magyar | english

Oktatási anyagok - Élettan I. gyakorlat

Pécsi Képzési Központ

 

Kaposvári Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

 

Szombathelyi Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

 

Zalaegerszegi Képzési Központ

 • nappali

 

Zombori Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

 

Gyakorlatos jegyzőkönyv

 

Ábrajegyzékek:

 1. Ábrajegyzék
 2. Ábrajegyzék
 3. Ábrajegyzék
 4. Ábrajegyzék
 5. Ábrajegyzék
 6. Ábrajegyzék
 7. Ábrajegyzék
 8. Ábrajegyzék
 9. Ábrajegyzék
 10. Ábrajegyzék
 11. Ábrajegyzék
 12. Ábrajegyzék
 13. Ábrajegyzék

 

Óraszám:

 • Nappali képzés: 20 óra
 • Levelező képzés: 10 óra

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

 • Előfeltétel: nincs
 • Párhuzamos feltétel: Élettan, kórélettan I. elmélet, Anatómia I. elmélet, Anatómia I. gyakorlat

 

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

Gyakorlati jegy, mely írásbeli elektronikus vizsga az E-teszt rendszerben (Pécs) illetve a képzési központokban papír alapon. A gyakorlati jegy elégtelen, ha a hallgató nem teljesítette az együttes tantárgyi követelményeket (lásd alább). 

 

Részvétel:

A gyakorlatokon a részvétel kötelező. Orvosi igazolással max. 30% hiányzás igazolható (3 napon belül be kell mutatni, amint a hallgató ismét részt vesz az oktatásban). 

 

Számonkérés:

 • Javítási vagy pótlási lehetőség egy alkalommal (előre megadott időpont alapján minden képzési központban).
 • Egy db gyakorlati ZH megírása elektronikusan az E-teszt rendszerben.
 • ZH teljesítése: minimum 60% (élettan és kórélettan rész zh esetén is)

 

Aláírás feltétele:

Szorgalmi időszakban nappali és levelező képzésben 1 db gyakorlati zárthelyi dolgozat (előre megadott időpontok alapján minden képzési központban). Pécsen elektronikusan az E-teszt rendszerben, a vidéki képzési központokban papír alapon. A teszt kizárólag ábrákat tartalmaz, a teljes félév ábraanyagából kapnak a hallgatók feladatokat (30 perc).

Javítási/pótlási lehetőség egy alkalommal (előre megadott időpont alapján minden képzési központban).

ZH megírása Pécsen elektronikusan az E-teszt rendszerben, a vidéki képzési központokban papír alapon történik.

Nem vehet részt a gyakorlati ZH-n az a hallgató, aki nem teljesítette a miniteszteket sikeresen (lásd alább), így ezen hallgatók gyakorlati jegye elégtelen!

ZH elégséges teljesítése: minimum 60%.

 

Gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

A gyakorlatokon rendszeresen jegyzőkönyvet vezetnek a hallgatók, melyet az oktató folyamatosan ellenőriz és adminisztrál. Ha a hallgató nem vezeti a jegyzőkönyvét megfelelően és rendszeresen, akkor a gyakorlati jegy elégtelen.

A félév során egy előre meghatározott alkalommal, minden képzési központban, egy időben, gyakorlati ZH-t írnak a hallgatók (Pécsen elektronikusan, vidéken papír alapon). Ezen ZH érdemjegye adja meg a gyakorlati jegyet, ha minden más feltétel teljesül a követelmények alapján. A sikeres gyakorlati ZH feltétele a minimum 60%-os teljesítés. 70%-tól közepes, 80%-tól jó, 90%-tól jeles az érdemjegy. Nem írhat gyakorlati ZH-t az a hallgató, akinek van sikertelen minitesztje!

A sikertelen gyakorlati ZH-t javítani egy alkalommal lehet, ez az előadás ZH-k javítására megadott időpont is egyben.

A hallgatók előre meghirdetett időpontokban, a gyakorlatok elején kitöltenek az E-tesztben egy gyakorlati mini ábratesztet (CSAK EGYSZER TÖLTHETŐ KI!). A teszt 10 db ábra feladatot tartalmaz (az aktuális oktatási hét anyagát lásd a tematikában).

A gyakorlaton a 10 kérdésből álló miniteszt 80%-tól számít teljesítettnek. A tesztek eredményét a gyakorlatvezető a következő heti gyakorlaton nyilvánosságra hozza. A félév során sikertelenül megírt gyakorlati ábra teszteket a hallgató egy előre megadott időpontban javíthatja ki.

 

A gyakorlati jegy megszerzésének együttes feltétele tehát:

 • a gyakorlatokon való részvétel
 • a jegyzőkönyv rendszeres és pontos vezetése
 • valamennyi gyakorlaton kitöltött mini ábrateszt sikeres teljesítése
 • a gyakorlati ZH sikeres teljesítése.

 

Tanulást segítő anyagok:

 • Gyakorlat jegyzet
 • Letölthető előadás anyagok
 • Élettan 1. ábrák jegyzéke, mely az előadás anyagából a legfontosabb élettani folyamatokat és táblázatokat tartalmazza.

 

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom:

 

Fontos megjegyzések:

 • Sikertelen kurzus következménye!!: Ha a gyakorlatot nem teljesíti a hallgató, akkor a II. félévben az alábbi tárgyakat nem veheti fel a ráépülés miatt: Élettan, kórélettan II. előadás, Élettan, kórélettan II. gyakorlat.
 • Hiányzások igazolása: A hallgatónak kötelessége az orvosi igazolást haladéktalanul szkennelve vagy befotózva elküldeni az oktató számára emailben, amint visszatér az oktatásba a betegsége után. A félév végén visszamenőlegesen nem fogadunk el igazolásokat!
  Ha a hallgatónak a hiányzása előre látható (pl. sítábor, családi halaszthatatlan elfoglaltság, bírósági ügy, stb.), akkor kérjük, hogy ezt már előre is jelezze emailben az oktató felé, majd az igazolást is, ha lehetséges haladéktalanul küldje meg.
 • ZH pótlás hiányzás miatt: a tematikában megadott időpontok szerint.
 • ZH betekintés: A ZH betekintések időpontját az évfolyam email címre megküldik az oktatók. A hallgatónak 1 db ZH megtekintésére 5 perc áll rendelkezésére. Kérjük, legyenek tekintettel a hallgatótársaikra és felkészülten érkezzenek, hogy az oktatónak pontosan meg tudják mondani melyik ZH-t, melyik turnust szeretnék megtekinteni, hogy a betekintés minél gördülékenyebben történhessen.
 • Tanulmányi eredmény reklamációs határidő: A ZH-k eredményével kapcsolatban észrevételeiket elsősorban betekintésen tegyék meg vagy legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailen az oktatónak. A későbbi reklamációkat sajnos már nem tudjuk fogadni. Előadás aláírás és gyakorlati jegy problémájukat is a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailen az oktatónak.
 • Kreditelismertetés, átjelentkezés: Ha a hallgató más intézményből jelentkezett át és kreditelismertetési kérelme van folyamatban a Tanulmányi Osztályon, akkor a kurzust a kérelem elbírálása alatti időszakban látogatnia kell, mivel előre nem tudható, hogy hogyan zárul a kreditelismerés. Utólagosan az emiatti hiányzást, ZH pótlást nem tudjuk elfogadni!
 • Egyéb: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a nagyon nagy hallgatói létszám miatt az oktatóknak tartaniuk kell magukat a kiadott határidőkhöz és ZH írási időpontokhoz. Az oktatás és számonkérés egységesen zajlik minden képzési központban, ez azt jelenti, hogy pl. hiányzás esetén egy embernek nem tudunk megadni külön pótlási időpontot. A reklamációkat is csak a megadott határidőkig tudjuk fogadni, kérjük ezt is tartsák be!
  Az oktatókat kereshetik személyesen a megadott fogadóóra időpontban, vagy írásban email formájában. Kérjük, egyéb konzultációs időpont esetében e-mail-ben egyeztessenek az oktatókkal.
  Szintén a nagy hallgatói létszám miatt kérjük, hogy ha bármilyen kérdésük van a kurzussal kapcsolatban, akkor először itt a kurzus oldalán tájékozódjanak. Ha itt nem kaptak választ a kérdésükre, akkor pedig az oktatójuknál legyenek szívesek érdeklődni. Az email-es érdeklődésnél mindig írják meg a teljes nevüket, neptun kódot, a kurzust, a képzést (nappali/levelező). Ha vidéki képzési központ hallgatója érdeklődik a pécsi oktatóknál, akkor kérjük a képzési központot is tüntessék fel a levélben.

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), Pécs:

 • Far Gabriella, szakoktató
  Email: gabriella.far@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (605 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 239. iroda
  Fogadó óra:
 • Illyés-Kovács Anita, szakoktató
  Email: anita.kovács@etk.pte.hu
  Tel.: +36-72-513-670 (605 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 239. iroda
  Fogadóóra:
 • Wirthné Gyergyák Kinga, szakoktató
  Email: kinga.gyergyak@etk.pte.hu
  Tel.: +36-72-513-670 (605 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 239. iroda
  Fogadóóra: