magyar | english

Az Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus alapszak interdiszciplináris digitális tartalomfejlesztése TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0106

Újabb sikeres pályázat a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán. „Az Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus alapszak interdiszciplináris digitális tartalomfejlesztése” című, TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0106 számú projekt, a Medicina Könyvkiadó Zrt.-vel együttműködésében valósul meg, 2012. április 1.- 2014. március 31. között.

A projekt keretében 10 interdiszciplináris, korszerű és naprakész, kurrens tudományos eredményekre épülő, on-line elérhető, digitális tananyag kerül kifejlesztésre az Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központjában futó Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus BSc. képzés különböző tantárgyaihoz.

A projekt keretében megvalósul a Kar oktatóinak továbbképzése is, részükre korszerű pedagógiai ismeretek, információs és kommunikációs technológiák alkalmazott kompetenciák növelését célzó, illetve szaknyelvi képzéseket szerveznek.

Mindezek a fejlesztések is hozzájárulnak a PTE Egészségtudományi Karon zajló képzések színvonalának emeléséhez, a munkakerőpiaci igényeknek megfelelően. A hallgatók számára készített tananyagok ugyanis az egészségügyi ellátás eseteiből felépített adatbázisokra támaszkodnak, így a munkavégzés során is jól használható, versenyképesebb tudást biztosítanak.

A projekt keretében kifejlesztésre kerülő tananyagok a következők: Orvosi képalkotás fizikája, Sugárterápia/Sugárterápia gyakorlati jegyzet, Keresztmetszeti anatómia, Műszeres analitika, Vitaminok, Matematika, Fizika, Képalkotási gyakorlatok (MR, CT, Röntgen) (angol nyelven is) és Magkémia az OLKDA alapszak hallgatói részére.

A projekt összes költsége 85.507.678 Ft, mely összeg 5 %-át a konzorciumi partnerek önerőként biztosítják. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projektmenedzsment:

  • Dr. Lampek Kinga, projektmenedzser
  • Dr. Kovács Árpád, szakmai vezető
  • Ungvári Anita, pénzügyi vezető
  • Drenda-Mattenheim Gabriella, pénzügyi asszisztens
  • Kóczán Katalin Mária, projekt asszisztensA projekt keretében kifejlesztett tananyagok:


A projekt keretében oktatóink számára biztosított továbbképzések:

  • DIDAKTIKAI képzés
  • DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS képzés
  • E-LEARNING képzés
  • ANGOL SZAKNYELVI képzés
  • NÉMET SZAKNYELVI képzés

 

 

Mutató neve

Mutató típusa (kimenet/

eredmény)

Mérték- egység

Kiinduló érték

Projekt megvalósítás

Projekt fenntartás

1. év

2. év

1. év

2. év

3. év

4. év

5. év

A projekt keretében
kifejlesztett új,
Bologna-konform
tananyagok / képzések
száma

Kimenet

db

0

0

10

 

 

 

 

 

Adaptált Bolognakonform
tananyagok /
képzések száma

Kimenet

db

0

0

0

 

 

 

 

 

A nem nyelvi képzések
tananyagában
megjelenő idegen
nyelvű kreditek száma

Kimenet

%

0

0

15,6

 

 

 

 

 

Képzésbe/átképzésbe
bevont személyek
száma (képzők
képzése)

Kimenet

0

0

30

 

 

 

 

 

Képzést/átképzést
sikeresen elvégzett
személyek száma
(képzők képzése)

Eredmény

0

0

20

 

 

 

 

 

Az új / adaptált
Bologna-konform
tananyagokat használó
képzésekben részt vevő
hallgatók száma

Eredmény

0

0

0

250

350

450

550

650


Sajtómegjelenés
Összekötő 2013. április

 
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0106
Az Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus alapszak
interdiszciplináris digitális tananyagfejlesztése