magyar | english

Pécs Város Kiváló Tanulói és Hallgatói Díja

2022. JÚNIUS 2. Hírek Pályázatok

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése pályázatot hirdet a Pécs város tanulói és hallgatói díjainak elnyerésére azon középfokú közoktatási vagy felsőfokú oktatási intézmények tanulói és hallgatói részére, akik Pécs városában legalább 5 hónapja állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, és a pályázat benyújtásának időpontjában valamely Pécs közigazgatási területén működő állami vagy nem állami fenntartású oktatási intézményben aktív, nappali tagozatos tanulmányokat folytatnak. 

 

A pályázat célja, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kifejezze megbecsülését a kiemelkedő tanulmányi, kutatási eredményeket elérő, szakmájuk területén kimagasló sikereket felmutató, valamint a nemzetiségi értékek átörökítésében elkötelezett tevékenységet folytató tanulók és hallgatók iránt, másrészt a tehetséggondozás keretein belül anyagi támogatást nyújtson részükre a kiváló teljesítményük fenntartása céljából.

 

A pályázat keretein belül a Pécs Város Kiváló Tanulói és Hallgatói Díja vagy a Pécs Város Kiváló Nemzetiségi Tanulói és Hallgatói Díja elismerések nyerhetőek el. Egy naptári évben kizárólag egy pályázat nyújtható be.

 

A pályázaton való részvétel feltétele a Pályázati Űrlap, valamint a pályázati feltételek fennállásának megállapításához szükséges igazolások és nyilatkozatok határidőre történő beérkezése.

 

A pályázatok benyújtásának határideje 2022. június 15-e.

 

Pályázati Felhívás és a Pályázati Űrlap a város honlapjáról (www.pecs.hu) egyaránt letölthető. Ugyanezen a felületen elérhető a Pécs város tanulói és hallgatói díjairól szóló önkormányzati rendelet,mely részletes leírást nyújt az elismerésekről és a pályázat menetéről. 

A pályázatot egy példányban, papíralapon kell benyújtani személyesen vagy ajánlott küldeményként Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. címre a Kulturális és Népjóléti Főosztály számára címezve.

 

A Pécs város tanulói és hallgatói díjai elismerések díszoklevéllel, pénzjutalommal és grafikailag egyedileg megtervezett, digitálisan leképezhető oklevéllel járnak. Az Önkormányzat a honlapján közzéteszi a pályázat nyerteseinek nevét, a díjazott oktatási intézménye nevét és a tanulói vagy hallgatói jogviszony adatait. A közlemény a díjazottakról rövid méltatást is tartalmaz. A díszoklevelet az elismerésben részesülő tanulók és hallgatók – a díj típusától függően - a Magyar Tudomány Napjához vagy a Nemzetiségek Napjához kapcsolódóan megrendezésre kerülő ünnepségeken vehetik át. 

 

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról:

 

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Major Tünde Kármen
köznevelési ügyintéző

+36 72/533-857

 

 

Pécs, 2022. március 22.

 

Péterffy Attila
 polgármester