magyar | english

Dékáni pályamunka kiírás

2022. AUGUSZTUS 11. Hírek Pályázatok

Benyújtással kapcsolatos információk:
A dékáni pályamunka alaki-, formai és tartalmi követelményei és benyújtásának módja azonos a szakdolgozat vonatkozásában 5/2008-as ill. 1/2014-es dékáni utasításban meghatározott követelményekkel.

 

Benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31. 12 óra 

A benyújtás módja: a pályázatot és valamennyi szükséges dokumentumot a kar Tanulmányi Osztályára kell elektronikusan megküldeni (szkennelve) info@etk.pte.hu címre. A tárgy rovatba kérem megjelölni: „Dékáni Pályamunka Pályázat”.


A hallgató köteles elektronikusan leadni:

 • kísérőlevél, melyben szerepel 
  • a pályázó neve,
  • szak/szakirány megnevezése,
  • Neptun kódja
  • beküldött anyagok tételes felsorolása,
  • valamint (ha van) (O)TDK helyezése,
  • (ha van) első szerzős, nemzetközi, impakt faktorral minősített folyóiratban megjelentetett közlemény másolata
 • word formátumban a dékáni pályamunka absztraktja (az 5/2008. sz. dékáni utasítás alapján készített pályamunkák esetében)
 • pdf formátumban a dékáni pályamunka absztraktja (az 5/2008. sz. dékáni utasítás alapján készített pályamunkák esetében)
 • word formátumban a dékáni pályamunka
 • pdf formátumban a dékáni pályamunka


A hallgatói tudományos tevékenység (TDK) dékáni pályamunkaként történő beadásának előfeltételei az alábbi három pont egyikének teljesülése:

 • A hallgató az adott tudományos kutatási témáját és eredményeit szakdolgozatként megvédte, mely eljárás során az opponensi értékelés, valamint a védés külön-külön egyaránt jeles érdemjeggyel zárult.
 • A hallgató az adott tudományos kutatási témájának és eredményeinek bemutatásával a kari Tudományos Diákköri Konferencián első, második vagy harmadik helyezést ért el.
 • A hallgató az adott tudományos kutatási témáját és eredményeit első szerzős, nemzetközi, impakt faktorral minősített folyóiratban megjelentetett közleményben mutatta be az adott témában az alábbiak szerint:
 • nemzetközi impakt faktorral minősített tudományos folyóiratban, vagy nemzetközi impakt faktorral jegyzett, hivatkozható absztrakttal rendelkező tudományos konferencia előadójaként.


Elbírálás menete:

A Dékáni Pályamunka pályázat keretében beadott hallgatói tudományos munkák formai és egyéb, az 5/2008-as ill. az 1/2014-es Dékáni Utasításban meghatározott feltételeinek meglétét a Tanulmányi Osztály ellenőrzi.

A pályamunkákat a kar dékánja által felkért két opponens értékeli. Az opponensek közül az egyik opponens elsődleges feladata a pályamunka kutatásmódszertani és biostatisztikai színvonalának mérlegelése.

Az opponensek a pályamunkát a kézhezvételtől számítva 2 héten belül értékelik. Ha a két értékelő bármelyike dékáni pályamunkaként nem javasolja elfogadásra a pályázatot, akkor a benyújtott anyag sikertelen pályázatként elutasítandó.

 

Díjazás:

Dékáni pályamunkaként beadott hallgatói tudományos pályázatok közül szakonként az adott tanévben végzős aktív hallgatói létszám 1% -ának, de legalább egy főnek megfelelő számú pályázat fogadható el nyertes pályázatként.

A dékáni pályamunkaként elfogadott, nyertes pályázatot benyújtó hallgató a kari Tudományos Diákkör első helyezett díjazásának megfelelő mértékű jutalomban részesül.

A pályázat eredményhirdetésére tervezetten 2022. szeptember 30-áig kerül sor.

 

Pécs, 2022. augusztus 10.

 

Prof. dr. ÁCS Pongrác
egyetemi tanár,
dékán