magyar | english

Záróvizsga információk 2014 után kezdett hallgatók részére

2021. NOVEMBER 19. Hírek Kari hírek

Kedves (volt) Hallgatók!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 2021/2022. tanév februári záróvizsga időszaka a Karon 2022. február 14-től 2022. április 1-ig tart, melyre a jelentkezés formanyomtatványa az alábbi linkről letölthető:

http://www.etk.pte.hu/public/upload/files/oktatas/zarovizsgara-jelentkezes_2022_02.pdf  

 

A jelentkezési lapot a Tanulmányi Osztálynak legkésőbb 2022. január 12-ig kell elküldeni, ezt követően kerül megküldésre a záróvizsga időpontokkal kapcsolatos részletesebb tájékoztató. A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők részére a záróvizsgán való részvétel térítésköteles. A 10.000.- Ft-os díjat a következő bankszámlaszámra kell elküldeni (11731001-23135378-00000000) és a közlemény rovatba mindenképp fel kell tüntetni a jelentkező EHA/Neptun kódját, illetve hogy „ETK- záróvizsga”. (Azon utalások esetében ahol a jelentkező nem a saját számlájáról utal, hanem más utalja helyette, ott a jelentkező nevét is kérjük feltüntetni) Továbbá a szakjához tartozó Képzési Központ PST kódját is (Pécs esetén 250060; Kaposvár esetén: 250061; Szombathely esetén: 250062; Zalaegerszeg esetén: 250063). Az utalásról szóló bizonylatot kérjük a Tanulmányi Osztályra megküldeni legkésőbb 2022. február 7-ig.

 

A szakdolgozat leadási szándéknyilatkozat (7.1.sz. melléklet) feltöltésének határideje 2021. december 26. (vasárnap)

A szakdolgozat/diplomamunka leadásának határideje: 2022. január 5. (szerda)

 

A késedelmes leadási határidő (kizárólag abban az esetben, ha a késedelmes leadásra vonatkozó kérelem 2022. január 5-ig megérkezik a Tanszékhez/Intézethez és az elfogadásra is kerül): 2022. január 12. (szerda).

A késedelmes leadás esetében a késedelmi díj 1.000.- Ft/munkanap, tehát annyiszor 1.000.- Ft-ot kell befizetni, ahány munkanapot késik a leadással. A befizetés a fent leírtak szerint történik, a közlemény rovatba „ETK-szakdolgozat késedelmes leadás” kerül. A befizetésről szóló bizonylatot a szakdolgozat/diplomamunka feltöltésekor kell a Tanulmányi Osztályra eljuttatni!

 

Tájékoztatom továbbá, hogy A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 59.§ (8) bekezdése rendelkezik a szakdolgozatokkal Neptun Tanulmányi Rendszerben történő feltöltésével kapcsolatban.

(A szakdolgozatot az Egyetem által meghatározott elektronikus formában kell benyújtani. A hallgató köteles a szakdolgozatát, az Egyetem által biztosított elektronikus rendszerbe feltölteni, és ennek megtörténtéről a szakdolgozat benyújtásakor nyilatkozni.

feltöltési videóhttp://www.etk.pte.hu/szakdolgozat

 

A fenti rendelkezés alapján kérem, hogy 2022. január 5-ig, illetve késedelmes leadás esetén legkésőbb 2022. január 12–ig a szakdolgozatát töltse fel a NEPTUN Tanulmányi Rendszerben!

Továbbá a szakdolgozat melléklet file-ban a szakdolgozat könyvtárba szükséges feltölteni az alábbi kitöltött, aláírt nyomtatványokat is:

 

A szakdolgozat/diplomamunka címével, tartalmával, a konzulens személyével kapcsolatos bármilyen módosítás esetén, kérem a Szakdolgozattal/Diplomamunkával kapcsolatos módosítási kérelemhez tartozó formanyomtatványokat (3. és 4. számú melléklet, amely letölthető innen

http://www.etk.pte.hu/oktatas/letoltheto-dokumentumok/szabalyzatok ) kitöltve az illetékes Tanszéken/Intézetnél időben leadni szíveskedjenek!

 

A szakdolgozat/diplomamunka formai követelményeinek listáját az alábbi linken http://www.etk.pte.hu/public/upload/files/letolthetodokumentumok/Tanulmanyi_osztaly/szakdolgozat_formai_kovetelmeny_1_2014_j.pdf  található lista segítségével tudják ellenőrizni, melyet a szakdolgozattal/diplomamunkával nem kell leadni, azonban célszerű és javasolt ez alapján ellenőrizni a leadandó dolgozatot. (Amennyiben minden szempontnál az „igen” kockába lehet bejegyzést tenni, azzal a különbséggel, hogy jelen szabályozás értelmében a szakdolgozat bekötött példányára, valamint CD-re nincs szükség, úgy a dolgozata a Tanulmányi Osztály számára is elfogadható.)

 

Külön felhívom szíves figyelmüket, hogy az 1/2014. sz. dékáni utasítás alapján a KARAKTERSZÁMOT absztrakt, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék, ábrák/táblázatok, egyéb mellékletek, valamint szóköz NÉLKÜL kell figyelembe venni!

 

Továbbá felhívom a figyelmüket az alábbi, a TVSZ 61§ (4) pontban foglaltakban szabályozott végső záróvizsgázási lehetőségekről.

 

„…A tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő hallgatók esetében a hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

Az a hallgató, aki a végbizonyítványt 2020. szeptember 30-ig megszerezte, a hallgatói jogviszony megszűnését követő öt éven belül bármelyik záróvizsga-időszakban a záróvizsga letétele idején érvényes képzési követelmények szerint záróvizsgára jelentkezhetnek.

Az a hallgató, aki a végbizonyítványt 2020. október 1. után szerezte meg, a hallgatói jogviszony megszűnését követő öt éven belül bármelyik záróvizsga-időszakban a záróvizsga letétele idején érvényes képzési követelmények szerint záróvizsgára jelentkezhetnek azzal, hogy a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után záróvizsgára bocsátást a KÁB-tól kell kérvényeznie. A bizottság engedélyében –az időmúlásra tekintettel –rendelkezhet az oklevél minősítésébe beszámító tantárgyak vizsgáinak a megismétléséről.”

Valamint az Egészségtudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 4/B.§ alapján „A szabályzat 61. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kari Kreditátviteli Bizottság engedélyében – az időmúlásra tekintettel – rendelkezhet a szakmailag releváns tantárgyak vizsgáinak megismétléséről.”

 

Amennyiben a szakdolgozat benyújtásával kapcsolatosan bármilyen módosítás történik, úgy haladéktalanul tájékoztatni fogjuk.

 

A Tanulmányi Osztály munkatársai nevében is sikeres záróvizsgát kívánva,

 

Tisztelettel:

 

Dr. habil. ÁGOSTON István s.k.

egyetemi docens,

dékáni megbízott