magyar | english

Oktatási anyagok - Anatómia II. Gyakorlat

TEMATIKÁK

Pécsi Képzési Központ

Kaposvári Képzési Központ

Szombathelyi Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

Zalaegerszegi Képzési Központ

Zombori Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

 

LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

Anatómia II. Gyakorlati jegyzet

 

Óraszám:

 • Nappali képzés: 20 óra
 • Levelező képzés: 10 óra

 

Tantervi hely: II. félév

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

 • Előfeltétel: Anatómia I. gyakorlat
 • Párhuzamos feltétel: Anatómia II. elmélet

 

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

Gyakorlati jegy

 

Részvétel:

A gyakorlatokon a részvétel kötelező. Orvosi igazolással max. 30% hiányzás igazolható, aki a gyakorlatok több, mint 15%-ról igazolatlanul hiányzik (30%-ot meghaladó igazolt hiányzás esetén is) nem teljesítette a tantárgyi követelményeket. 3 napon belül be kell mutatni, amint a hallgató ismét részt vesz az oktatásban.

 

Számonkérések:

 • A gyakorlatvezető tájékoztatása alapján szóbeli és írásbeli számonkérések történnek az egyes témakörökből. A gyakorlati jegy legalább 6 számonkérés átlagából számítandó. Elégtelen a gyakorlati jegy, ha valamelyik számonkérést a hallgató elmulasztotta és azt nem pótolta, illetve ha a gyakorlati jegyzőkönyvet nem töltötte ki.

 

Gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

 • A gyakorlatokon rendszeresen jegyzőkönyvet vezetnek a hallgatók, melyet az oktató folyamatosan ellenőriz és adminisztrál. Ha a hallgató nem vezeti a jegyzőkönyvét megfelelően és rendszeresen, akkor a gyakorlati jegy elégtelen.
 • A gyakorlatokon a hallgató részt vesz a tematika szerinti számonkéréseken és azok átlaga alapján elégséges jegyet szerez.

 

Tanulást segítő anyagok:

 • Letölthető előadás anyagok pdf formátumban.
 • Anatómia 2. ábrák jegyzéke, mely az előadás anyagából a legfontosabb anatómiai képleteket tartalmazza, de nem csak kizárólag ezek kérhetőek számon.
 • Anatómiai képletek gyűjteménye 2., bármely sematikus ábrán fel kell tudni ismerni, az adott képletet.
 • E-teszt rendszerben gyakorló teszt kitöltési lehetőségek.

Az oldal elérhetősége: http://oraiteszt.etk.pte.hu/login.php

 

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom:

 • Dr. Török Béla: Funkcionális anatómia (POTE EFK jegyzet Pécs, 1994.)
 • Szentágothai János - Réthelyi Miklós: Funkcionális anatómia 1-3.
 • Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza 1-2.
 • Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I-II., Medicina 1993.
 • Dr. Krúdy Erzsébet (szerk.): Brencsán orvosi szótár (Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2002.)

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):

 • Dr. Takács Krisztina, PhD, adjunktus (tantárgyfelelős)
  Email: krisztina.takacs@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (630 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 234. iroda
  Fogadóóra:
 • Csernák Gabriella, szakoktató
  Email: gabriella.csernak@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (622 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 237 iroda
  Fogadóóra:
 • Juhász Oszkár, szakoktató
  Email: oszkar.juhasz@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (622 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 237 iroda
  Fogadóóra: