magyar | english

Oktatási anyagok - Anatómia II. Elmélet

Pécsi Képzési Központ

Kaposvári Képzési Központ

Szombathelyi Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

Zalaegerszegi Képzési Központ

Zombori Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

 

LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

Előadás anyagok:

1. Férfi nemi szervek - Frissítve: 2019.02.04.

2. Női nemi szervek - Frissítve: 2019.02.10.

3. Endocrin rendszer

4. Idegrendszer általános jellemzése

5. Gerincvelő

6. Agytörzs Kisagy

7. Köztiagy Nagyagy

8. A központi idegrendszer fő pályarendszerei. Agyhártyák. Agykamrák és a liquor keringés. A központi idegrendszer vérellátása.

9. Perifériás idegrendszer. Vegetatív idegrendszer.

10. Érzékszervek I. Látószerv

11. Érzékszervek II. Hallószerv

12. Érzékszervek III. Szaglás Ízlelés A bőr

 

Anatómia II. fontosabb ábrák jegyzéke frissítve: 2018.02.07.

Anatómiai képletek gyűjteménye II. frissítve: 2021.02.19. -  A gyűjteményben található képleteket bármilyen ábrán fel kell tudni ismerni.

Oláh-Stromájer-Rácz-Radnai: Élettan-Kórélettan könyv

 

Óraszám:

 • Nappali képzés: 30 óra
 • Levelező képzés: 18 óra

 

Tantervi hely: II. félév

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

 • Előfeltétel: Anatómia I. elmélet
 • Párhuzamos feltétel: Anatómia II. gyakorlat

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

Írásbeli vizsga, az órán kiadott tematika alapján.

 

Részvétel:

Az előadásokon a részvétel kötelező, ennek igazolása jelenléti íven aláírással, illetve Pécsen a nagyelőadóban online bejelentkezéssel történik (Neptun-kód), e-jelenlétin keresztül. Aki az előadások több, mint 15%-áról igazolatlanul hiányzik (30%-ot meghaladó igazolt hiányzás esetén is), nem teljesíti az aláírás megszerzésének követelményét.

 

Számonkérés:

 • Félévközi számonkérés nincs.

 

Aláírás feltétele:

 • A hiányzások száma nem lépi túl a megengedett mennyiséget (lásd Részvétel rész).

 

Tanulást segítő anyagok:

 • Letölthető előadás anyagok pdf formátumban.
 • Anatómia 2. ábrák jegyzéke, mely az előadás anyagából a legfontosabb anatómiai képleteket tartalmazza, de nem csak kizárólag ezek kérhetőek számon.
 • Anatómiai képletek gyűjteménye 2: bármely sematikus ábrán fele kell tudni ismerni az adott képletet
 • E-teszt rendszerben gyakorló teszt kitöltési lehetőségek.

Az otthoni gyakorló oldal elérhetősége: http://otthoniteszt.etk.pte.hu/login.php

 

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom:

 • Dr. Török Béla: Funkcionális anatómia (POTE EFK jegyzet Pécs, 1994.)
 • Szentágothai János - Réthelyi Miklós: Funkcionális anatómia 1-3.
 • Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza 1-2.
 • Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I-II., Medicina 1993.
 • Dr. Krúdy Erzsébet (szerk.): Brencsán orvosi szótár (Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2002.)

Fontos megjegyzések:

 • Hiányzások igazolása: A hallgatónak kötelessége az orvosi igazolást haladéktalanul szkennelve vagy befotózva elküldeni az oktató számára emailben, amint visszatér az oktatásba a betegsége után. A félév végén visszamenőlegesen nem fogadunk el igazolásokat!
  Ha a hallgatónak a hiányzása előre látható (pl. sítábor, családi halaszthatatlan elfoglaltság, bírósági ügy, stb.), akkor kérjük, hogy ezt már előre is jelezze emailben az oktató felé, majd az igazolást is, ha lehetséges haladéktalanul küldje meg.
 • Tanulmányi eredmény reklamációs határidő: a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék Előadás aláírás és gyakorlati jegy problémájukat is a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailen az oktatónak.
 • Kreditelismertetés, átjelentkezés: Ha a hallgató más intézményből jelentkezett át és kreditelismertetési kérelme van folyamatban a Tanulmányi Osztályon, akkor a kurzust a kérelem elbírálása alatti időszakban látogatnia kell, mivel előre nem tudható, hogy hogyan zárul a kreditelismerés.
 • Az oktatókat kereshetik személyesen előadások után vagy a megadott fogadóóra időpontban, vagy írásban emailben is.
  Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az oktatóknak számos más feladatuk is van, így fogadó órán kívül lehetőleg ne keressék az oktatókat, mert nem biztos, hogy éppen tudnak akkor Önökkel foglalkozni. Természetesen, emailben kérhetnek előzetesen konzultációs időpontot.
  Szintén a nagy hallgatói létszám miatt kérjük, hogy ha bármilyen kérdésük van a kurzussal kapcsolatban, akkor először itt a kurzus oldalán tájékozódjanak. Ha itt nem kaptak választ a kérdésükre, akkor pedig az oktatójuknál legyenek szívesek érdeklődni. Az email-es érdeklődésnél mindig írják meg a teljes nevüket, neptun kódot, a kurzust, a képzést (nappali/levelező). Ha vidéki képzési központ hallgatója érdeklődik a pécsi oktatóknál, akkor kérjük a képzési központot is tüntessék fel a levélben.

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):

Dr. Takács Krisztina, PhD, adjunktus (tantárgyfelelős)
Email: krisztina.takacs@etk.pte.hu
Tel: +36-72-513-670 (630 mellék)
Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 234. iroda