magyar | english

Oktatási anyagok - Anatómia II. Gyakorlat

TEMATIKÁK

 

Pécsi Képzési Központ

Kaposvári Képzési Központ

Szombathelyi Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

Zalaegerszegi Képzési Központ

Zombori Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

 

LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

Anatómia II. Gyakorlati jegyzet

 

Óraszám:

 • Nappali képzés: 20 óra
 • Levelező képzés: 10 óra

 

Tantervi hely: II. félév

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

 • Előfeltétel: Anatómia I. gyakorlat
 • Párhuzamos feltétel: Anatómia II. elmélet

 

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

Gyakorlati jegy, mely írásbeli elektronikus vizsga az E-teszt rendszerben (Pécs) illetve a képzési központokban papír alapon. A gyakorlati jegy elégséges, ha a hallgató nem teljesítette az együttes tantárgyi követelményeket (lásd alább).

 

Részvétel:

A gyakorlatokon a részvétel kötelező. Orvosi igazolással max. 30% hiányzás igazolható, aki a gyakorlatok több, mint 15%-ról igazolatlanul hiányzik (30%-ot meghaladó igazolt hiányzás esetén is) nem teljesítette a tantárgyi követelményeket.
3 napon belül be kell mutatni, amint a hallgató ismét részt vesz az oktatásban.

 

Számonkérések:

 • Szorgalmi időszakban nappali és levelező képzésben 1 db gyakorlati zárthelyi dolgozat (előre megadott időpontok alapján minden képzési központban). Pécsen elektronikusan az E-teszt rendszerben, a vidéki képzési központokban papír alapon. A teszt kizárólag ábrákat tartalmaz, a teljes félév ábraanyagából kapnak a hallgatók feladatokat (30 perc).
 • Javítási/pótlási lehetőség gyakorlati zh-t egy alkalommal, minitesztet két alkalommal (előre megadott időpont alapján minden képzési központban).
 • ZH megírása Pécsen elektronikusan az E-teszt rendszerben, a vidéki képzési központokban papír alapon történik.
 • Nem vehet részt a gyakorlati ZH-n az a hallgató, aki nem teljesítette a miniteszteket sikeresen (lásd alább), így ezen hallgatók gyakorlati jegye elégtelen!
 • ZH elégséges teljesítése: minimum 60%.

 

Gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

 • A gyakorlatokon rendszeresen jegyzőkönyvet vezetnek a hallgatók, melyet az oktató folyamatosan ellenőriz és adminisztrál. Ha a hallgató nem vezeti a jegyzőkönyvét megfelelően és rendszeresen, akkor a gyakorlati jegy elégtelen.
 • A félév során egy előre meghatározott alkalommal, minden Képzési Központban egy időben, gyakorlati ZH-t írnak a hallgatók (Pécsen elektronikusan, vidéken papír alapon). Ezen ZH érdemjegye adja meg a gyakorlati jegyet, ha minden más feltétel teljesül a követelmények alapján. A sikeres gyakorlati ZH feltétele a minimum 60%-os teljesítés. 70%-tól közepes, 80%-tól jó, 90%-tól jeles az érdemjegy. Nem írhat gyakorlati ZH-t az a hallgató, akinek van sikertelen minitesztje!
 • A sikertelen gyakorlati ZH-t javítani egy alkalommal lehet, ez az előadás ZH-k javítására megadott időpont is egyben.
 • A hallgatók minden második héten, a gyakorlatok elején kitöltenek az E-tesztben egy gyakorlati mini ábratesztet (CSAK EGYSZER TÖLTHETŐ KI!). A teszt 10 db ábra feladatot tartalmaz (az aktuális oktatási hét anyagát lásd a tematikában).
 • A gyakorlaton a 10 kérdésből álló miniteszt 80%-tól számít teljesítettnek. A tesztek eredményét a gyakorlatvezető az adott gyakorlati hét péntekén nyilvánossá teszi. A félév során sikertelenül megírt gyakorlati ábra teszteket a hallgató két előre megadott időpontban javíthatja ki.
 • Gyakorolni a teljes ábra feladatsoron tudnak az E-teszt rendszerben. Az otthoni gyakorló ábra feladatsorokon az adott hét teljes ábrajegyzéke szerepel, benne azzal a 10 feladattal is, ami majd a gyakorlatokon kerül számonkérésre. A hallgatók tehát már otthon fel tudnak készülni a gyakorlati számonkérésekre, ha kitöltik az otthoni ábra gyakorló feladatokat, melyek a félév során folyamatosan nyitva vannak. A gyakorlati tematika elérhető az ETK honlapján.
 • Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmüket, hogy a ZH-ba illetve a félév végi kollokviumba a teljes gyakorló ábrajegyzékből kerülnek kiválasztásra az ábrák, tehát az otthoni gyakorlás során ajánlott a teljes teszt kitöltése!

