magyar | english

Oktatási anyagok - Anatómia MSc elmélet

 

Előadásanyag:

1. Szövettan frissítve: 2019.09.02.

2. Felső végtag tájanatómiája frissítve: 2019.09.03.

3. Alsó végtag frissítve: 2019.09.06.

4. Fej tájékai frissítve: 2019.09.06.

5.1. Agytörzs, Kisagy frissítve: 2019.09.16.

5.2. Köztiagy, Nagyagy frissítve: 2019.09.16.

5.3. Pálya, Agyhártya, Keringés frissítve: 2019.09.16.

6. Gerincvelő frissítve: 2019.09.16.

7. Fej tájékai frissítve: 2019.09.24.

8. Nyak tájékai frissítve: 2019.10.08.

9 Törzs tájanatómiája frissítve: 2019.10.07.

10 Mediastinum - gátorüreg frissítve: 2019.10.07.

11 Hasfal és felületes tájékai frissítve: 2019.10.07.

12 Medence anatómiai viszonyai, nemi különbségek frissítve: 2019.10.07.

13 Az érzékszervek makroszkópos anatómiája frissítve: 2019.10.07.

 

Kiegészítő ábrák:

01 - Anatómia BSc. fontosabb ábrák jegyzéke

02 - Anatómia BSc. fontosabb ábrák jegyzéke

Általános tájékoztató - ELŐADÁS

Oláh-Stromájer-Rácz-Radnai: Élettan-Kórélettan könyv

 

Óraszám:

 • Nappali képzés: 30 óra

 

Tantervi hely: I. félév

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

 • Előfeltétel: nincs
 • Párhuzamos feltétel: Anatómia I. gyakorlat; Élettan, kórélettan I. előadás

 

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

Kollokvium, mely írásbeli elektronikus vizsga az E-teszt rendszerben (60 perces). Kollokviumra csak az bocsátható, aki teljesíti az aláírás megszerzésének feltételeit.

Kollokvium anyaga:

 • a teljes félév előadásainak anyaga (ábrák is!)
 • feladattípusok: egyszerű választás (1 p), többszörös választás (2p), asszociáció (1 p), igaz-hamis (1 p), ábrafelismerés (1 p)

 

Részvétel:

Az előadásokon a részvétel kötelező, ennek igazolása jelenléti íven aláírással, illetve Pécsen a nagyelőadóban online bejelentkezéssel történik (Neptun-kód). Aki az előadások több, mint 15%-áról igazolatlanul hiányzik (30%-ot meghaladó igazolt hiányzás esetén is), nem teljesíti az aláírás megszerzésének követelményét.

 

Számonkérés:

 • Szorgalmi időszakban nappali képzésben 2 db zárthelyi dolgozat az előre megadott időpont alapján. A ZH időtartama 30 perc, anyaga a kiadott előadás tematika alapján tesztkérdések és ábrák.
 • Javítási/pótlási lehetőség egy alkalommal (előre megadott időpont alapján).
 • ZH megírása elektronikusan az E-teszt rendszerben történik.
 • ZH teljesítése: minimum 60%.

 

Aláírás feltétele:

 • A hiányzások száma nem lépi túl a megengedett mennyiséget (lásd Részvétel rész).
 • A szorgalmi időszakban megírt ZH-t minimum 60%-al teljesíti a hallgató.

 

Tanulást segítő anyagok:

 • Letölthető előadás anyagok pdf formátumban.

 

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom:

 • Szentágothai János - Réthelyi Miklós: Funkcionális anatómia 1-3.
 • Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza 1-2.
 • Dr. Krúdy Erzsébet (szerk.): Brencsán orvosi szótár (Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2002.)

 

Fontos megjegyzések:

 • Sikertelen kurzus következménye!!: Ha az előadás aláírást nem szerzi meg a hallgató, azaz a kurzust nem teljesíti, akkor az alábbi tárgyakat nem veheti fel a ráépülés miatt: Az aneszteziológiai gyakorlat alapelvei I. elmélet; Akut megbetegedések elmélet; Korszerű geriátriai ellátás elmélet; Kritikus állapotú betegek ellátása I.; Kritikus állapotú beteg ellátása II.; Egészségfejlesztés-egészségnevelés II.; Praxisközösségi projektgyakorlat elmélet; Sebészet I. elmélet; Sebészet II. elmélet; Sebészet III. elmélet; Baleseti sebészeti/idegsebészeti műtéttan elmélet; Ortopédiai műtéttan elmélet; Sürgősségi kórképek és kezelésük I.; Sürgősségi kórképek és kezelésük II.; Sürgősségi skill gyakorlat; Sürgősségi kórképek és kezelésük IV. elmélet
 • Hiányzások igazolása: A hallgatónak kötelessége az orvosi igazolást haladéktalanul szkennelve vagy befotózva elküldeni az oktató számára emailben, amint visszatér az oktatásba a betegsége után. A félév végén visszamenőlegesen nem fogadunk el igazolásokat!
  Ha a hallgatónak a hiányzása előre látható (pl. sítábor, családi halaszthatatlan elfoglaltság, bírósági ügy, stb.), akkor kérjük, hogy ezt már előre is jelezze emailben az oktató felé, majd az igazolást is, ha lehetséges haladéktalanul küldje meg.
 • ZH pótlás hiányzás miatt: A hallgatónak egy javítási lehetősége van, a ZH tematikában előre megadott időpont alapján. Az érintett hallgatók a reklamációs határidőt figyelembe véve, javítási kérésüket minél hamarabb, de legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék az oktatónak emailben.
 • ZH betekintés: A ZH betekintések időpontját az évfolyam email címre megküldik az oktatók. A hosszas várakozás elkerülése érdekében a betekintések alkalmára a hallgatók elektronikusan tudnak feljelentkezni. A hallgatónak 1 db ZH megtekintésére 5 perc áll rendelkezésére.
 • Tanulmányi eredmény reklamációs határidő: A ZH-k eredményével kapcsolatban észrevételeiket elsősorban betekintésen tegyék meg (pl. helyesírási hiba elfogadása, igazolt hiányzás miatti extra pótlás kérése, stb.) vagy legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailen az oktatónak. A későbbi reklamációkat sajnos már nem tudjuk fogadni. Előadás aláírás és gyakorlati jegy problémájukat is a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailen az oktatónak.
 • Kreditelismertetés, átjelentkezés: Ha a hallgató más intézményből jelentkezett át és kreditelismertetési kérelme van folyamatban a Tanulmányi Osztályon, akkor a kurzust a kérelem elbírálása alatti időszakban látogatnia kell, mivel előre nem tudható, hogy hogyan zárul a kreditelismerés. Utólagosan az emiatti hiányzást, ZH pótlást nem tudjuk elfogadni!
 • Egyéb: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a nagyon nagy hallgatói létszám miatt az oktatóknak tartaniuk kell magukat a kiadott határidőkhöz és ZH írási időpontokhoz. Az oktatás és számonkérés egységesen zajlik minden képzési központban, ez azt jelenti, hogy pl. hiányzás esetén egy embernek nem tudunk megadni külön pótlási időpontot. A reklamációkat is csak a megadott határidőkig tudjuk fogadni, kérjük ezt is tartsák be!
  Az oktatókat kereshetik személyesen előadások után vagy a megadott fogadóóra időpontban, vagy írásban emailben is. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az oktatóknak számos más feladatuk is van, így fogadó órán kívül lehetőleg ne keressék az oktatókat, mert nem biztos, hogy éppen tudnak akkor Önökkel foglalkozni. Természetesen, emailben kérhetnek előzetesen konzultációs időpontot.
  Szintén a nagy hallgatói létszám miatt kérjük, hogy ha bármilyen kérdésük van a kurzussal kapcsolatban, akkor először itt a kurzus oldalán tájékozódjanak. Ha itt nem kaptak választ a kérdésükre, akkor pedig az oktatójuknál legyenek szívesek érdeklődni. Az email-es érdeklődésnél mindig írják meg a teljes nevüket, neptun kódot, a kurzust, a képzést (nappali/levelező). Ha vidéki képzési központ hallgatója érdeklődik a pécsi oktatóknál, akkor kérjük a képzési központot is tüntessék fel a levélben.

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), Pécs:

 • Dr. Takács Krisztina, PhD, adjunktus (tantárgyfelelős)
  Email: krisztina.takacs@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (630 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 234. iroda
  Fogadóóra:
 • Inhoff Edina, szakoktató
  Email: edina.inhoff@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (630 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 234. iroda
  Fogadóóra: