magyar | english

Új Nemzeti Kiválósági Program a 2023/24-es tanévre vonatkozóan

2023. MÁJUS 19. Hírek Kari hírek

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (továbbiakban: Minisztérium) által kiírásra került az Új Nemzeti Kiválósági Program a 2023/24-es tanévre vonatkozóan.

A friss pályázati kiírások a pályázat hivatalos honlapján és a PTE honlapján is megtalálhatók:

https://www.unkp.gov.hu/palyazatok

https://tehetseg.pte.hu/palyazat/uj_nemzeti_kivalosag_program_palyazati_kiiras_20232024_es_tanevre

 

A PTE HSZK Tehetséggondozó Iroda munkatársaival jelenleg is dolgozunk a PTE ÚNKP elektronikus pályázati felületének aktualizálásán, a pályázók 2023. május 22-től nyújthatják be pályázataikat.

A pályázat bírálatához kapcsolódó kari teendőket a 6/2021. számú rektori és kancellári együttes utasítás az Új Nemzeti Kiválóság Program intézményi szakmai és operatív lebonyolítási feladataival kapcsolatos eljárásrendről tartalmazza.

 

A rektor döntési hatáskörébe tartozó pályázati kategóriák (alap-, mester-, osztatlan képzés, posztdoktori, Bolyai+) esetében a kari szakmai bizottságok, az Egyetemi Doktori Tanács elnöke döntési hatáskörébe tartozó pályázati kategóriák (doktori, doktorvárományosi) esetében a tudományterületi szakmai bizottságok készítik el a bírálati anyagokat, olyan módon, hogy a szakértői értékeléseket a szakmai bizottságok véglegesítik (indokolt esetben a szakértői értékeléseket – szakmai indoklással – felülbírálhatják), majd ezen bizottságok elnökei a pontozást és a szöveges értékelést a PTE ÚNKP webrendszerében rögzítik.

 

Kérem közreműködését az 5 fős kari szakmai bizottságok összeállításában, amelyből 4 főt a dékán delegál, míg a hallgatói 1 főt az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat részönkormányzatai delegálnak. A delegálást követően kérem, hogy küldjék meg a részünkre (tehetseg.hszk@pte.hu) a bizottság tagjait, jelölve az elnök személyét, hogy biztosítani tudjuk részükre a bírálathoz szükséges PTE ÚNKP elektronikus felülethez történő hozzáférést. A felületen a 6/2021. számú rektori és kancellári együttes utasításnak megfelelően csak a bizottság elnöke rögzítheti a bizottság döntését.

 

A pályázathoz kapcsolódó határidőket a Minisztérium az alábbiak szerint határozta meg:

  • pályázási időszak: június 15-ig,
  • pályázatok formai ellenőrzése, adategyeztetés az intézménybe felvételiző hallgatók listájáról: június 28-ig,
  • pályázók értesítése a befogadásról, a hiánypótlási felhívások kiküldése: június 28-ig,
  • pályázatok hiánypótlása: július 5-ig,
  • pályázatok kiadása szakértésre: július 11-ig,
  • pályázatok szakértői értékeléseinek beérkezése: augusztus 1-ig,
  • pályázatok rangsorolása, az intézményi ÚNKP támogatási javaslatok elkészítése, intézményi jóváhagyása: augusztus 9-ig,
  • intézményi ÚNKP támogatási javaslatok megküldése a Minisztérium részére: augusztus 11-ig,

 

A Minisztérium döntéséről, az intézményi nyertesek listájáról várhatóan 2023. augusztus 31-ig fog értesítést kapni a Pécsi Tudományegyetem.