 

A gyakorlati jegy megszerzésének együttes feltétele tehát:

 • a gyakorlatok teljes körű letöltése
 • a jegyzőkönyv rendszeres és pontos vezetése
 • a gyakorlati ZH sikeres teljesítése
 • valamennyi gyakorlaton kitöltött mini ábrateszt sikeres teljesítése.

A gyakorlati ZH eredményes teljesítése tehát önmagában nem elegendő a gyakorlati jegy megszerzéséhez (ha pl. a gyakorlati ábratesztek egy részét nem teljesítette eredményesen a hallgató vagy volt nem pótolt hiányzása).

 

Tanulást segítő anyagok:

 • Letölthető előadás anyagok pdf formátumban.
 • Anatómia 2. ábrák jegyzéke, mely az előadás anyagából a legfontosabb anatómiai képleteket tartalmazza, de nem csak kizárólag ezek kérhetőek számon.
 • Anatómiai képletek gyűjteménye, bármely sematikus ábrán fel kell tudni ismerni, az adott képletet.
 • E-teszt rendszerben gyakorló ábra (folyamatosan) és gyakorló teszt (ZH előtt) kitöltési lehetőségek.
 • Az elektronikus tesztrendszerben egyrészt az előadások tematikáját követve, témakörönként gyakorló ábra tesztek elérhetők folyamatosan. A gyakorló ábratesztek az adott előadás előtti héten szombattól már elérhetők lesznek, így lehetőségük van az előadás anyagát képező ábrákat előzetesen is áttanulmányozni a teszt segítségével és a gyakorlati minitesztekre is ezek segítségével tudnak felkészülni.
 • A vizsgateszthez hasonló szerkezetű gyakorló tesztkérdések is feltöltésre kerülnek az E-Teszt rendszerbe, melyek tervezett elérési időpontjai a féléves tematika táblázatban találhatók. Belépni a Neptun kódjukkal és jelszavukkal tudnak, a ’Gyakorló tesztek’ illetve ’Gyakorló ábrák’ menüpont alatt lesznek elérhetők a tesztek és többször is kitölthetők. A teszt eredményét az ’Eredmények’ menüpont alatt meg tudják tekinteni.

Az oldal elérhetősége: http://oraiteszt.etk.pte.hu/login.php

 

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom:

 • Dr. Török Béla: Funkcionális anatómia (POTE EFK jegyzet Pécs, 1994.)
 • Szentágothai János - Réthelyi Miklós: Funkcionális anatómia 1-3.
 • Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza 1-2.
 • Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I-II., Medicina 1993.
 • Dr. Krúdy Erzsébet (szerk.): Brencsán orvosi szótár (Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2002.)

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):

 • Dr. Takács Krisztina, PhD, adjunktus (tantárgyfelelős)
  Email: krisztina.takacs@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (630 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 234. iroda
  Fogadóóra:
 • Csernák Gabriella, szakoktató
  Email: gabriella.csernak@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (622 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 237 iroda
  Fogadóóra:
 • Inhoff Edina, szakoktató
  Email: edina.inhoff@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (630 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 234 iroda
  Fogadóóra: H-K 10-11 óra
 • Juhász Oszkár, szakoktató
  Email: oszkar.juhasz@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (622 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 237 iroda
  Fogadóóra: