magyar | english

ECL nyelvvizsga

Az ECL nyelvvizsgák kidolgozója

Európai uniós tagállamok közel 10 éves szakmai előkészítő munka után 1992-ben London központtal nemzetközi konzorciumot hoztak létre, amely az ERASMUS, majd a LINGUA program támogatásával azt a feladatot vállalta, hogy egy egységes nyelvvizsgarendszert dolgoz ki az Európai Unió tagállamainak nyelvéből. Az EU egységesítési törekvéseivel összhangban a konzorciumba tömörült tagállamok azt kívánják elérni, hogy az egyes nyelvekből letehető nyelvvizsgák mindenféle "egyenértékűsítési" eljárás nélkül nemzetközileg összevethetők legyenek egymással.

 

Kompetencia, vizsganyelvek

A "European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages" elnevezésből alkotott, "ECL" betűszóval jelölt nyelvvizsgák szakmai gondozását tagállamonként egy-egy neves egyetem, nyelviskola vállalta, amely végzi az általa képviselt nyelvből a vizsgatesztek összeállítását és a vizsgadolgozatok értékelését. A standardizálás során kidolgozott egységes elvek alapján angolból, németből, olaszból, spanyolból, magyarból, szlovákból, lengyelből, románból, bolgárból, csehből, oroszból, horvátból és szerbből tehető ECL nyelvvizsga. A vizsgarendszert és a vizsganyelvek közül az angolt, a németet és a magyart a NYAT akkreditálta, az összes többi ECL vizsganyelvből egyszerűsített, kiegészítő vizsga nélküli honosítással szerezhető meg az akkreditált bizonyítvány.

 

A vizsgák jellege

A vizsgafeladatok tartalmát és formáját a szakértők alapos vizsgálatok és speciális célcsoportokon történő kipróbálás után határozták meg. Az ECL nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle élethelyzetekben, a hivatással/foglalkozással összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban, szóban és írásban kommunikálni.

 

Összehasonlíthatóság

Az összehasonlíthatóság az ECL vizsgák egyik fontos ismérve. Ezt szolgálják a vizsgák egységes alapelvei, illetve az egységes alapelvekhez igazodó vizsgaanyagok és vizsgabizonyítványok. A vizsgák egységes alapelveinek megfelelően valamennyi nyelvből azonosak a nyelvtudás értékelésének szempontjai, kritériumai, és azonos a vizsgaanyagok jellege is.

 

A vizsgák megbízhatósága

A konzorcium valamennyi tagintézménye maga felelős a saját nyelvén írott tesztek kidolgozásáért és javításáért. Hogy az ECL nyelvvizsgák megbízhatóságát garantálni lehessen, valamennyi vizsgaanyagot előzetesen kipróbálnak, a vizsgaanyagok készítőit és a javítókat minden vizsga előtt felkészítik, és a kettős javítás elvét alkalmazzák. A tesztírás, a javítás és a bizonyítványkiadás egységességét a nyelvek és a szintek közötti összehasonlíthatóság biztosíthatósága érdekében az akadémiai koordinátor vezetésével egy bizottság felügyeli, amely az egyes nyelveket képviselő szakértőkből áll.

 

ECL vizsga felépítése:
http://ecl.hu/vizsgareszek/

 

Vizsgaidőpontok:
http://ecl.hu/nyelvvizsga-idopontok-2018/

 

ECL nyelvvizsga információk:
http://ecl.hu/vizsganyelvek/
http://ecl.hu/vizsgaszintek/

 

Az ECL Vizsgaközpont kérvényt intézett a NYAT-hoz, hogy engedélyezze a fogalmazási feladatokhoz a szótárhasználatot. A kérést a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület megtárgyalta, és 2012 május 14-i ülésén úgy foglalt állást, hogy a szótárhasználatot engedélyezi.

Az engedély értelmében a 2012 júniusi vizsgaidőszaktól kezdődően az ECL írásbeli kommunikációs feladatainak megoldásához a vizsgázók minden vizsgaszinten használhatnak könyvesbolti forgalomban beszerezhető egynyelvű és kétnyelvű nyomtatott szótárt. Egyéb segédeszközök és anyagok (pl. kézzel írott jegyzetek, szótárak) használata továbbra is tilos.

ECL vizsgaszabályzat:
http://ecl.hu/wp-content/uploads/ECLvizsgaszabalyzat_aktualis_2017_04_20.pdf

ECL vizsgára jelentkezés (online vagy személyesen, Kaposvár, Szent Imre u. 14/b. 107. iroda):
http://ecl.hu/praktikus-informaciok-a-nyelvvizsgara-torteno-jelentkezeshez/


ECL vizsgadíjak/nyomtatványok (felülvizsgálat, halasztás, vizsgalemondás, dolgozat megtekintés):
http://ecl.hu/vizsgadij/
http://ecl.hu/halasztas-2/
http://ecl.hu/kerelem-kiveteles-eljarasra/
http://ecl.hu/megtekintes/

 

ECL eredmények (vizsgát követő 30 napon belül):
http://ecl.hu/vizsgaeredmenyek-2/

 

A vizsga értékelésének magyarázata:

Készségenként egységesen 25-25 pont szerezhető az ECL vizsgán, amely a 2008. decemberi vizsgákkal kezdődően akkor eredményes, ha a jelölt mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgán készségenként legalább 40%-ot elér, összességében pedig eléri a megszerezhető pontszám legalább 60%-át.

 

Szóbeli vizsga

Nyers pontok

Hallott szöveg megértése

25 pont

Szóbeli kommunikáció

25 pont

Írásbeli vizsga

Nyers pontok

Írásbeli kommunikáció

25 pont

Olvasott szöveg megértése

25 pont

Elérhető maximum (2x50 pont):

100 pont

 

A készségekre kapott pontszámokat rendszerünk külön-külön százalékká alakítja át. Az írásbeli, valamint a szóbeli vizsga eredménye az adott vizsgát alkotó két készség százalékának átlaga.

ECL esélyegyenlőség:
http://ecl.hu/eselyegyenloseg/

 

Vizsgaközpont:
Pécsi Tudományegyetem, Idegen Nyelvi Titkárság
7633 Pécs Szántó Kovács János u. 1/B

 

Vizsgahely:
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b.