magyar | english

Egészség Akadémia folyóirat 2014. 5. évfolyam 1. szám . 2014 Volume 5, Issue 1

Szerkesztőség - Editorial Office

 

Tartalomjegyzék - Table Of Content


Eredeti közlemények:

A Paksi kistérség halálozási mutatóinak elemzése
The analysis of mortality indicators of Paks Micro-region
Akkerman Gyöngyi, Gubicskóné Kisbenedek Andrea, Figler Mária, Ács Pongrác, Oláh András, Betlehem József, Boncz Imre


Az embrió életképességének képi és biokémiai indikátorai in vitro fertilizáció soán
Visual and biochemical indicators of embryo viability during in vitro fertilization
Zrínyi Zita, Várnagy Ákos, Gödöny Krisztina, Montskó Gergely, Kovács L. Gábor, Bódis József


Funkcionális mágneses rezonancia vizsgálatok radiográfus hallgatókon - első eredmények
Functional magnetic resonance testing on radiography students - primary results
Vandulek Csaba


A 0-7 éves gyermeket nevelő szülők elégedettsége a védőnői ellátással Magyarországon
Health visitors service evalution of Hungarian parents raising children under 7 years
Deutsch Krisztina, Bánfai Bálint, Petőné Csima Melinda, Jeges Sára, Domina-Táncsics Dóra, Betlehem József, Lampek Kinga


Fasciatechnika hatékonyságának vizsgálata nyitott szívműtéten átesett betegeknél
Effectivity of "fascia.technikque" following open heart surgery
Taródi Barbara, Mazur Mónika, Sió Eszter


Elsősegélynyújtási ismeretek és készségek vizsgálata a kisgyermekes szülők körében
Measure of first aid knowledge and skills, among parents with 1-6 years old children
Gyócsi Gábor, Deutsch Krisztina


Szerzői útmutató


Instructions For Authors