magyar | english

Oktatási anyagok - Anatómia I. Gyakorlat

ANATÓMIA I. GYAKORLAT TEMATIKÁK

Pécsi Képzési Központ

Kaposvári Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

Szombathelyi Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

Zalaegerszegi Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

Zombori Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

 

Letölthető gyakorlatos jegyzet:

1. Szövettan

2. A csontvázrendszer főbb tagjai, vér

3. Keringés I. - A szív

4. Keringés II. - Érrendszer

5. Nyirokrendszer. Légzőrendszer

6. Csonttan 1.- Csonttan bevezető, ízületek. Koponya.

7. Csonttan. Gerinc, Mellkas

8. Csonttan. Felső-, alsó végtag

9. Izomrendszer

10. Izomrendszer 2.

11. Vizeleti rendszer

12. Emésztőrendszer I.

13. Emésztőrendszer II.

 

Anatómia I. fontosabb ábrák jegyzéke

Anatómiai képletek gyűjteménye I. -  A gyűjteményben található képleteket bármilyen ábrán fel kell tudni ismerni.

 

Óraszám:

 • Nappali képzés: 20 óra
 • Levelező képzés: 10 óra

 

Tantervi hely: I. félév

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

 • Előfeltétel: Anatómia I. gyakorlat
 • Párhuzamos feltétel: Anatómia I. elmélet

 

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

A gyakorlat gyakorlati jegy adásával zárul, melyet a gyakorlatokon való részvétel, a jegyzőkönyv vezetése, a gyakorlati számonkérések eredményessége határoz meg A gyakorlati jegy elégtelen, ha a hallgató nem teljesítette az együttes tantárgyi követelményeket (lásd alább).

 

Részvétel:

A gyakorlatokon a részvétel kötelező. Orvosi igazolással max. 30% hiányzás igazolható, aki a gyakorlatok több, mint 15%-ról igazolatlanul hiányzik (30%-ot meghaladó igazolt hiányzás esetén is) nem teljesítette a tantárgyi követelményeket. Az orvosi igazolást 3 napon belül be kell mutatni, amint a hallgató ismét részt vesz az oktatásban.

 

Számonkérések:

 • A gyakorlatokon a számonkérések formáját a gyakorlatvezetők adják meg és tájékoztatják a hallgatókat első alkalommal.
 • A kitöltött jegyzőkönyvet a gyakorlatvezetők által megadott határidőre be kell mutatni.
 • Gyakorlati jegy javítási lehetőség (ha a gyakorlati jegy elégtelen) a TVSZ alapján 2 alkalommal lehetséges, melyet a gyakorlatvezetők előre megadnak. További javítási lehetőség nincs. Ha a hallgató tehát nem jelenik meg a megadott javítási időkben, akkor azt a javítási lehetőséget elvesztette és újabb időpontot már nem kérhet.

Gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

 • a gyakorlatok teljes körű letöltése
 • a jegyzőkönyv rendszeres és pontos vezetése
 • gyakorlati számonkérések sikeres teljesítése átlagolt jegy alapján

 

Tanulást segítő anyagok:

 • Letölthető előadás anyagok pdf formátumban.
 • Anatómia 1. ábrák jegyzéke, mely az előadás anyagából a legfontosabb anatómiai képleteket tartalmazza, de nem csak kizárólag ezek kérhetőek számon.
 • Anatómiai képletek gyűjteménye 1., bármely sematikus ábrán fel kell tudni ismerni, az adott képletet.
 • E-teszt rendszerben gyakorló teszt kitöltési lehetőségek.

 

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom:

 • Dr. Török Béla: Funkcionális anatómia (POTE EFK jegyzet Pécs, 1994.)
 • Szentágothai János - Réthelyi Miklós: Funkcionális anatómia 1-3.
 • Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza 1-2.
 • Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I-II., Medicina 1993.
 • Dr. Krúdy Erzsébet (szerk.): Brencsán orvosi szótár (Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2002.)

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k) - PÉCS:

 • Dr. Takács Krisztina, PhD, adjunktus (tantárgyfelelős)
  Email: krisztina.takacs@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (630 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 234. iroda
  Fogadóóra:
 • Csernák Gabriella, szakoktató
  Email: gabriella.csernak@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (38456 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 237 iroda
  Fogadóóra:
 • Juhász Oszkár, szakoktató
  Email: oszkar.juhasz@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (38456 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 237 iroda
  Fogadóóra:

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), Szombathely:

 • Szabó László, szakoktató
  Email: laszlo.szabo@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513670*
  Iroda: PTE, ETK, Szombathely, Jókai utca 14.
  Fogadóóra:

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), Kaposvár:

 • Fiola Tamás Ferenc, szakoktató
  Email: tamas.fiola@etk.pte.hu
  Tel: +36-82-529956*
  Iroda: PTE, ETK, Kaposvár, Szent Imre u. 14/b
  Fogadóóra:

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), Zalaegerszeg: