktatási és K+F koordinátor
Járműipari tesztpálya bemutatása

11:15 -

Eredményhirdetés

12:30 – 13:30

Ebéd
Járműipari tesztpálya aula

 

Köszönjük a hallgatók felkészülését, a témavezetők és a bíráló bizottságok tevékenységét. Köszönjük a Zalaegerszegi Képzési Központ vezetőjének (Dr. Császár Gabriella), tanárainak, és minden munkatársának kiváló és áldozatos munkáját, amellyel hozzájárult a XXV. Kari TDK konferencia sikeréhez.

 

Külön köszönet Dr. Tóth Miklós professzor úrnak és Vass Dezső vezető kutatónak a lenyűgöző tudományos előadásukért!

 

Ebben az évben először vontunk be középiskolás diákokat is, akik nagyon érdeklődőek voltak, szívesen fogadták a lehetőséget a tudományos élettel kapcsolatos előtanulmányok folytatására. A képzés során elsajátításra került ismereteket már a TDK konferencián többen (3 fő) be tudták mutatni. A képzés módszertanával kapcsolatosan a tapasztalatunk az, hogy inkább a tréningszerűen megszervezett alkalmakat részesítették előnyben a diákok. Ezen alkalmakon aktívan, igen szívesen kapcsolódtak be a feladatokba, szívesen osztották meg eddigi tapasztalataikat is. Összességében elmondható, hogy mind a képzési, mind a mentorálási feladatok sikeresen zajlottak le, a diákok igen aktív részvételével.

Ismét lehetőségünk volt szakkönyvek beszerzésére. Összesen 9 db (angol és magyar nyelvű) szakkönyvet szereztünk be a pályázat segítségével, melyek főként a Dietetikus és a Gyógytornászhallgatók felkészülését segítetheti elő.

 

Prof. Dr. FIGLER Mária
egyetemi tanár
dékáni megbízott, TDT elnök

 

Dr. HOCK Márta
adjunktus
TDK Kari Koordinátor