magyar | english

Oktatási anyagok - Anatómia I. Gyakorlat

 

Szövettan gyakorlat anyaga

 

Képzési központ tematikák:

Kaposvári Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

Szombathelyi Képzési Központ

Zalaegerszegi Képzési Központ

Zombori Képzési Központ

 

Óraszám:

 • Nappali képzés: 20 óra
 • Levelező képzés: 10 óra

 

Tantervi hely: I. félév

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

 • Előfeltétel: nincs
 • Párhuzamos feltétel: Anatómia I. elmélet, Élettan, kórélettan I. gyakorlat

 

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

Gyakorlati jegy, mely írásbeli elektronikus vizsga az E-teszt rendszerben (Pécs) illetve a képzési központokban papír alapon. A gyakorlati jegy elégtelen, ha a hallgató nem teljesítette az együttes tantárgyi követelményeket (lásd alább).

 

Részvétel:

A gyakorlatokon a részvétel kötelező. Orvosi igazolással max. 30% hiányzás igazolható, aki a gyakorlatok több, mint 15%-ról igazolatlanul hiányzik (30%-ot meghaladó igazolt hiányzás esetén is) nem teljesítette a tantárgyi követelményeket.
3 napon belül be kell mutatni, amint a hallgató ismét részt vesz az oktatásban.

 

Számonkérések:

 • Szorgalmi időszakban nappali és levelező képzésben 1 db gyakorlati zárthelyi dolgozat (előre megadott időpontok alapján minden képzési központban). Pécsen elektronikusan az E-teszt rendszerben, a vidéki képzési központokban papír alapon. A teszt kizárólag ábrákat tartalmaz, a teljes félév ábraanyagából kapnak a hallgatók feladatokat (30 perc).
 • Javítási/pótlási lehetőség gyakorlati zh-t egy alkalommal, minitesztet két alkalommal (előre megadott időpont alapján minden képzési központban).
 • ZH megírása Pécsen elektronikusan az E-teszt rendszerben, a vidéki képzési központokban papír alapon történik.
 • Nem vehet részt a gyakorlati ZH-n az a hallgató, aki nem teljesítette a miniteszteket sikeresen (lásd alább), így ezen hallgatók gyakorlati jegye elégtelen!
 • ZH elégséges teljesítése: minimum 60%.

 

Gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

 • A gyakorlatokon rendszeresen jegyzőkönyvet vezetnek a hallgatók, melyet az oktató folyamatosan ellenőriz és adminisztrál. Ha a hallgató nem vezeti a jegyzőkönyvét megfelelően és rendszeresen, akkor a gyakorlati jegy elégtelen.
 • A félév során egy előre meghatározott alkalommal, minden Képzési Központban egy időben, gyakorlati ZH-t írnak a hallgatók (Pécsen elektronikusan, vidéken papír alapon). Ezen ZH érdemjegye adja meg a gyakorlati jegyet, ha minden más feltétel teljesül a követelmények alapján. A sikeres gyakorlati ZH feltétele a minimum 60%-os teljesítés. 70%-tól közepes, 80%-tól jó, 90%-tól jeles az érdemjegy. Nem írhat gyakorlati ZH-t az a hallgató, akinek van sikertelen minitesztje!
 • A sikertelen gyakorlati ZH-t javítani egy alkalommal lehet, ez az előadás ZH-k javítására megadott időpont is egyben.
 • A hallgatók minden második héten, a gyakorlatok elején kitöltenek az E-tesztben egy gyakorlati mini ábratesztet (CSAK EGYSZER TÖLTHETŐ KI!). A teszt 10 db ábra feladatot tartalmaz (az aktuális oktatási hét anyagát lásd a tematikában).
 • A gyakorlaton a 10 kérdésből álló miniteszt 80%-tól számít teljesítettnek. A tesztek eredményét a gyakorlatvezető az adott gyakorlati hét péntekén nyilvánossá teszi. A félév során sikertelenül megírt gyakorlati ábra teszteket a hallgató két előre megadott időpontban javíthatja ki.

 

A gyakorlati jegy megszerzésének együttes feltétele tehát:

 • a gyakorlatok teljes körű letöltése
 • a jegyzőkönyv rendszeres és pontos vezetése
 • valamennyi gyakorlaton kitöltött mini ábrateszt sikeres teljesítése
 • a gyakorlati ZH sikeres teljesítése.

A gyakorlati ZH eredményes teljesítése tehát önmagában nem elegendő a gyakorlati jegy megszerzéséhez (ha pl. a gyakorlati ábratesztek egy részét nem teljesítette eredményesen a hallgató vagy volt nem pótolt hiányzása).

 

Tanulást segítő anyagok:

 • Letölthető előadás anyagok pdf formátumban.
 • Anatómia ábrák jegyzéke, mely az előadás anyagából a legfontosabb anatómiai képleteket tartalmazza, de nem csak kizárólag ezek kérhetőek számon.
 • Anatómiai képletek gyűjteménye, bármely sematikus ábrán fel kell tudni ismerni, az adott képletet.

 

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom:

 • Dr. Török Béla: Funkcionális anatómia (POTE EFK jegyzet Pécs, 1994.)
 • Szentágothai János - Réthelyi Miklós: Funkcionális anatómia 1-3.
 • Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza 1-2.
 • Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I-II., Medicina 1993.
 • Dr. Krúdy Erzsébet (szerk.): Brencsán orvosi szótár (Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2002.)

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k) Pécs:

 • Dr. Takács Krisztina, PhD, adjunktus (tantárgyfelelős)
  Email: krisztina.takacs@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (630 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 234. iroda
  Fogadóóra:
 • Csernák Gabriella, szakoktató
  Email: gabriella.csernak@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (622 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 237 iroda
  Fogadóóra:
 • Inhoff Edina, szakoktató
  Email: edina.inhoff@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (630 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 234 iroda
  Fogadóóra:
 • Juhász Oszkár, szakoktató
  Email: oszkar.juhasz@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (622 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 237 iroda
  Fogadóóra:

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), Szombathely:

 • Szabó László, szakoktató
  Email: laszlo.szabo@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513670*
  Iroda: PTE, ETK, Szombathely, Jókai utca 14.
  Fogadóóra:

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), Kaposvár:

 • Sipos Dávid, szakoktató, mb. tanszékvezető-helyettes
  Email: david.sipos@etk.pte.hu
  Tel: +36-82-529956*
  Iroda: PTE, ETK, Kaposvár, Szent Imre u. 14/b
  Fogadóóra:
 • Kedves András, ügyvivő szakértő, szakoktató
  Email: andras.kedves@etk.pte.hu
  Tel: +36-82-529956*
  Iroda: PTE, ETK, Kaposvár, Szent Imre u. 14/b
  Fogadóóra:

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), Zalaegerszeg: