magyar | english

Oktatási anyagok - Élettan I. elmélet

Pécs

 

Kaposvári Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

 

Szombathelyi Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

 

Zalaegerszegi Képzési Központ

 • nappali

 

Zombori Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

 

Szóbeli tételsor

 

Előadás anyagok:

01. Folyadékterek

02/A. Neurotranszmitterek, Neuromuscularis junctio

02/B. Vegetatív idegrendszer

03. Vér I.

04. Vér II.

05. Szívműködés I.

06. Szívműködés II.

07. Keringés I.

08. Keringés II.

09. Izomműködés

10. Só- és vízháztartás I.

11. Só- és vízháztartás II.

12/A. légzés I.

12/B. légzés II.

13. A pH szabályozás

 

Kórélettan előadás anyagok:

01. Általános kórélettan

02. Vérképző rendszer

03. Véralvadás

04. Szívelégtelenség

05. Hypertónia betegség, keringési zavarok

6. A kiválasztás kórélettana, veseelégtelenség

7. A légzés kórélettana

8. Sav-bázis zavarok

 

Óraszám:

 • Nappali képzés: 55 óra
 • Levelező képzés: 30 óra

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

 • Előfeltétel: nincs
 • Párhuzamos feltétel: Élettan, kórélettan I. gyakorlat, Anatómia I. elmélet, Anatómia I. gyakorlat

 

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

Kollokvium, mely írásbeli elektronikus vizsga az E-teszt rendszerben (90 perces, min. 60%). Kollokviumra csak az bocsátható, aki teljesíti az aláírás megszerzésének feltételeit.

Feladattípusok: egyszerű választás (1 p), többszörös választás (2p), asszociáció (1 p), igaz-hamis (1 p), ábrafelismerés (1 p), esszé (változó pontszám)

 

Részvétel:

Az előadásokon a részvétel kötelező, ennek igazolása jelenléti íven aláírással, illetve Pécsen a nagyelőadóban online bejelentkezéssel történik (Neptun-kód), e-jelenlétin keresztül. On-line oktatás esetén pedig a Teamsből letöltött jelenléti ívvel. Aki az előadások több, mint 15%-áról igazolatlanul hiányzik (30%-ot meghaladó igazolt hiányzás esetén is), nem teljesíti az aláírás megszerzésének követelményét.

 

Számonkérés:

 • Szorgalmi időszakban nappali képzésben 3 db élettan és 3 db kórélettan zárthelyi dolgozat, levelező képzésben 2 db élettan és 2 db kórélettan zárthelyi dolgozat (előre megadott időpontok alapján minden képzési központban). A ZH időtartama 30 perc, anyaga a kiadott előadás tematika alapján tesztkérdések és ábrák.
 • Javítási vagy pótlási lehetőség egy alkalommal (előre megadott időpont alapján minden képzési központban).
 • ZH megírása elektronikusan az E-teszt rendszerben.
 • ZH teljesítése: minimum 60% (élettan és kórélettan rész zh esetén is)

 

Aláírás feltétele:

 • A hiányzások száma nem lépi túl a megengedett mennyiséget (lásd Részvétel rész).
 • A szorgalmi időszakban megírt ZH-k mindegyikét minimum 60%-kal teljesíti a hallgató.

 

Tanulást segítő anyagok:

 • Letölthető előadás anyagok pdf formátumban.
 • Élettan 1. ábrák jegyzéke, mely az előadás anyagából a legfontosabb élettani folyamatokat és táblázatokat tartalmazza.

 

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom:

 

Fontos megjegyzések:

 • Sikertelen kurzus következménye: Ha az előadást nem teljesíti a hallgató, akkor a II. félévben az alábbi tárgyakat nem veheti fel a ráépülés miatt: Élettan, kórélettan II. előadás, Élettan, kórélettan II. gyakorlat.
 • Hiányzások igazolása: A hallgatónak kötelessége az orvosi igazolást haladéktalanul szkennelve vagy befotózva elküldeni az oktató számára e-mailben, amint visszatér az oktatásba a betegsége után. A félév végén visszamenőlegesen nem fogadunk el igazolásokat!
  Ha a hallgatónak a hiányzása előre látható (pl. sítábor, családi halaszthatatlan elfoglaltság, bírósági ügy, stb.), akkor kérjük, hogy ezt már előre is jelezze e-mailben az oktató felé, majd az igazolást is, ha lehetséges haladéktalanul küldje meg.
 • ZH pótlás hiányzás miatt: a tematikában megadott időpontok szerint.
 • ZH betekintés: A ZH betekintések időpontját az évfolyam e-mail címre megküldik az oktatók. A hallgatónak 1 db ZH megtekintésére 5 perc áll rendelkezésére. Kérjük, legyenek tekintettel a hallgatótársaikra és felkészülten érkezzenek, hogy az oktatónak pontosan meg tudják mondani melyik ZH-t, melyik turnust szeretnék megtekinteni, hogy a betekintés minél gördülékenyebben történhessen.
 • Tanulmányi eredmény reklamációs határidő: A ZH-k eredményével kapcsolatban észrevételeiket elsősorban betekintésen tegyék meg (pl. helyesírási hiba elfogadása, igazolt hiányzás miatti extra pótlás kérése, stb.) vagy legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék e-mailen az oktatónak. A későbbi reklamációkat sajnos már nem tudjuk fogadni. Előadás aláírás és gyakorlati jegy problémájukat is a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék e-mailen az oktatónak.
 • Kreditelismertetés, átjelentkezés: Ha a hallgató más intézményből jelentkezett át és kreditelismertetési kérelme van folyamatban a Tanulmányi Osztályon, akkor a kurzust a kérelem elbírálása alatti időszakban látogatnia kell, mivel előre nem tudható, hogy hogyan zárul a kreditelismerés. Utólagosan az emiatti hiányzást, ZH pótlást nem tudjuk elfogadni!
 • Egyéb: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a nagyon nagy hallgatói létszám miatt az oktatóknak tartaniuk kell magukat a kiadott határidőkhöz és ZH írási időpontokhoz. Az oktatás és számonkérés egységesen zajlik minden képzési központban, ez azt jelenti, hogy pl. hiányzás esetén egy embernek nem tudunk megadni külön pótlási időpontot. A reklamációkat is csak a megadott határidőkig tudjuk fogadni, kérjük ezt is tartsák be!
  Az oktatókat kereshetik személyesen előadások után, a megadott fogadóóra időpontban, vagy írásban e-mail formájában. Kérjük, egyéb konzultációs időpont esetében e-mail-ben egyeztessenek az oktatókkal.
  Szintén a nagy hallgatói létszám miatt kérjük, hogy ha bármilyen kérdésük van a kurzussal kapcsolatban, akkor először itt a kurzus oldalán tájékozódjanak. Ha itt nem kaptak választ a kérdésükre, akkor pedig az oktatójuknál legyenek szívesek érdeklődni. Az e-mail-es érdeklődésnél mindig írják meg a teljes nevüket, neptun kódot, a kurzust, a képzést (nappali/levelező). Ha vidéki képzési központ hallgatója érdeklődik a pécsi oktatóknál, akkor kérjük a képzési központot is tüntessék fel a levélben.

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), Pécs:

 • Dr. Turcsán Judit, PhD, habil, egyetemi docens
  Email: Judit.turcsan@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 239. iroda
  Fogadó óra:

 

 • Grunda Péterné Far Gabriella, szakoktató
  Email: gabriella.far@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (38461 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 236. iroda
  Fogadó óra:
 • Illyés-Kovács Anita, szakoktató
  Email: anita.kovacs@etk.pte.hu 
  Tel.: +36-72-513-670 (38461 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 236. iroda
  Fogadóóra:
 • Wirthné Gyergyák Kinga, tanársegéd
  Email: kinga.gyergyak@etk.pte.hu
  Tel.: +36-72-513-670 (38461 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 236. iroda
  Fogadóóra: